Bibliatanulmányok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliatanulmányok

Nézet:
    A nagy küzdelem 2024/2.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

A nagy küzdelem 2024/2.

BIK Könyvkiadó

Az ó- és újszövetségi egyház története, sőt az egész földi történelem, valamint egyéni hitharcunk megértésének kulcsa a „nagy küzdelem”-szemlélet. Szó szerint csak egy helyen található a nagy küzdelem kifejezés a Szentírásban, tartalmilag azonban mindenütt jelen van ez a szemlélet a Bibliában, erre a küzdelemre irányítja a figyelmünket az isteni kinyilatkoztatás véges-végig.
Negyedévi tanulmányaink összegző képet vázolnak fel e nagy küzdelemről a földi történelem kezdetétől annak lezárulásáig. Arra fordítjuk a figyelmet minden egyes korszakot illetően, hogy milyen célért, milyen módszerekkel küzd az ellenség, miként próbálja keresztezni és meghiúsítani Isten megváltási tervét, valamint miképpen küzd Jézus Krisztus – csakis erkölcsi lényével megegyező módon és eszközökkel – az emberek megmentéséért, a megváltási terv végső győzelméért.

   Zsoltárok könyve 2024/1.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Zsoltárok könyve 2024/1.

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévi tanulmányban nem egyes zsoltárokat fogunk közelebbről megismerni, tanulmányozni, hanem tárgykörök szerint haladva több zsoltárból is részleteket emelünk ki az egyes témákhoz kapcsolódóan.
Miben áll a zsoltárok jellegzetessége és különleges értéke? Miért érzünk a szívünkhöz annyira közelállónak sok-sok zsoltár igét? Miért lapozzuk fel gyakran a zsoltárokat, amikor lelki békére és reménységre vágyunk?

"Egy a legkisebbek közül" 2019/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

"Egy a legkisebbek közül" 2019/03.

Szolgálat az ínségben lévőkért

BIK Könyvkiadó

Negyedévi tanulmányaink sorra veszik a területeket, ahol szinte kiáltó az ínség, ahol szerető szívű, áldozatkész keresztények szolgálatáért kiált minden.
Isten Igéje arra tanít, hogy ahol szükséget látunk, ott azonnal lépjünk hitbeli bátorsággal, és kézzelfoghatóan tapasztaljuk majd Isten áldását, segítségét. Amit önzetlen szeretetből, hitben vállalunk, ahhoz Isten többleterőt, bölcsességet, illetve ha szükséges, anyagi forrásokat ad.

"Elküldöm hozzátok a Vigasztalót" 2017/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

"Elküldöm hozzátok a Vigasztalót" 2017/01.

A szentlélek személye és munkája

BIK Könyvkiadó

"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02. Egerváriné Árvai Márta, Kovács Zoltán
"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02.

600 FtKosárba

"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Egerváriné Árvai Márta, Kovács Zoltán

"Új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint " 2017/02.

Péter apostol I. és II. levele

BIK Könyvkiadó

„Nyugalmat adok néktek” 2021/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

„Nyugalmat adok néktek” 2021/03.

A Krisztus által elnyerhető békesség

BIK Kiadó

Negyedévi tanulmányaink a legszükségesebb és a legkívánatosabb dologról szólnak: a Krisztus által elnyerhető, valódi, belső békességről. A Biblia kifejező hasonlattal szól erről az oly igen áhított békességről: „Bárcsak figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz…” (Ésa 48,18)

A bölcsesség igéi - Példabeszédek könyve 2015/01.

Eredeti ár: 850 Ft29% Ár: 600 Ft

Kosárba

A bölcsesség igéi - Példabeszédek könyve 2015/01.

BIK Könyvkiadó

A keresztény "sáfárság" 2018/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

A keresztény "sáfárság" 2018/01.

A ránk bízott képességek, lehetőségek és javak felhasználása

BIK Könyvkiadó

Olyan bibliai tanításokkal foglalkozunk ebben a negyedévben, amelyek arról szólnak, hogyan bánjunk anyagi javainkkal, képességeinkkel és lehetőségeinkkel – mindazzal, ami osztályrészül jutott nekünk ebben a földi életben. Hogyan gazdálkodjunk annak tudatában, hogy e világon minden, beleértve saját magunkat is, a teremtő és fenntartó Isten tulajdona. Hogyan éljünk annak tudatában, hogy sáfároknak, „vagyonkezelőknek” tekinthetjük önmagunkat, akik számadással tartozunk Teremtőnknek.

