Bibliai témákról - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Bibliai témákról

Nézet:
   Az úrvacsora teológiája

Eredeti ár: 650 Ft23% Ár: 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az úrvacsora teológiája

BIK Kiadó

Az úrvacsora eszmei tartalmáról, tanításáról és gyakorlatáról szól az a két cikk, amit ez a kis kiadvány magában foglal. Az első írás a keresztény felekezetek eltérő úrvacsora-értelmezéséről és gyakorlatáról is szót ejt.

 Homiletika Vankó Zsuzsa
Homiletika

1 300 FtKosárba

 Homiletika

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Homiletika

Spalding Alapítvány

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola tankönyve

A kiadvány az igehirdetés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, nem korlátozva az igehirdetés fogalmát a templomban vagy imateremben tartott prédikációra.


 Krisztus és az Írás Saphir Adolf
Krisztus és az Írás

1 200 FtKosárba

 Krisztus és az Írás

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Saphir Adolf

Krisztus és az Írás

Spalding Alapítvány

A magyarul 1879-ben megjelent mű átdolgozott kiadása.

 Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Dokumentumok és kérdések a 16. századi reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán

Spalding Alapítvány

Remélhető-e napjainkban az olyan igazságkereső vallásosság megelevenedése, mint amely a 16. századi reformációt jellemezte? Az 1517 óta eltelt ötszáz év nagy idő. Mi maradt meg, mi él tovább a reformáció örökségéből ma?
Korabeli művekből vett szemelvényekkel ismertetjük azokat az eszméket, amelyeket a reformáció a figyelem középpontjába állított. Bemutatjuk azt is - szintén szemelvények által -, hogy mi jellemzi a mai keresztény közgondolkodást ugyanezekben a témakörökben.

A Biblia évszázada Cserbik János - Tonhaizer Tibor
A Biblia évszázada

1 680 FtKosárba

A Biblia évszázada

Eredeti ár: 2 100 Ft20% Ár: 1 680 Ft

Kosárba
Cserbik János - Tonhaizer Tibor

A Biblia évszázada

Szentírás-fordítások a reformáció korából

BIK Könyvkiadó

Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája.

A Biblia tíz vázlatpróféciája

Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia tíz vázlatpróféciája

Merre halad a történelem?

Oltalom Alapítvány

Tíz hatalmas léptékű, évezredek eseményeit felölelő jövendölés található a Bibliában. Ezeket a perspektivikus vagy vázlatpróféciákat tovább részletezi az a mintegy hatszáz pillanatkép-prófécia, melynek egyharmada szól a Megváltónak első, másik kétharmada pedig a második eljöveteléről A Biblia "prófétai beszéd"-ként határozza meg magát, melyben "egy szó se támad saját magyarázatból". (2Pt 1: 19-21)

 

A boldogság törvénye (kemény)

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A boldogság törvénye (kemény)

Bibliai etika és antropológia

Spalding Alapítvány

Az etika és az antropológia szoros összefüggését megállapítja és hangsúlyozza korunk filozófiája is. Az összefüggés a keresztény etika és antropológia esetében is nyilvánvaló. A keresztény antropológia nem csupán az emberi lény csodájáról szól, hanem betegségéről, meghasonlottságáról is, radikálisabban, mint bármely filozófiai antropológia, vagy bármely más vallás emberről szóló tanítása.

A boldogság törvénye (puha)

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A boldogság törvénye (puha)

Bibliai etika és antropológia

Spalding Alapítvány

Az etika és az antropológia szoros összefüggését megállapítja és hangsúlyozza korunk filozófiája is. Az összefüggés a keresztény etika és antropológia esetében is nyilvánvaló. A keresztény antropológia nem csupán az emberi lény csodájáról szól, hanem betegségéről, meghasonlottságáról is, radikálisabban, mint bármely filozófiai antropológia, vagy bármely más vallás emberről szóló tanítása.

A Filemonhoz írt levél Várkonyi András
A Filemonhoz írt levél

450 FtKosárba

A Filemonhoz írt levél

Ár: 450 Ft

Kosárba
Várkonyi András

A Filemonhoz írt levél

BIK Könyvkiadó

Az Újszövetség rövid irata, a Filemonhoz írt levél első olvasásra azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy témája távol áll a XXI. század emberétől, hiszen a rabszolgaság és rabszolga-felszabadítás oly messze van tőlünk, bár sok helyütt ma is tömegek élnek elnyomás alatt. A sorok közül mégis a krisztusi szabadságevangélium valódi lényege bontakozik ki előttünk.

A Júdás - rejtély Reisinger János
A Júdás - rejtély

850 FtKosárba

A Júdás - rejtély

Eredeti ár: 1 200 Ft29% Ár: 850 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Júdás - rejtély

Oltalom Alapítvány

Jézus tanítványának a sorsa számos kérdést vet föl. Például: Miért és hogyan lett a tanítványból áruló? Mikor és minek a hatására fordult szembe először Jézussal? Ha a Mester kezdettől fogva tudott Júdás szándékáról, miért nem leplezte le őt?... Ezekre a kérdésekre keres választ a könyv, a bibliai kijelentések fényében. Ezáltal nemcsak Biblia-ismeretet nyújt, hanem útmutatást is ad a napjainkban előkerült és nemrég közzétett Júdás evangéliumával kapcsolatos kérdésekben.

