Mózes V. könyve 2021/04. - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliaismeret Bibliatanulmányok Mózes V. könyve 2021/04.

Mózes V. könyve 2021/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Mózes V. könyve 2021/04.

„Vegyétek szívetekre ezeket az igéket, mert ez a ti életetek”

 • Kiadó: BIK Kiadó
 • Kiadás éve: 2021
 • Kötés: ragasztott
 • Oldalszám: 164

Mózes ötödik könyve Izráel népe vezetőjének utolsó beszédeit, meghagyatkozásait örökíti meg. Mózes mindig a szívén viselte népe gondjait, lelki szükségleteit. Ezért búcsúbeszédeiben újra és újra ismétel egyes óvásokat, illetve parancsolatokat, mintegy a lelkükre akarja kötni ezeket.

A Bibliatanulmány a számunkra legfontosabb és különösen időszerű kijelentéseket emeli ki.

Tartalom:

 • Visszatekintés a pusztai vándorlás negyven esztendejére az ígéret földje határán (1–3. fejezet)
 • A kinyilatkoztatott törvény értéke, maradéktalan megtartásának fontossága (4–5. fejezet)
 • Izráel megbízatása: őrizze meg az egyetlen, élő, igaz Isten tiszteletét a bálványimádó népek között (6–7. fejezet)
 • „Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr!” (8–10. fejezet)
 • Izráel jóléte az ígéret földjén Isten törvénye és rendelkezései megtartásától függ (11–12. fejezet)
 • Különböző rendelkezések az igaz istentisztelet fenntartása érdekében (13,1–17,13)
 • A királytörvény – Óvás a démonikus kultuszoktól – Ígéret a Mózeshez hasonló prófétára vonatkozóan – Az igaz és hamis próféta megkülönböztetése (17,14–18,22)
 • Emlékeztetés különböző törvényekre, megtartásuk fontosságára (19–26. fejezet)
 • A törvény megtartása áldásokat von maga után, megszegése viszont átkot (27–28,48)
 • Különleges, minden részletében beteljesedett prófécia (28,49–68)
 • A szövetség megújítása – Mi lesz az ország és a nép jövője, ha megtörik-e szövetséget? – Kegyelmes ígéret, ha igazán megtérnek hűtlenségükből (29,1–30,14)
 • Mózes utolsó kérlelései és bátorítása – Isten utasítása az Izrael fiainak megtanítandó énekre vonatkozóan (30,15–31,30)
 • A profetikus ének és Mózes halála (32–34. fejezet)

 

Hangsúlyosan figyelmünkbe ajánlják ezt a bibliai iratot Ellen G. White alábbi kijelentései:

„A ma élő embereknek gondosan tanulmányozniuk kellene Mózes ötödik könyvét. Ez a könyv tartalmazza Mózes izraelitáknak adott utasításait. A törvény [Tízparancsolat] meg ismétlése is itt található. A törvényt a nép figyelmének homlokterében kellett tartani. Izráel jóléte a törvény iránti engedelmességtől függött.” (The Review and Herald, 1903. december 31.)

„Nem tartjuk kellően fontosnak Mózes ötödik és második könyvét. Pedig ez a két könyv bemutatja Isten bánásmódját népével. Kivitte őket a szolgaságból, és a pusztán át vezette őket az ígéret földjére.” (11. kézirat, 1903)

„Kérlek benneteket, tanulmányozzátok Mózes ötödik könyvének negyediktől a nyolcadikig terjedő fejezeteit, hogy megértsétek, mit várt el Isten ősi népétől annak érdekében, hogy az ő különleges, szent népévé legyenek. Olvassátok el az említett öt fejezetben az Úr szolgájának szavait, áldásos eredménnyel, javatokra.” (112. levél, 1900)

BIK Könyvkiadó