A Lélek gyümölcsei 2010/01 Egerváriné Árvai Márta
A Lélek gyümölcsei 2010/01

600 FtKosárba

A Lélek gyümölcsei 2010/01

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba
Egerváriné Árvai Márta

A Lélek gyümölcsei 2010/01

Krisztusi jellemvonások

BIK Könyvkiadó

A prófétaság lelki ajándéka 2009/1.

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba

A prófétaság lelki ajándéka 2009/1.

BIK Könyvkiadó

A rómabeliekhez írt levél I.rész 2010/03

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Hites Gábor

A rómabeliekhez írt levél I.rész 2010/03

BIK Könyvkiadó

A rómabeliekhez írt levél II.rész2010/03

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Hites Gábor

A rómabeliekhez írt levél II.rész2010/03

BIK Könyvkiadó

A szabadság evangéliuma 2011/04. 1. rész

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba

A szabadság evangéliuma 2011/04. 1. rész

A Galatákhoz írt levél

BIK Könyvkiadó

A szabadság evangéliuma 2011/04. 2. rész

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba

A szabadság evangéliuma 2011/04. 2. rész

A Galatákhoz írt levél

BIK Könyvkiadó

A szentély 2013/04. Martin Pröbstle
A szentély 2013/04.

600 FtKosárba

A szentély 2013/04.

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Martin Pröbstle

A szentély 2013/04.

BIK Könyvkiadó

A tanulmány mellé ajánlott olvasmányok:
Az ószövetségi szentély és az evangélium
A kereszt és árnyéka

A Szentírás kijelentései a halálról és a feltámadásról 2022/04.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

A Szentírás kijelentései a halálról és a feltámadásról 2022/04.

BIK Kiadó

A tartalomból:
A bűn és a halál összefüggése, eredete --- Az első és a „második halál” --- A halottak állapota --- A lélek halhatatlanságának eszméje --- Van-e szó a Bibliában „pokolról”? --- Óvás a spiritizmustól --- A feltámadás ígérete

A szolgáló élet Krisztus oldalán 2012/02.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba
Cserbik János

A szolgáló élet Krisztus oldalán 2012/02.

BIK Könyvkiadó

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

„Olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült”

BIK Kiadó

„...e szent könyvek között egy sincs, amely Krisztus papságát oly világosan fejtegetné, s az ő halálával bemutatott egyetlenegy áldozata erejét és méltóságát oly felségesen magasztalná, valamint a szertartások használatáról és azok eltörléséről bővebben beszélne…” Kálvin János

Az "örökkévaló szövetség" ígérete 2021/02.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az "örökkévaló szövetség" ígérete 2021/02.

BIK Kiadó

A tanulmányok átfogják az Ó- és Újszövetség Isten és ember szövetségével kapcsolatos tanításait. Szó lesz a Noéval, Ábrahámmal, Izráel népével, a papsággal és Lévivel kötött szövetségről. Úgyszintén a Dáviddal kötött szövetségről, az örök kegyelmi szövetségről, az új szövetségről, valamint az ahhoz kapcsolódó szövetségi szertartásokról, a keresztségről és az úrvacsoráról.
Nagy és felemelő, sok mindent magában foglaló téma ez. Benne rejlik az egész evangélium, a hit általi megigazulás csodája.

Az adventnépre bízott küldetés 2023/4.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az adventnépre bízott küldetés 2023/4.

„Az örökkévaló evangélium” hirdetése időszerű felhívásokkal

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben mindössze hét bibliavers (Jel 14,6–12) lesz a Biblia-tanulmányaink témája. Ez a néhány ige azonban olyan rendkívüli jelentőségű tartalmat hordoz, hogy indokolt, sőt feltétlenül szükséges a részletes tanulmányozásuk.

Az Efézusiakhoz írt levél 2023/2.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Az Efézusiakhoz írt levél 2023/2.

BIK Könyvkiadó

Az Efézusbeliekhez írt levelet a Kolossé- és Filippibeli gyülekezethez írt levéllel együtt első római fogságából írta Pál apostol, valószínűleg i. sz. 62-ben. Az apostolt szoros kapcsolat fűzte a gyülekezethez. Három esztendeig munkálkodott ebben a városban, amely az Ázsia nevű tartomány központja volt.