A kereszt és árnyéka Stephen N. Haskell
A kereszt és árnyéka

1 200 FtKosárba

A kereszt és árnyéka

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Stephen N. Haskell

A kereszt és árnyéka

BIK Könyvkiadó

Az örökkévalóság is kevés ahhoz, hogy valaha is fel lehessen mérni a Kálvária keresztjén kinyilvánított szeretet mélységét. Krisztus végtelen jósága és Sátán határtalan önzése került ott szemtől szembe egymással. A judaizmus egész rendszere az előképeivel, jelképeivel együtt a kereszt árnyéka volt, amely visszanyúlik az Éden kapujáig, és magában foglalja az evangélium tömör próféciáját... A kereszt és árnyéka című könyvben az előkép és a valóság egymás mellé kerül, annak reményében, hogy az olvasó így talán jobban megismeri az Üdvözítőt...

A nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White
A nagy Orvos lábnyomán

2 000 FtKosárba

A nagy Orvos lábnyomán

Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy Orvos lábnyomán

Editura Viata Si Sanatate

Ez a könyv, amely az olvasó rendelkezésére áll, függetlenül attól, hogy szakavatott vagy sem, számos olyan gyakorlati információt tartalmaz, amely az életről, az egészség megőrzésének szabályairól, illetve a különböző betegségek megelőzéséről vagy gyógyításáról szól. Egy másik, jobb életmódot mutat be, amely bár a beteg világ árnyékában bontakozik ki, beragyogják Isten szeretetének és az örök gyógyulásnak a sugarai. Gyakorlatilag Isten üzenete ez a szomjazó, beteg világ számára.

A népszerűtlen Messiás Prancz Zoltán
A népszerűtlen Messiás

1 500 FtKosárba

A népszerűtlen Messiás

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

A népszerűtlen Messiás

Karácsonytól húsvétig

BIK Könyvkiadó

Ki volt Jézus valójában? Miért volt népszerűtlen a földi szolgálata idején? Népszerűtlensége az érdemtelenségéből fakadt, vagy ellenkezőleg: ha a mélyére nézünk, éppen hogy hitelesítette a küldetését? Egyáltalán indokolt-e, hogy múlt időben beszéljünk Jézusról, vagy nagyon is jelen időben kell szólnunk róla?

A pápaság mint ökumenikus probléma

Eredeti ár: 300 Ft40% Ár: 180 Ft

Kosárba
Paolo Ricca

A pápaság mint ökumenikus probléma

BIK Könyvkiadó

A szerző a koraközépkorban indult valdensmozgalom ma élő személyisége, a katolicizmus ismert tudósa.

A római antikrisztusról Andreas Helwig
A római antikrisztusról

1 400 FtKosárba

A római antikrisztusról

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Andreas Helwig

A római antikrisztusról

Aeternitas Kiadó

"Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat."
Mit takar a Jelenések könyvében e titokzatos szám: 666? Egy régóta és sokat vitatott kérdés tárgyalásában - miután a legtöbb magyarázó inkább a homályosítást, így az érdeklődők kétségbe ejtését választotta - engedünk utoljára szót egy derék, klasszikus műveltségű berlini teológiaprofesszornak, aki 1612 óta vár e meghallgatásra.
Ez az első ismert, nyomtatásban is fennmaradt egységes kommentár a 666 által jelzett Antikrisztus meghatározásához! Az első, de - fájdalom! - azóta is ama kevesek közül való.

A Szabadító jövetele I. kötet

Ár: 2 400 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele I. kötet

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy az emberiség története drámai szakaszba jutott. A klímaváltozás, a háborús konfliktusok, az ebből fakadó népvándorlás, továbbá a gazdasági, szociális, nemzedéki, kulturális és egyéb krízisjelenségek egymásra halmozódása, valamint a megoldásukra mutatkozó csekély esély miatt reális e kijelentés.
Kiélezett tehát a kérdés: Mit tartalmaznak a Szentírás isteni Szabadítóra vonatkozó ígéretei? Hitelesítette-e ezeket múltbeli beteljesedésük? Vannak-e olyan vonatkozásai ezeknek az ígéreteknek, amelyek még nem teljesedtek be? Adhatnak-e valamilyen reménységet ezek a jövőt illetően?

A Szabadító jövetele II. kötet

Ár: 2 400 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele II. kötet

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

A Szabadító jövetele című könyv I. és II. kötete az ószövetségi messiási próféciák tartalmát törekszik mélységeiben feltárni, egybevetve azokat az újszövetségi hivatkozásokkal, amelyek rámutatnak beteljesedésükre. Rendkívül tömörek a messiási próféciák. Különleges, sokatmondó kifejezéseket tartalmaznak. Nyelvi szempontból is remekműveknek tekinthetők. Ami pedig a tartalmukat illeti, a legfontosabbról szólnak: az isteni Szabadító személyéről, a megváltás történelmi művének döntő eseményeiről. Minderről úgy, hogy tele vannak szépséges, vigasztaló, bátorító ígéretekkel.

A Vigasztaló eljövetele LeRoy Edwin Froom
A Vigasztaló eljövetele

1 400 FtKosárba

A Vigasztaló eljövetele

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
LeRoy Edwin Froom

A Vigasztaló eljövetele

Advent Kiadó

Van-e félreértettebb és félremagyarázottabb kérdés, mint a Szentléleknek a jelenléte és tevékenysége? Le Roy Edwin Froom ezzel a kötettel olyan művet ad a kezünkbe, amely a legapróbb részletekig kitér a Szentírás minden utalására, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Istennek történő odaszánásra és szívbéli átadásra hív, amelyhez a Szentlélek Isten ismerete és bennünk lakozása elengedhetetlen. Művét a hit és az alázat jellemzi.

