Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04. - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliaismeret Bibliatanulmányok Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Kicsoda nékünk Krisztus? 2018/04.

Hogyan lehetünk eggyé Ővele, és ezáltal egymással is?

 • Kiadó: BIK Könyvkiadó
 • Kiadás éve: 2018
 • Kötés: ragasztott
 • Oldalszám: 168

Emberré lett isteni Megváltónkat, Jézus Krisztust igyekszünk jobban, közelebbrõl megismerni ebben a negyedévben. Létezik-e ennél fontosabb téma számunkra? Hiszen maga Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3) „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Jézus azt is világossá tette, hogy csak a vele való egység útján jöhet létre valódi egység, közösség a tanítványai között. „Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is eggyé legyenek mibennünk... Én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek...” (Jn 17,21–23)
Krisztus testtélételét nem kell elvont teológiai kérdésnek tekintenünk, amelyet – gyakorlati hitéletünk szempontjából – nem szükséges kutatnunk. Lehetséges annak megértése, hogy mi a kapcsolat Krisztus testtélétele és bűn feletti győzelme között, továbbá az Ő győzelme és a mi győzelmünk között.

Mélyítsék el bennünk ezek a tanulmányok Jézus személyének ismeretét, erősödjék meg ezáltal az iránta érzett szeretetünk! Értsük meg, tanuljuk meg, hogyan lehetünk eggyé Ővele, és ezáltal egymással is!

Tartalom:

 • Isten Fia emberré válásának evangéliuma
 • A megígért Szabadító személye a messiási próféciákban – I.
 • A megígért Szabadító személye a messiási próféciákban – II.
 • Jézus Krisztus, az „örökkévalóság Atyja”, a mindenség teremtője és Izráel Istene
 • Jézus testtélétele – titok és kinyilatkoztatott igazság
 • Jézus két természete, születésétől fogva
 • Jézus megkísértése és győzelme
 • Jézus tökéletes győzelme a bűn felett földi szolgálata folyamán
 • Jézus végső győzelme a Kísértő felett
 • A feltámadt, mennybe ment Jézus mint Közbenjárónk, Bíránk és dicsőségben visszatérő Szabadítónk
 • Hogyan lehetünk eggyé Krisztussal, és győzhetünk-e, amiképpen Ő győzött? – I.
 • Hogyan lehetünk eggyé Krisztussal, és győzhetünk-e, amiképpen Ő győzött? – II.
 • Tökéletes győzelem és tökéletes egység Krisztus tanítványai között

BIK Könyvkiadó