 

Az evangélium az Ószövetségben 2023/03.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Az evangélium az Ószövetségben 2023/03.

A messiási próféciák tanúságtétele

BIK Könyvkiadó

A Krisztus megváltó művéről szóló evangélium többféleképpen benne foglaltatik az Ószövetségben: tömör igei kijelentések formájában is (pld. Ezék 36,26–27), az áldozati rendszer által is – amely képiesen, szemléletesen mutatta be a Megváltót mint helyettes áldozatot, valamint közbenjáró papot és főpapot –, a harmadik módot pedig, ahogyan Isten a megváltás jó híréről szólt, a messiási próféciák jelentették. Mostani bibliatanulmányaink az evangélium ószövetségi közlésének erről a harmadik módjáról szólnak.

Bibliai jellemrajzok 2010/04 Kovács Zoltán
Bibliai jellemrajzok 2010/04

600 FtKosárba

Bibliai jellemrajzok 2010/04

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba
Kovács Zoltán

Bibliai jellemrajzok 2010/04

Az evangéliumok mellékszereplői

BIK Könyvkiadó

Családi életünk 2019/02.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

Családi életünk 2019/02.

A házasság szentsége

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a családra vonatkozó bibliai kijelentésekkel foglalkoznak tanulmányaink, ezeken belül hangsúlyosan a házassággal mint szereteten és hűségen alapuló szövetséggel. Ezért hat tanulmány is szól a házasságról.

Dániel könyve 2020/01. 1-2. rész

Eredeti ár: 1 400 Ft36% Ár: 900 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Dániel könyve 2020/01. 1-2. rész

„Aki olvassa, értse meg!”

BIK Könyvkiadó

Biblia-tanulmányaink tárgya ebben a negyedévben: Dániel könyve. E könyv úgynevezett történeti fejezetei (1,3–6) értékes mondanivalót foglalnak magukban, különösen a végidőben élők számára. A hangsúlyt mégis a prófétikus fejezetek (2,7–12) tanulmányozására tesszük, mert nagy szükségünk van arra, hogy ezeket helyesen értsük. A tartalomjegyzékre pillantva látható, hogy erre törekedtünk.

Ésaiás könyve 2021/01.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

Ésaiás könyve 2021/01.

„Kihez hasonlítjátok Istent, és milyen képet készítetek Őróla?”

BIK Kiadó

Ésaiás próféta könyve nagy terjedelmű, 66 fejezetet magában foglaló bibliai irat. Sok mély mondanivalójú isteni kinyilatkoztatást közvetít. Különösen gazdagon tartalmaz messiási próféciákat és vigasztaló ígéreteket. Ezért „az Ószövetség evangélistájának” is nevezik Ésaiás prófétát, aki mintegy hatvan évig volt Isten üzeneteinek a hírnöke Júda országában. Viszontagságos történelmi időben végezte szolgálatát, az i. e. 8–7. században.

Ezsdrás-Nehémiás könyve 2019/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Ezsdrás-Nehémiás könyve 2019/04.

„Isten felindítá a lelküket”

BIK Könyvkiadó

Júda népe babiloni fogság után hazatért maradékának a történetét Ezsdrás könyve kezdi elbeszélni, Nehémiás könyve pedig folytatja.
Mi a lelki jelentősége és időszerűsége számunkra Ezsdrás és Nehémiás könyve tanulmányozásának? Jézus második eljövetele előtt, e sorsdöntő időben éppúgy tönkremegy Isten műve – Sátán alattomos, a fundamentumokat is aláásó munkája, valamint Isten népe hűtlensége folytán –, mint ahogyan ez a Jézus első eljövetelét megelőző fontos időszakban történt. Ezért ma is szükséges a romokból való újjáépítés. Ennek az újjáépítő munkának a nehézségei, veszélyei, a vele kapcsolatos lelki tanulságok, valamint az eredményesség titka hasonlóak az egykori, babiloni fogság utáni újjáépítés tapasztalataihoz.

Felkészülés a vég idejére 2018/02.

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba

Felkészülés a vég idejére 2018/02.

„Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!” (Mk 13,5)

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a Felkészülés a vég idejére címmel dolgozzák fel az elõkészület témáját szombatiskolai tanulmányaink. Ha az idõk jeleit felismerjük és komolyan vesszük, akkor mindennél fontosabbnak látjuk a Bibliatanulmányainkban foglaltak átgondolását, valamint a gyakorlati következtetések levonását ezekbõl a mindennapi életünkre vonatkozóan.

Ha tűzben jársz... - Krisztussal együtt a megpróbáltatásban 2022/03.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Ha tűzben jársz... - Krisztussal együtt a megpróbáltatásban 2022/03.

„Ha tűzben jársz, nem égsz meg..., mert én vagyok a te Istened”

BIK Kiadó

A heti tanulmányokban elénk tárul, hogy milyen megpróbáltatásokon és szenvedéseken ment át Jézus Krisztus, a mi „üdvösségünk Fejedelme”. Megismerjük azokat az ígéreteket is, amelyek biztosítanak bennünket arról, hogy a végidő elkerülhetetlen megpróbáltatásaiban Ő velünk lesz, erőt, bátorságot és győzelmet ad mindazoknak, akik teljes szívből bíznak benne és követik Őt.

Habakuk könyve Vankó Zsuzsa
Habakuk könyve

200 FtKosárba

Habakuk könyve

Eredeti ár: 300 Ft33% Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Habakuk könyve

BIK Könyvkiadó

Az Isten gondviseléséről, a Biblia történelemszemléletéről szóló bibliai iratban az Ószövetség legszebb prófétikus ábrázolását találjuk Jézus Krisztus második eljöveteléről.

Hazát keresők - Mózes IV. könyve 2009/04

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba
Sonnleitner Károly

Hazát keresők - Mózes IV. könyve 2009/04

Epizódok a pusztai vándorlás időszakából

BIK Könyvkiadó

Isten akarata a ti szentté lételetek 2012/03.

Eredeti ár: 800 Ft38% Ár: 500 Ft

Kosárba
Stramszki István

Isten akarata a ti szentté lételetek 2012/03.

A Thessalonikabeliekhez írt I. és II. levél

BIK Könyvkiadó

Isten beszéde 2020/03. Vankó Zsuzsa
Isten beszéde 2020/03.

600 FtKosárba

Isten beszéde 2020/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Isten beszéde 2020/03.

BIK Könyvkiadó

„Hálát adunk Istennek szüntelen, hogy ti befogadva Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét – mint ahogy valósággal az is –, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” 1Thess 2:13
Kérdésekkel szembesít minket a fenti ige: Hisszük-e, hogy a Biblia „valósággal Isten beszéde”, úgy, ahogyan az 1. századi thesszalonikai hívők hitték? Ha hisszük, akkor annak megfelelően igazodunk-e kijelentéseihez, így engedelmeskedünk-e parancsolatainak? Munkálkodik-e bennünk Isten beszéde? Szemmel láthatók-e ennek eredményei jellemünkben és cselekedeteinkben?

János apostol levelei 2009/03.

Eredeti ár: 650 Ft38% Ár: 400 Ft

Kosárba

János apostol levelei 2009/03.

BIK Könyvkiadó

Jézus Krisztus, életünk Ura 2005/03.

Eredeti ár: 550 Ft38% Ár: 340 Ft

Kosárba

Jézus Krisztus, életünk Ura 2005/03.

BIK Könyvkiadó

Jézus tanításai 2014/03.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Jézus tanításai 2014/03.

Biblia-tanulmányok

BIK Könyvkiadó

Kicsoda az Isten? 2012/01. 1. rész

Eredeti ár: 500 Ft40% Ár: 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kicsoda az Isten? 2012/01. 1. rész

BIK Könyvkiadó

Kicsoda az Isten? 2012/01. 2. rész

Eredeti ár: 500 Ft40% Ár: 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kicsoda az Isten? 2012/01. 2. rész

BIK Könyvkiadó

Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Hogyan lehetünk eggyé Ővele, és ezáltal egymással is?

BIK Könyvkiadó

Emberré lett isteni Megváltónkat, Jézus Krisztust igyekszünk jobban, közelebbrõl megismerni ebben a negyedévben. Létezik-e ennél fontosabb téma számunkra? Hiszen maga Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Kit küldjek el, ki megy el nékünk? 2020/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Kit küldjek el, ki megy el nékünk? 2020/02.