Aki Isten nevében szól Rozmann Károlyné
Aki Isten nevében szól

700 FtKosárba

Aki Isten nevében szól

Ár: 700 Ft

Kosárba
Rozmann Károlyné

Aki Isten nevében szól

Olvasók Háza

A Biblia egyértelmű természetességgel ír a próféták munkájáról, akik által Isten megszólítja a bűn világába szakadt embert, szeretetéről biztosítja, és békejobbját kínálja neki. A prófétai ige mindig megbíz, irányít, örömöt és reménységet ad. Feltárja az Istenhez visszavezető utat, s akár a múlt, akár a jövő eseményeibe avatja be az üzenet befogadóját, minden esetben a jelen tennivalóira irányítja figyelmét, megmutatva a mindig esedékes "ma" alapvető feladatait. Mindezt megtetézi kegyelmes hívásával: légy te az az ember, aki Isten nevében szól!

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

Eredeti ár: 2 000 Ft25% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

BIK Könyvkiadó

Az alapvető biblia tanítások kátéja kérdések és feleletek formájában ismerteti a legfontosabb bibliai tanításokat. A válaszok bibliai igék megjelöléséből és magyarázó megjegyzésekből állnak. A kérdésekre választ adó igék nagy részét kiírva, kiemelten találjuk a kiadványban.

Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske

Ár: 1 490 Ft

Kosárba
Luther Márton

Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske

szóló könyvecske

Aeternitas Kiadó

Luther a német nemzet keresztyén nemességéhez intézett iratát azzal a fenyegető kijelentéssel fejezte be: "Csak rajta, tudok én még egy dalt Rómáról, és ha viszket a fülük, majd el is dalolom nekik magasabb hangon. Tudod, kedves Róma, mire gondolok én?" Nos hát most e megígért dalra gyújt. Ha előző művében lerombolta az Antikrisztus, vagyis a pápa várának hármas védőfalát, most behatol magának a várnak belsejébe, hogy feldúlva azt is, kiszabadítsa az ott fogságban tartott lelkeket. Most már nem a külső, nem a testek, a népek és nemzetek szabadságáért küzd, hanem a lelkek váltságáért. Össze akarja törni azt az igát s azokat a bilincseket, amikkel Róma magát a keresztyénséget megkötözve fogságba hurcolta. Ez iga és bilincsek a pápaság hét szentségről való tana. Ezzel vetette Róma a keresztyéneket a papság hatalma alá, s ezzel mételyezte meg és forgatta ki evangéliumi egyszerűségéből és tisztaságából a keresztyén életét.

Az igazlelkűség övétől a Lélek kardjáig

Eredeti ár: 1 890 Ft21% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Kökényes Zsuzsa

Az igazlelkűség övétől a Lélek kardjáig

A keresztény küzdelem

Olvasók Háza

Korunkban, amikor annyi téves tanítás terjed egyrészt az "olcsó kegyelem"-ről, másrészt a varázsütésre történő "megtérések"-ről, e könyvben található gondolatok visszavezetnek a Biblia tanításához, a valódi megtérés és az élethosszig tartó keresztény küzdelem kérdéséhez.

Az Ige testté lett... Szabó Ferenc
Az Ige testté lett...

1 100 FtKosárba

Az Ige testté lett...

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Az Ige testté lett...

Szabó Ferenc

Jézus Krisztus megtestesülése a legnagyobb esemény az emberi történelemben. Isten Fia megszületett emberként, itt élt, meghalt és feltámadt. Győzött a halálon – értünk, emberekért.
- Ki volt az, aki testté lett?
- Mit jelentett Jézusnak „testté lenni”?
- Mit tanít az Ige erről a hatalmas eseményről?
- Mi ennek a jelentősége a mi életünkre nézve?
- Jézus követhető példakép, vagy elérhetetlen eszmény?
- Hogyan győzött Jézus, és hogyan győzhetünk mi?

Az isteni előre elrendelés

Ár: 650 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az isteni előre elrendelés

Kétségeket keltő titok, vagy jó hír?

Spalding Alapítvány

Isten "gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél " (Ésa 55,8-9) - ez válik nyilvánvalóvá az isteni előre elrendeléssel kapcsolatos bibliai kijelentések megértése nyomán. A kétségek homálya eloszlik, helyette felszabadító, bátorító jó hírről szerezhetünk tudomást.

Az ószövetségi szentély és az evangélium

Eredeti ár: 2 100 Ft20% Ár: 1 680 Ft

Kosárba
M. L. Andreasen

Az ószövetségi szentély és az evangélium

Aeternitas Kiadó

Kevés olyan, magyar nyelven is olvasható művet ismerünk, amely átfogó igénnyel szólna a Szentírás e nagyszerű összefüggéseiről: Jézus Krisztusról mint főpapról, az engesztelésről, a bűn végleges elrendezésének isteni tervéről, amelyet Isten az első bűneset után jól érthető formában ismertetett meg a megjobbulni kívánó emberrel.

Az üdvösség története Alfred-Felix Vaucher
Az üdvösség története

2 240 FtKosárba

Az üdvösség története

Ár: 2 240 Ft

Kosárba
Alfred-Felix Vaucher

Az üdvösség története

A Szentírás tanításának kézikönyve

Spalding Alapítvány

A könyv lényegében szemelvénygyűjtemény, kisebb részben tartalmazza csak Alfred Vaucher saját gondolatait, aki másfél száznál is több szerző műveiből emelt ki idézeteket az egyes témakörökhöz. A különböző felekezethez tartozó szerzők ugyanazon eredményre jutottak: egymás felfedezéseit megerősítve és kiegészítve tanúskodnak a Bibliában található isteni kinyilatkoztatás egységességéről, mélységeiről, szépségeiről, mindenki számára érthető voltáról.

Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus

Ár: 990 Ft

Kosárba
Csabai Tamás

Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus

Történetbölcselet az Írásokban

Aeternitas Kiadó

Hat esszé-előadás a történelem változandóságáról, törékenységéről, a "forgandó szerencséről". Nem ködképbe vesző általánosságokban szólva, épp ellenkezőleg! A jobbára ismert tények egy világos történetbölcseletbe, a Szentírás történelemszemléletébe illeszkednek, amely számol a történettudomány által többnyire illegitimnek minősített szereplővel: a Gondviseléssel. E vezérfonal segítségével az emberi történelem hajnalától kiindulva egészen a mai korig jutunk el. A történeteket végigpásztázva arra a következtetésre jutottunk, hogy - változó külsőben ugyan - már valamennyi hatalmi formáció legalább egyszer kipróbálásra került és csődöt mondott, érdemes lesz megvizsgálnunk: mely erők jutnak ismét szóhoz, és merre dőlnek el a jelen kor hatalmi ütközetei?

Ezen a kősziklán Reisinger János
Ezen a kősziklán

300 FtKosárba

Ezen a kősziklán

Eredeti ár: 390 Ft23% Ár: 300 Ft

Kosárba
Reisinger János

Ezen a kősziklán

BIK Könyvkiadó

Mire utalt Jézus Krisztus miközben Péterrel beszélgetve ezt mondta: "Ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat..."? (Lásd: Mát 16,18)

Gondolatok a Hegyibeszédről

Ár: 990 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Gondolatok a Hegyibeszédről

Advent Kiadó

A Hegyibeszéd az evangéliumok - és talán az egész Újszövetség - legismertebb részlete. Isten áldott üzenetét tartalmazza, amely nemcsak hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Olyan beszéd ez, amelyből megérthetjük a Tízparancsolat lelkiségét, azt, hogy a parancsolatok megtartása az Isten iránti szeretet jele.

Ha meghal az ember, hol van ő?

Ár: 770 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Ha meghal az ember, hol van ő?

Spalding Alapítvány

Megválaszolható-e a címben feltett kérdés? Kimondhatjuk, hogy nincs tudományos válasz a kérdésre. Lehetséges-e a különböző vallási válaszokat elfogulatlanul vizsgálni, létezik-e ehhez valamilyen szempont?

Halhatatlanság vagy feltámadás? Samuele Bacchiocchi
Halhatatlanság vagy feltámadás?

1 600 FtKosárba

Halhatatlanság vagy feltámadás?

Eredeti ár: 1 800 Ft11% Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Samuele Bacchiocchi

Halhatatlanság vagy feltámadás?

Biblia-tanulmány az emberi természetről és sorsról

BIK Könyvkiadó

Halhatatlanság vagy feltámadás? napjaink igen fontos könyve. Rendkívül alapos, biblikus érveléssel leplezi le a legrégebbi és talán minden idők legnagyobb csalását, nevezetesen, hogy az emberi lényeknek halhatatlan lelkük van, ami örökké él. Segít megérteni, hogy a bennünk rejlő, velünk születetett halhatatlanságnak ez a megtévesztő tanítása hogyan keltette életre téves hitelvek egész skáláját, amelyek ellentétesen hatottak a keresztény gondolkodásra és gyakorlatra.

Hallass örömet velem! Kökényes Zsuzsa
Hallass örömet velem!

300 FtKosárba

Hallass örömet velem!

Eredeti ár: 400 Ft25% Ár: 300 Ft

Kosárba
Kökényes Zsuzsa

Hallass örömet velem!

BIK Könyvkiadó

Mi az öröm? Hogyan jönnek létre és milyen forrásból táplálkoznak életünk örömteli eseményei? Megtartható-e ez az érzés, vagy rövid, futó átmenet csupán? Érzés-e csupán az öröm, vagy annál valamivel több is?
Ezekre ad választ ez a tanulmány, mely összefoglalja a Biblia tanítását az öröm megszületéséről, válfajairól, életkorbeli sajátosságairól és növekedésének Jézus Krisztusban való megvalósulásáról.

Isten beszéde Vankó Zsuzsa
Isten beszéde

1 200 FtKosárba

Isten beszéde

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Isten beszéde

Az Isten-keresés kulcskérdése

Spalding Alapítvány

Második, bővített kiadás

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, amennyiben létezik egyáltalán, és megérthető az ember számára Isten beszéde, ez az egyetlen reális lehetőség arra, hogy megismerjük Istent, s ezáltal az emberiség rendeltetését. Vizsgálat alá veszi a ma is élő és globális hatású világvallásokat abból a szempontból, hogy mit tanítanak az isteni kinyilatkoztatásról.

Jézus boldogmondásai Reisinger János
Jézus boldogmondásai

400 FtKosárba

Jézus boldogmondásai

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Kosárba
Reisinger János

Jézus boldogmondásai

Oltalom Alapítvány

A tanulmány az emberi boldogság-elképzelésekből kiindulva elemzi Jézus Krisztusnak a Hegyi beszéd elején elmondott kijelentéseit. A boldogmondások fokozatain végighaladva képet nyerhetünk a valódi boldogságról, mely Jézus tanítása szerint a rossztól való megtisztulásban határozható meg.

