Próféták és királyok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliaismeret Bibliai témákról Próféták és királyok

Próféták és királyok

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Próféták és királyok

  • Kiadó: Advent Kiadó
  • Kiadás éve: 1995
  • Kötés: keménytáblás
  • Oldalszám: 491

A kötet a Pátriárkák és próféták című könyvvel együtt megismerteti az olvasóval az Ószövetség üzenetét. Ebben a részben Izráel történetét tekinthetjük át királyságának megalapításától a babiloni fogságig, majd a restaurációig. A szerző célja - csakúgy, mint a könyvsorozat többi darabjában - itt sem csupán annyi, hogy az adott korszak krónikáját kifejtse, hanem rámutat a választott nép győzelmeiből, kudarcaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra.

Tartalom:

Erő és gyöngeség
1/ Salamon
2/ A templom és felszentelése
3/ Siker és elbizakodottság
4/ A bűn következményei
5/ Salamon megtérése
6/ A birodalom kettészakadása
7/ Jeroboám
8/ A nemzeti hitehagyás

Az északi királyság prófétái
9/ A tisbei Illés
10/ Szigorú dorgálás
11/ Kármel
12/ Jerzéeltől a Hórebig
13/ ”Mit csinálsz itt, Illés?"
14/ „Illés lelkével és erejével"
15/ Josafát
16/ Akháb házának bukása
17/ Elizeus elhívása
18/ A vizek meggyógyítása
19/ A békesség prófétája
20/ Naámán
21/ Elizeus szolgálatának záró szakasza
22/ Ninive, a nagy város
23/ Az asszír fogság
24/ „Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent”

A megigazulás prédikátora
25/ Ézsaiás elhívása
26/ Ímhol Istenetek
27/ Akház
28/ Ezékiás
29/ Babilónia követei
30/ Szabadulás Asszíriától
31/ A pogányok reménysége

Egy nép megbüntetése
32/ Manasse és Jósiás
33/ A törvénykönyv
34/ Jeremiás
35/ A közelgő végzet
36/ Júda utolsó királya
37/ A babiloni fogság
38/ A sötétségen átsugárzó fény

Pogány országokban
39/ Babilon udvarában
40/ Nabukodonozor álma
41/ A tüzes kemence
42/ Az igazi nagyság
43/ A láthatatlan vigyázó
44/ Az oroszlánok vermében

A fogság után
45/ A foglyok hazatérése
46/ Prófétai eligazítás a válságban
47/ Jósua és az angyal
48/ „Nem hatalommal és nem erőszakkal"
49/ Eszter királyné kora
50/ Ezsdrás, a pap és írástudó
51/ Lelki megújulás
52/ Az alkalmak embere
53/ A fal építői
54/ A kizsákmányolás megfeddése
55/ A pogányok cselvetései
56/ Isten törvényének tanítása
57/ Reformáció

Fénysugár alkony idején
58/ A Szabadító eljövetele
59/ Izráel háza
60/ Látomások az eljövendő dicsőségről

 

A mű a Korszakok küzdelme sorozat második kötete. A sorozat részei:

Pátriárkák és próféták
Próféták és királyok
Jézus élete
Az apostolok története
Korszakok nyomában

BIK Könyvkiadó