BIK Könyvkiadó

Bibliatanulmányaink ebben a negyedévben a személyes bizonyságtevés szolgálatában való részvételre buzdítanak, az arra való felkészülésben kívánnak segíteni.

Krisztus és a törvény 2014/02.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Krisztus és a törvény 2014/02.

Biblia-tanulmányok

BIK Könyvkiadó

Minden ország a saját törvényei szerint működik. Jézus eljött a mi világunkba, hogy megismertesse velünk az emberiségnek adott eredeti, Istentől származó törvényt. Az önzés és a halál törvényének világába született, hogy szeretetet és életet hozzon. Földi tevékenységét egyetlen szabály, a megváltó szeretet szabálya hatotta át. Minden ember megmentésére terve volt. Bizalmat és reményt adva ajánlotta fel a gyógyulást teremtményeinek. Nem a törvényt eltörölve hozott felmentést a bűnös embernek, mert akkor csak felelőtlenségre bátorította volna, hanem a helyébe lépett, az elveszettek szenvedését vállalta a kereszten, hogy kegyelmet adhasson. Így erősítette meg a törvény érvényességét és a bűnös iránti szeretetét egyszerre.

Krisztus-követés a mindennapokban 2009/02.

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba

Krisztus-követés a mindennapokban 2009/02.

BIK Könyvkiadó

Lukács evangéliuma 2015/02.

Ár: 450 Ft

Kosárba
John M. Fowler

Lukács evangéliuma 2015/02.

Hetednapi Adventista Egyház

Márk evangéliuma 2005/2.

Eredeti ár: 550 Ft38% Ár: 340 Ft

Kosárba

Márk evangéliuma 2005/2.

BIK Könyvkiadó

Máté evangéliuma 2016/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Máté evangéliuma 2016/02.

BIK Könyvkiadó

Misszionáriusok 2015/03. Borge Schantz
Misszionáriusok 2015/03.

450 FtKosárba

Misszionáriusok 2015/03.

Ár: 450 Ft

Kosárba
Borge Schantz

Misszionáriusok 2015/03.

Hetednapi Adventista Egyház

„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28:18-20

Misszionáriusok idézetgyűjtemény

Ár: 400 Ft

Kosárba

Misszionáriusok idézetgyűjtemény

Részletek E.G.White írásaiból küldetésünk jelentőségéről 2015/03

BIK Könyvkiadó

"És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek!" Mk 16:15Mit jelent Isten sáfáraként élni e világon? 2023/01.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Mit jelent Isten sáfáraként élni e világon? 2023/01.

BIK Kiadó

Milyen életszemléletet és életgyakorlatot jelent „Isten sáfára”- ként élni e világon, különösképpen a végidőben? Erről szólnak Biblia-tanulmányaink e negyedév során.

Mózes első könyve 2022/02.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Mózes első könyve 2022/02.

"Figyelj, népem, tanításomra..., rejtett dolgokat szólok a régi időből”

BIK Kiadó

Mózes 1. könyve egyedülálló jelentősége abban rejlik, hogy folyamatos történeti elbeszélésként ismerteti velünk a Föld és az emberiség őstörténetét. Nem haladhatunk végig versről versre a tanulmány keretében, ezért tömörítve ismertetjük a könyv tartalmát, ráirányítva a figyelmet a benne rejlő sok fontos, értékes tanításra.

Mózes V. könyve 2021/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Mózes V. könyve 2021/04.

„Vegyétek szívetekre ezeket az igéket, mert ez a ti életetek”

BIK Kiadó

Mózes ötödik könyve Izráel népe vezetőjének utolsó beszédeit, meghagyatkozásait örökíti meg. Mózes mindig a szívén viselte népe gondjait, lelki szükségleteit. Ezért búcsúbeszédeiben újra és újra ismétel egyes óvásokat, illetve parancsolatokat, mintegy a lelkükre akarja kötni ezeket.

Nevelés 2020/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Nevelés 2020/04.

A Szentírás tanítása az alapelvekről és módszerekről

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a nevelésről szólnak heti Biblia-tanulmányaink. A nevelés fogalmát különbözőképpen értelmezik, és leginkább a gyermeknevelést értik rajta. Látni fogjuk, hogy a nevelés bibliai fogalma következetes alapelvekre épül, és tágabb is annál, ahogyan a közvélemény és a nevelési szakemberek gondolkodnak erről.