Jézus élete Ellen G. White
Jézus élete

3 990 FtKosárba

Jézus élete

Ár: 3 990 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jézus élete

Advent Kiadó

A könyv, sokak szerint az egyik legszebb és legbiblikusabb betekintést nyújtja Jézus Krisztus, a Megváltó értünk végzett szol­gá­­la­tá­ba. A világ legjelentősebb lelki veze­tő­­­­jé­nek életén kalauzol végig, ám nem pusztán számba veszi az eseményeket, hanem úgy mondja el, hogy közben magunk is szinte részévé válunk a történteknek. Igazi ereje mégsem ebben rejlik. Sokkal inkább abban, ahogy ragaszkodik az eredeti leíráshoz, a Bibliához. E forrásból táplálkozva ad olyannyira mély lelki élményt, amely csak kevés Jézus életét feldolgozó könyv sajátja. Benne Jézus nem csupán történelmi személy, sokkal inkább Istenfiú, Megváltó, Isten kiábrázolódása − a szó legnemesebb értelmében.
A mű a Korszakok küzdelme sorozat harmadik kötete.

Keresztség vagy keresztelő? Henry Francis Brown - Alfred-Felix Vaucher
Keresztség vagy keresztelő?

1 000 FtKosárba

Keresztség vagy keresztelő?

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Henry Francis Brown - Alfred-Felix Vaucher

Keresztség vagy keresztelő?

Oltalom Alapítvány

A ma általánosan ismert csecsemőkori leöntés, vagy a felnőttként, tudatos keresés után vállalt szövetségkötés érvényes Jézus Krisztus előtt? Mióta lett gyakorlattá az első, és mióta szorult háttérbe a második?

Kezdetben Egerváriné Árvai Márta
Kezdetben

350 FtKosárba

Kezdetben

Eredeti ár: 480 Ft27% Ár: 350 Ft

Kosárba
Egerváriné Árvai Márta

Kezdetben

BIK Könyvkiadó

Nincs egyetlen érző ember sem, aki ha a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezné önmagától, mi a rendeltetése a csillogó égitesteknek, és mi az, ami a világmindenség rendjét megszabja. Ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világmindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat firtató emberi szempárt, amely minduntalan összefüggéseket keres a két világ között.-
Selye János professzor fent idézett szavai szerint minden gondolkodó és érző emberben felmerülnek e kérdések: Honnan származik a világunk? Mi az élet, és hogyan keletkezett? Mi az emberi lét értelme és rendeltetése?

Ki nekünk Jézus Krisztus? Reisinger János
Ki nekünk Jézus Krisztus?

3 000 FtKosárba

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Ár: 3 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Oltalom Alapítvány

Mit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van- e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?

Krisztus példázatai E. G. White
Krisztus példázatai

1 700 FtKosárba

Krisztus példázatai

Eredeti ár: 2 100 Ft19% Ár: 1 700 Ft

Kosárba
E. G. White

Krisztus példázatai

BIK Könyvkiadó

Az evangéliumokban fontos helyet foglalnak el a Jézus Krisztus által elmondott példázatok: a természeti képeken, hasonlatokon vagy hétköznapi történeteken alapuló tanítások, amelyek Isten országának alapelveit szemléltetik. A példázatok nyelve mindenki számára érthető, de az egyszerű képek létfontosságú, kortól és helytől függetlenül érvényes igazságokat mutatnak be.

Miről szól a Jelenések könyve?

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

Miről szól a Jelenések könyve?

BIK Könyvkiadó

Aki végigolvassa ezt a könyvet, amely fejezetről fejezetre halad a Jelenések könyve megismerésében, Jézus Krisztus kijelentéseivel szembesül. Az egész Biblia a megváltásról és a Megváltóról szóló kinyilatkoztatás, különösen a négy evangélium, amelyek Jézust mutatják be; a Jelenések könyvében azonban még ennél is többet kapunk: közvetlenül Tőle származó látomásokat és üzeneteket.

Ez a rövid könyv azt szeretné bizonyítani, hogy ha valaki komolyan veszi a Jelenések könyve - az Apokalipszis - kezdő sorát, és keresi-kutatja a jelentést, biztosan megtalálja azt.

Mit mond a Biblia... Vankó Zsuzsa
Mit mond a Biblia...

800 FtKosárba

Mit mond a Biblia...

Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Mit mond a Biblia...

Spalding Alapítvány

Tartalom:

Mit mond a Biblia...
1. Önmagáról
2. A világmindenség teremtő Istenéről
3. A rossz és a bűn eredetéről
4. A jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben
5. A bűn hatalmából szabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról
6. Isten és az ember kapcsolatáról, a megtérésről és az imádságról
7. A Tízparancsolatról, az erkölcsi alaptörvényről
8. A keresztény életmódról
9. A halálról és a vele kapcsolatos egyetlen reménységről
10. Jézus Krisztus második eljöveteléről

Nincs többé halál! Gustav Tobler
Nincs többé halál!

2 190 FtKosárba

Nincs többé halál!

Ár: 2 190 Ft

Kosárba
Gustav Tobler

Nincs többé halál!

Advent Kiadó

Mi történik valójában velünk, amikor elszáll belőlünk a élet ereje, lehelete? Hová megyünk - ha megyünk - a halál bekövetkezése után? "Visszajárnak-e", a halottak, hogy közöljenek velünk titkokat? Vagy más és más megjelenési formában, de egy örök körforgás szerint jelen vagyunk az élet folytonosságában? És hol vagyunk jelen: ezen a földön, vagy a beláthatatlan kozmoszban? Mit mondott a halálról Isten az Ószövetség lapjain? Mit mondott Jézus és az Újszövetség szent emberei?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nincs többé halál! című kötet.

Örökségünk az Úr imádsága

Eredeti ár: 795 Ft20% Ár: 635 Ft

Kosárba
Dr. Tokics Imre

Örökségünk az Úr imádsága

Olvasók Háza

Az ima a lélek lélegzetvétele. Nem egyirányú kommunikációs csatorna. Az ima Isten rejtett üzenete hozzám. A könyvből megtanuljuk, hogy az imádság nem csupán azt jelenti, hogy mi mondunk valamit Istennek, hanem lelki érzékszerveinket is átalakítja. Ha imádkozunk, látni, hallani kezdünk, mert érteni kezdjük Isten gondviselő kegyelmét. Mindezekre a szerző a Jézustól tanult mintaima, a Miatyánk elemzésével vezet el, amiből ma nekünk is imádkozni kell megtanulni.

