Hitélet - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Hitélet

Nézet:
 A kései eső visszatérése

Ár: 4 950 Ft

Kosárba
Ron Duffield

A kései eső visszatérése

Kétféle reménység, kétféle egyház: Hetednapi adventista perspektívák, 1844−1891

Hetedik Kiadó

A hetednapi adventista egyház történetének legvitatottabb időszaka az 1888-as minneapolisi generál konferencia és az a köré szerveződő eseményekhez kapcsolódik. Értelmezések feszülnek egymásnak arról, hogy mit – és mit nem – foglalt magában az ekkor és az azt követő években elhangzó üzenet, amit Ellen G. White hol „rendkívül értékes üzenet”-nek, hol „az igazság drágakövei”-nek nevezett.

Isten angyalai velünk vannak Ellen G. White
Isten angyalai velünk vannak

2 150 FtKosárba

Isten angyalai velünk vannak

Eredeti ár: 2 500 Ft14% Ár: 2 150 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Isten angyalai velünk vannak

Az emberiség szolgálatában

Olvasók Háza

Földi életünk újabb - talán eddig ismeretlen vagy elfelejtett dimenziója tárul fel az olvasó előtt a könyv oldalain. A szerző írásaiból készült válogatás bemutatja a mennyei angyalok származását, lakóhelyét és elsősorban az emberiség szolgálatában végzett munkáját.

Jézusban maradni Helmut Haubeil
Jézusban maradni

1 400 FtKosárba

Jézusban maradni

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Helmut Haubeil

Jézusban maradni

Jézus Krisztus: "Maradjatok énbennem, és én tibennetek."

Advent Kiadó

Lépések a személyes ébredésért című mű után a szerző mintegy folytatásként írta meg jelen könyvét. Az őszinte keresztény nemcsak alkalmilag akar kapcsolatban lenni Jézussal, hanem folyamatosan, megszakítás nélkül. A könyv mottószövege: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek”, Jézus egyik legszebb hasonlatából, a szőlőtőke és a szőlővesszők című tanításból való. Arra utal, amiről a könyv szól: a tőkének és a vesszőnek azonos keringésre, ugyanarra a táplálékra van szüksége, hogy lelki életben gyümölcsöző lehessen. A Tő: Jézus. Benne maradni nem egyéb, mint az örökké tartó élet feltétele.

Jóléti szolgálat Ellen G. White
Jóléti szolgálat

1 800 FtKosárba

Jóléti szolgálat

Eredeti ár: 2 250 Ft20% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jóléti szolgálat

BIK Könyvkiadó

Sokan Istent vádolják a világ szenvedéseiért és nyomoráért, azonban Isten soha nem akarta, hogy az ember boldogtalan legyen. Akkor miért van szegénység, nyomorúság e földön és mi Isten terve ennek ellensúlyozására? Milyen szerepük van ebben azoknak, akik Krisztus követőinek vallják magukat? Ezekre a kérdésekre kaphatunk ihletett tanácsot az Ellen G. White írásaiból összeállított idézetgyűjteményből.

Keresztény vezetés Ellen G.White
Keresztény vezetés

750 FtKosárba

Keresztény vezetés

Eredeti ár: 900 Ft17% Ár: 750 Ft

Kosárba
Ellen G.White

Keresztény vezetés

...azzal a szeretettel, amelyről Krisztus tett bizonyságot

BIK Könyvkiadó

Az idézetgyűjtemény felhívja figyelmünket a hatalomvágy, a tekintélyelvűség veszélyeire, a másokat uralni kívánó törekvésekre, amelyeket semmilyen módon nem szentesít az Ige. Ellen White bemutatja, hogyan kell és érdemes munkálkodnia a keresztény vezetőnek.

Kit küldjek el, ki megy el nékünk?

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kit küldjek el, ki megy el nékünk?

Bátorítás és felkészítés a személyes bizonyságtevés szolgálatára

Spalding Alapítvány

E könyv különösképpen a személyes bizonyságtevés szolgálatára való lelki és gyakorlati felkészítésben szeretne segítséget nyújtani.

Közösség Sonnleitner Károly
Közösség

500 FtKosárba

Közösség

Eredeti ár: 600 Ft17% Ár: 500 Ft

Kosárba
Sonnleitner Károly

Közösség

BIK Könyvkiadó

Hogyan válhat emberek csoportja valódi közösséggé? Ha nem igazán mély, nem is igazán tartalmas kapcsolatok jellemzik a csoport tagjait, vagy ha a „kapcsolat” csupán az istentiszteleti alkalmakra korlátozódik, ez semmiképpen nem felel meg a krisztusi kívánalomnak.

Szenteljetek böjtöt! Várkonyi András
Szenteljetek böjtöt!

400 FtKosárba

Szenteljetek böjtöt!

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Kosárba
Várkonyi András

Szenteljetek böjtöt!

A böjtről szóló tanítás a Bibliában - a késői eső idején

BIK Könyvkiadó

Mi hiányzik ma még a Lélek esőjéhez? Mi az, amiért a leginkább böjtölnünk és imádkoznunk kell? A hívő ember számára létkérdések ezek, s választ az Igét kutatva keres rájuk a böjtről szóló tanulmány.

Az evangélium szolgái Ellen G. White
Az evangélium szolgái

1 100 FtElfogyott

Az evangélium szolgái

Ár: 1 100 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az evangélium szolgái

BIK Könyvkiadó

"Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy fáradhatatlanul az emberek szolgálatára legyen- A kegyelem gyöngéd érintésével kiűzte a lélekből a kétséget és a nyugtalanságot. Az ellenségeskedést szeretetté, a hitetlenséget bizalommá változtatta- Mennybemenetele óta Krisztus - mint az egyház feje - kiválasztott követei által végzi munkáját a Földön. Rajtuk keresztül szól az emberekhez és tölti be szükségleteiket: ők csupán eszközök a kezében, és mindaz a jó, amit véghezvisznek, Jézus erejéből történik. Az Üdvözítő az erejük. Amilyen mértékben Istenre bízzák magukat, akként részesíti majd őket dicsőségében, hogy azt visszatükrözzék a világnak."

Lépések a személyes ébredésért

Eredeti ár: 350 Ft14% Ár: 300 Ft

Elfogyott
Helmut Haubeil

Lépések a személyes ébredésért

BIK Könyvkiadó

Megjelent a könyv folytatása: Jézusban maradni

A Biblia magas szintű etikáját – az ellenség szeretetét, a megbocsátást, a bűn legyőzését – csak a Szentlélek ereje által lehet megvalósítani, nem pedig emberi erőből. A Szentlélek személyében csodálatos vezetőt kapunk minden élethelyzetben, így változhat meg a jellemünk, és így végezhetünk hasznos munkát Isten szolgálatában. A könyv szerzője arra hív bennünket, hogy vele együtt tegyünk lépéseket a személyes ébredésért, míg felismerjük, mi a problémáink gyökere, mi lehet a nehézségeink és a tehetetlenségünk lelki oka.

Te is járhatsz a vízen Thomas A. Davis
Te is járhatsz a vízen

250 FtElfogyott

Te is járhatsz a vízen

Ár: 250 Ft

Elfogyott
Thomas A. Davis

Te is járhatsz a vízen

BIK Könyvkiadó

Hogyan győzhetjük le megromlott természetünket, velünk született rossz hajlamainkat, szokásainkat, ha Isten törvénye szerint szeretnénk élni? A kanadai igehirdető a gyakorlati keresztény élet problémáinak megoldására keresi a választ.

BIK Könyvkiadó