Növekedés Krisztusban 2012/04.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Növekedés Krisztusban 2012/04.

Alapvető hitelveink

BIK Könyvkiadó

Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez 2005/4

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Kosárba

Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez 2005/4

BIK Könyvkiadó

Tanítványság 2014/01.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Kosárba

Tanítványság 2014/01.

Biblia-tanulmányok

BIK Könyvkiadó

Teremtés és megváltás... 2006/04.

Eredeti ár: 600 Ft40% Ár: 360 Ft

Kosárba

Teremtés és megváltás... 2006/04.

BIK Könyvkiadó

Ül mint ötvös vagy ezüstt... 2007/04.

Eredeti ár: 650 Ft35% Ár: 420 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Ül mint ötvös vagy ezüstt... 2007/04.

BIK Könyvkiadó

Zakariás könyve Vankó Zsuzsa
Zakariás könyve

200 FtKosárba

Zakariás könyve

Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Zakariás könyve

Spalding Alapítvány

Zakariás próféta üzenetei a fogságból hazatért, hívő maradék bátorítására szolgáltak. Ösztönözte őket a külső-belső újjáépítés munkájára, a rendkívül szükséges lelki reformáció véghezvitelére. A Biblia bizonyságtétele szerint Jézus második eljövetele előtt Isten népe sorai között hasonló lelki helyreállító munkának kell megvalósulnia. A könyvben szépséges, boldogító és bátorító üzeneteket találunk Isten szeretetéről az ő hívő népe iránt.

A Prédikátor könyve 2007/01.

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Prancz Zoltán

A Prédikátor könyve 2007/01.

BIK Könyvkiadó

A Szentlélek személye és munkája 2006/02

Eredeti ár: 750 Ft20% Ár: 600 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

A Szentlélek személye és munkája 2006/02

BIK Könyvkiadó

A ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez 2014/04.

Eredeti ár: 850 Ft29% Ár: 600 Ft

Elfogyott

A ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez 2014/04.

Jakab levele

BIK Könyvkiadó

Ellentmondások a Bibliában?

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Elfogyott

Ellentmondások a Bibliában?

Biblia-tanulmány fiataloknak

BIK Könyvkiadó

Jelenések könyve 2019/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Elfogyott

Jelenések könyve 2019/01.

Tartalmának áttekintése, az összefüggések kiemelése

BIK Könyvkiadó

Tanulmányunk témája ebben a negyedévben Jelenések könyve. Nem szorul indoklásra, hogy mennyire időszerű ez a téma számunkra. Egy negyedév során természetesen nem lehetséges versről versre haladva, részletes írásmagyarázatként foglalkozni ezzel a fontos bibliai kinyilatkoztatással. Ezúttal nem a részletekre kerül a hangsúly, hanem az összefüggésekre.

Jeremiás könyve 2015/04.

Eredeti ár: 850 Ft35% Ár: 550 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Jeremiás könyve 2015/04.

BIK Könyvkiadó

Jeremiás gondolataival mindig az Urat kereste. Számtalanszor fordult Teremtőjéhez. Amikor Istenhez könyörgött, a próféta szíve telve volt köszönettel és hálával, mert méltatlan és mostoha sorsa ellenére óriási kiváltságot mondhatott magáénak: hallhatta Isten beszédét. „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, szavaid örömömre váltak nékem, szívem vigasságára!” (Jer 15,16)
Jeremiás életét ez tartotta fenn: az Istennel való folyamatos kapcsolat, a párbeszéd Vele.

Jób könyve 2016/04. Kovács Zoltán
Jób könyve 2016/04.

600 FtElfogyott

Jób könyve 2016/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Elfogyott
Kovács Zoltán

Jób könyve 2016/04.

BIK Könyvkiadó

Jób könyvének az emberi szenvedés a fő témája. Miért szenvednek az igazak? Miért engedi meg Isten a rosszat az életünkben, ha nem tőle származik? Ezek a kérdések minden időben foglalkoztatták a hívő embereket.

Végy tőlem fehér ruhát 2011/02.

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Végy tőlem fehér ruhát 2011/02.

BIK Könyvkiadó

BIK Könyvkiadó