Pátriárkák és próféták Ellen G. White
Pátriárkák és próféták

3 500 FtKosárba

Pátriárkák és próféták

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Pátriárkák és próféták

Advent Kiadó

Jóval több mint egy évszázad óta emberek milliói olvasták a Pátriárkák és próféták című hatalmas művet. Olyan könyv ez, amely elkalauzol minket az ószövetségi őstörténet világától a pátriárkák korán át Izrael kiválasztásáig, letelepedéséig és államiságának első párszáz idejéig, Dávid király uralkodásának végéig. Egészen páratlan mű ez, amely a jelzett korszakokat átöleli, miközben minden olvasója előtt tisztán feltetszik, hogy ezek nélkül az ismeretek nélkül az Újszövetséget sem tudnánk megérteni.

Próféták és királyok Ellen G. White
Próféták és királyok

2 500 FtKosárba

Próféták és királyok

Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Próféták és királyok

Advent Kiadó

A kötet a Pátriárkák és próféták című könyvvel együtt megismerteti az olvasóval az Ószövetség üzenetét. Ebben a részben Izráel történetét tekinthetjük át királyságának megalapításától a babiloni fogságig, majd a restaurációig. A szerző célja - csakúgy, mint a könyvsorozat többi darabjában - itt sem csupán annyi, hogy az adott korszak krónikáját kifejtse, hanem rámutat a választott nép győzelmeiből, kudarcaiból, megújulásából levonható erkölcsi tanulságokra.

Titkok megfejtése Jacyues Doukhan
Titkok megfejtése

1 590 FtKosárba

Titkok megfejtése

Ár: 1 590 Ft

Kosárba
Jacyues Doukhan

Titkok megfejtése

A múlt, jelen és jövő a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben

Advent Kiadó

Nincs Dániel könyvéhez fogható könyv a Biblia hatalmas iratgyűjteményén belül az evangéliumokat kivéve, amely hasonlóan szenvedélyes érdeklődést váltott volna ki az évszázadok során az írástudók, művészek és tudósok körében. Nem csoda, hiszen ez az irat soha addig nem látott tág perspektívát nyit az emberiség legnagyobb létkérdéseinek.

 A szabadság törvénye Reisinger János - Soós Attila
A szabadság törvénye

1 300 FtElfogyott

 A szabadság törvénye

Eredeti ár: 1 650 Ft21% Ár: 1 300 Ft

Elfogyott
Reisinger János - Soós Attila

A szabadság törvénye

Lehet-e a Tízparancsolat szerint élni?

Élj Inkább Alapítvány

El tudnánk képzelni egy olyan világot, amelyben a gyerekek tisztelettel beszélnek szüleikkel, tanáraikkal, a házastársaknak eszükbe sem jut megcsalni a párjukat? Ahol nem kell félni a lopástól, a csalástól, az állami és a munkahelyi korrupciótól, ahol mindenki a másik javát keresi? Ahol ismeretlen a félelem, a harag, a gyűlölködés, az indulatosság, a féltékenység és az irigység? Mi kellene ahhoz, hogy ez az utópisztikusnak tűnő elképzelés valósággá váljon?

A bibliai tanítások rendszere

Eredeti ár: 1 950 Ft23% Ár: 1 500 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

A bibliai tanítások rendszere

Spalding Alapítvány

A keresztény alaptanítások sola Scriptura (egyedül az Írás) elven nyugvó, rendszeres teológiai megközelítésű összefoglalását tartalmazza ez a könyv. Összesíti az egy-egy témára, alapkérdésre vonatkozó bibliai kijelentéseket, a tartalmuk által meghatározott logikai rendben.

A kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reuben Lynn Hilde

A kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében

BIK Könyvkiadó

Dániel könyve 8. fejezetében olvashatunk a látomásról, amely Dánielt bámulatba ejtette és elgyengítette. Nem tudta teljességében felfogni a látomás értelmét (Dán 8,27). A 8. fejezetben kiemelkedő helyet foglal el egy "kis szarv, amely rendkívül nagyra nőtt" (Dán 8,9). A látomásban Dániel látott egy kost, egy kecskebakot, egy "tekintélyes szarvat", majd négy szarvat, melyek akkor jöttek elő, amikor a "tekintélyes szarv" letörött (Dán 8,4-14), és végül a kis szarvat, amely a négy szarv egyikéből támadt. Erről a kis szarvról szól ez a tanulmány.

A Könyvek Könyve Dr. Tokics Imre
A Könyvek Könyve

3 500 FtElfogyott

A Könyvek Könyve

Eredeti ár: 3 990 Ft12% Ár: 3 500 Ft

Elfogyott
Dr. Tokics Imre

A Könyvek Könyve

A Biblia lépésről lépésre

Olvasók Háza

Sokszor jövendölték, hogy ez a több ezer éves könyv elavult, hogy olvashatatlanul régi, de a Biblia mindig megújul, mert rólunk, emberekről szól. Könyvünk nem pótolja a Bibliát, csupán segítséget nyújt annak megértéséhez. Akkor lesz igazán értékes, akkor éri el célját, ha tanítót és tanulót, hívőt és érdeklődőt egyaránt a Szentírás olvasására, további kutatására ösztönöz. A Biblia legfontosabb célja, hogy bennünket önismeretre tanítson, és feltárja az igazságot Istenről annak érdekében, hogy szeretettel és bizalommal forduljunk hozzá.
 

