A zsidókhoz írt levél 2022/01. - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliaismeret Bibliatanulmányok A zsidókhoz írt levél 2022/01.

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

„Olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült”

 • Kiadó: BIK Kiadó
 • Kiadás éve: 2021
 • Kötés: ragasztott
 • Oldalszám: 164

„...e szent könyvek között egy sincs, amely Krisztus papságát oly világosan fejtegetné, s az ő halálával bemutatott egyetlenegy áldozata erejét és méltóságát oly felségesen magasztalná, valamint a szertartások használatáról és azok eltörléséről bővebben beszélne…” Kálvin János

A zsidókhoz írt levél híján nélkülöznénk egy átfogó tanítást arról, mi volt az ószövetségi templomszolgálat és áldozati rendszer értelme. E bibliai irat tanúságtétele nélkül nem látnánk világosan azt, amit Pál apostol így foglal össze a Kolossébeliekhez írt levélben: „[Az ószövetségi ünnepek, az egész áldozati rendszer] árnyékai voltak a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.” (Kol 2,17) A mennyei szentély valóságos létezéséről, a földi és a mennyei szentély közötti kapcsolatról, párhuzamról is e bibliai irat által nyerünk világos látást.

Tartalom:

 • Milyen nagy kiváltságban van részünk a próféták és különösen Isten Fia által nyert kinyilatkoztatás révén? (1,1–2,4)
 • Isten Fia „mindenestől hasonlóvá” lett az emberekhez (2,5–18)
 • „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!” (3,1–4,13)
 • A mi „nagy Főpapunk” (4,14–6,4)
 • Mit foglal magában a „Melkisédek rendje szerinti főpap” megjelölés? (6–7. fejezet)
 • Krisztus „az újszövetség közbenjárója” (8,1–9,15)
 • A szenthely „megtisztítása” (9,16–28)
 • Mióta és miért vesztette érvényét minden áldozatbemutatásra vonatkozó isteni rendelkezés? (10,1–18)
 • Miként becsüljük meg azt a kiváltságot, hogy Jézus vére által szabad bejárásunk van a mennyei szentélybe? (10,19–39)
 • A hit hősei – I. (11,1–22)
 • A hit hősei – II. (11,23–40)
 • Záró intelmek és buzdítások – I. (12,1–25)
 • Záró intelmek és buzdítások – II. (12,26–13,25)

BIK Könyvkiadó