A legnagyobb kérések Reisinger János
A legnagyobb kérések

550 FtElfogyott

A legnagyobb kérések

Eredeti ár: 690 Ft20% Ár: 550 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A legnagyobb kérések

BIK Könyvkiadó

Gyermekkorunk meséiben három kérésük lehetett a hősöknek, amelyeket egy titokzatos személy teljesített. Kérhettek bármit, mindent megkaptak. Sokszor felnőttkorban is megmaradnak a kérések, sőt követelődzésekké válnak, gyakran a legképtelenebb formában. Olykor el is tévedünk mindabban, amit szeretnénk. Joggal vetődhet fel aztán bennünk: vajon melyek az élet legfontosabb szükségletei, legnagyobb kérései.
Jézus Krisztus e kéréseket tudatosította a Miatyánkban.

A római pápaságról Luther Márton
A római pápaságról

1 480 FtElfogyott

A római pápaságról

Ár: 1 480 Ft

Elfogyott
Luther Márton

A római pápaságról

(Két egyházreformáló irat)

Oltalom Alapítvány

Egyetlen esztendőn belül, 1520-ban látott napvilágot a jelen kötetet alkotó két egyházreformáló irat. A címadó vitairat, A római pápaságról, a bibliai egyházfelfogás alapján vitatja a pápai egyház jogát a "kulcsok csörtetéséhez", s tesz ítéletet a földi államberendezkedéshez hasonló egyházmodell felett. A német nemzet keresztyén nemességéhez a keresztyénség állapotának megjavítása ügyében pedig kiáltvány, amelyben Luther a pápaság politikai igájának lerázására, az egyházi és a világi elem szétválasztására hív fel. Jóllehet alkalmi művek, a keresztyénséget ma is választás elé állítják. A szó hatalommal szól ki belőlük, s egyértelművé teszik, hogy Luthert lehetetlen kultúrtörténeti mozzanattá zsugorítani.

A szeretet bibliai tanításai CD

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott

A szeretet bibliai tanításai CD

Verzál Stúdió Bt.

A CD a témához kapcsolódó könyveket és hangfelvételeket tartalmaz.

A szeretet himnusza Soós Attila
A szeretet himnusza

900 FtElfogyott

A szeretet himnusza

Eredeti ár: 1 300 Ft31% Ár: 900 Ft

Elfogyott
Soós Attila

A szeretet himnusza

BIK Könyvkiadó

A szombat története John N. Andrews
A szombat története

2 500 FtElfogyott

A szombat története

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
John N. Andrews

A szombat története

BIK Könyvkiadó

Életünk nagy értéke az idő. Olyan fontos részünk, mint szerveink vagy a levegő, a víz, a táplálék. Időben és idővel élünk. Időbeosztás és időfelhasználás nélkül elképzelhetetlen az emberi élet.
A Biblia szerint Isten a teremtéskor tudomására hozta az első emberpárnak a helyes időfelhasználást, és ezt saját példájával erősítette meg. A hatnapos teremtés után a hetedik napi megnyugvásnak ebben volt értelme.

A vasárnapkérdés Reisinger János
A vasárnapkérdés

200 FtElfogyott

A vasárnapkérdés

Ár: 200 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A vasárnapkérdés

A Dies Domini enciklikához

Oltalom Alapítvány

II. János Pál pápa a második évezred küszöbén kiadott "Az Úr napja" című enciklikájában a vasárnap megszentelését tűzte ki programjául. Mi áll a bibliai szombat intézményével szembehelyezkedő vallási hatalom törekvésének hátterében?
Szerkesztő: Reisinger János

Az apostolok története Ellen G. White
Az apostolok története

2 200 FtElfogyott

Az apostolok története

Ár: 2 200 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az apostolok története

Advent Kiadó

A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között évezredek óta tart, könyvünk e kozmikus méretű történelemnek csupán egy rövid szakaszával foglalkozik: A könyv a kereszténység születésének körülményeit írja le.Krisztus beváltva ígéretét, mennybe menetele után elküldte a Szentlelket, s Ő tanítványokká tette Jézus követőit. A mai bűnterhes világban Krisztus követőinek az a feladata, hogy hirdessék az örömhírt minden embernek, miszerint van a bűn fogságából szabadulás.

Az egészséges hit Vankó Zsuzsa
Az egészséges hit

650 FtElfogyott

Az egészséges hit

Ár: 650 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Az egészséges hit

Spalding Alapítvány

A mai posztmodern korban egyesek kitartanak mindenfajta hit elutasítása mellett, mások viszont érzik valamilyen hit hiányát, és nyitottak bármilyen hitajánlatra, mágnesként vonzza őket az irracionális ismeretlen világa. Mit takar az "egészséges hit" fogalma? Milyen gondolatmenet nyomvonalán haladva lehet biztonságos az igazságkeresésünk? Ezekre a kérdésekre is keresi a tanulmány a választ.

Az ember és az igazság Vankó Zsuzsa
Az ember és az igazság

700 FtElfogyott

Az ember és az igazság

Ár: 700 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Az ember és az igazság

Spalding Alapítvány

Örök tanulságokkal szolgáló történet Jézus pere, amelyet az ember és az igazság szempontjából követ nyomon a szerző. Az igazságtalanság és az igazság ellentétét mutatja meg, a kettő drámai találkozását és küzdelmét szemlélteti.

Bibliai próféciák korunkról Reisinger János
Bibliai próféciák korunkról

1 000 FtElfogyott

Bibliai próféciák korunkról

Eredeti ár: 1 400 Ft29% Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Bibliai próféciák korunkról

Oltalom Alapítvány

A "kereső ember" a bibliai jövendölésekből mindenről hitelesen értesülhet, ami a szeme előtt zajlik. Az ó- és újszövetségi próféciák szólnak az ökológiai válságról, az Egyesült Államok világhatalmi szerepéről, az Európai Unió létrehozásának indítékairól, az iszlámról, a vallás és a politika mind szorosabb összefonódásáról, az emberi történelem végkifejletéről. A könyv, külön fejezeteket szentelve a felsorolt témáknak, a vázlat- és pillanatkép-próféciák segítségével tárja fel a Szentírás mának szóló üzenetét.

BIK-könyvtár CD 1.0

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott

BIK-könyvtár CD 1.0

Verzál Stúdió Bt.

A szókeresőprogrammal és sok más, a használatot megkönnyítő funkcióval működő CD válogatást tartalmaz a Bibliaiskolák Közössége gondozásában megjelent kiadványokból.

Bízhatunk-e a Bibliában?

Ár: 700 Ft

Elfogyott
Szabó Ferenc

Bízhatunk-e a Bibliában?

Szabó Ferenc

Érdemes-e komolyan venni, érdemes-e olvasni a Bibliát? Fontos lehet-e a XXI. század elején egy olyan könyv, amelynek az elsõ részeit csaknem háromezer-ötszáz éve írták, a végét pedig nagyjából kétezer éve?

Gondolatok a Hegyi beszédről

Eredeti ár: 900 Ft22% Ár: 700 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Gondolatok a Hegyi beszédről

BIK Könyvkiadó

Jézus Krisztus "Hegyi beszédének" a ma emberét is megszólító gondolatgazdag elemzését veheti kézbe az olvasó.

Hogyan küzdött Jézus? Reisinger János
Hogyan küzdött Jézus?

450 FtElfogyott

Hogyan küzdött Jézus?

Ár: 450 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hogyan küzdött Jézus?

BIK Könyvkiadó

Jézus Krisztus beszélgetései a figyelem, a tapintat és határozottság mesterművei. Megtanulhatjuk, hogyan segített Jézus az önmagukkal küszködőknek, a betegeknek, a megalázottaknak. Látjuk az isteni szeretet törekvését és cselekvéseinek törvényszerűségeit; látjuk emberi elmék és szívek megnyílását, de sajnos bezárulását is.
A kötet a szerző bibliai előadás-sorozata nyomán készült.

Kezünkben van-e a jövő?

Ár: 950 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Kezünkben van-e a jövő?

Történelmi vonatkozású próféciák a Bibliában

Spalding Alapítvány

A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy kezünkben van-e ténylegesen a jövő alakításának a lehetősége? Ha pedig nincs - már nincs, vagy eleve nem is volt -, kiszámítható-e, megismerhető-e valamiképpen, hogy mi várható? Megtudható-e, hogy mi következik ránk, és a mi generációnkon túl azokra, akiknek a sorsa a legközvetlenebbül érint minket -gyermekeinkre és unokáinkra?

Ki nekünk Jézus Krisztus? Reisinger János
Ki nekünk Jézus Krisztus?

2 500 FtElfogyott

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Oltalom Alapítvány

Mit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van- e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?

Ószövetségi bölcsességi könyvek Reisinger János - Prancz Zoltán
Ószövetségi bölcsességi könyvek

1 250 FtElfogyott

Ószövetségi bölcsességi könyvek

Ár: 1 250 Ft

Elfogyott
Reisinger János - Prancz Zoltán

Ószövetségi bölcsességi könyvek

Spalding Alapítvány

Sokak számára alkalmas a bölcsességi könyvekkel - Jób könyve, Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve - kezdeni a Biblia olvasását. E három bibliai irat megismertetését tűzték ki célul a szerzők ebben a kiadványban.

Pátriárkák és próféták

Eredeti ár: 2 100 Ft10% Ár: 1 890 Ft

Elfogyott
E.G.White

Pátriárkák és próféták

Az Ószövetség történelme

BIK Könyvkiadó

A Pátriárkák és próféták a szerző ötkötetes, Korszakok küzdelme című - a bibliai történelmen a teremtéstől a földi történelem végéig, majd a végső újjáteremtésig végighaladó - sorozatának első része. A könyv az egyetemes emberi őstörténet időszakát, valamint Isten ószövetségi választott népe, Izrael történetének első részét ismerteti, az ősatyáktól Dávid király uralkodása végéig.

Úgy szerette Isten e világot

Ár: 450 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Úgy szerette Isten e világot

BIK Könyvkiadó

A keresztről áradó fény bemutatja Isten szeretetét. Irgalma és jósága Hozzá vonzza az embert. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához vezet bennünket, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, és akikért a Megváltót megfeszítették.

Zsoltárok világa Reisinger János (szerk.)
Zsoltárok világa

1 100 FtElfogyott

Zsoltárok világa

Ár: 1 100 Ft

Elfogyott
Reisinger János (szerk.)

Zsoltárok világa

zsoltárelemzések, zsoltárparafrázisok, hatástörténet

Spalding Alapítvány

Szerkesztette: Reisinger János

A Biblia leghosszabb irata a Zsoltárok könyve. Jézus sokat idézett a zsoltárokból, kivált nevezetes vitáiban. Az Újszövetség további könyveiben is gyakran fordulnak elő zsoltáridézetek. Hasznos megismerkedni a zsoltárokkal általánosságban, majd olvasásuk módjával, tapasztalataival, mielőtt ez-egy kiválasztott zsoltár világába lépnénk.

BIK Könyvkiadó