Idők - jelek - események - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Idők - jelek - események

Nézet:
Az utolsó napok eseményei Ellen G. White
Az utolsó napok eseményei

1 500 FtKosárba

Az utolsó napok eseményei

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az utolsó napok eseményei

Advent Kiadó

Az utolsó napok eseményei című könyvet kézbe véve, az olvasó megismerkedhet Ellen G. White írásaiból, a földi történelem záróeseményeit tárgyaló legjelentősebb szemelvényeivel.

Ezredforduló vagy korszakforduló?

Eredeti ár: 550 Ft18% Ár: 450 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Ezredforduló vagy korszakforduló?

BIK Könyvkiadó

A könyv az ezredfordulón felvetődő "nagy" kérdésekre keres választ a Bibliai próféciák fényében.

Hollywoodtól az óvodákig Alan Sears - Craig Osten
Hollywoodtól az óvodákig

900 FtKosárba

Hollywoodtól az óvodákig

Eredeti ár: 1 800 Ft50% Ár: 900 Ft

Kosárba
Alan Sears - Craig Osten

Hollywoodtól az óvodákig

Homoszexuális propaganda kontra vallásszabadság Amerikában

Aeternitas Kiadó

Korszakok nyomában Ellen G. White
Korszakok nyomában

1 800 FtKosárba

Korszakok nyomában

Eredeti ár: 2 500 Ft28% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Korszakok nyomában

BIK Könyvkiadó

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét.
E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját. Ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában.

Ómega Lewis R. Walton
Ómega

600 FtKosárba

Ómega

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Lewis R. Walton

Ómega

BIK Könyvkiadó

1900. január 1. – a századforduló első napja. A világ viszonylagos békességben élt, a jövőt illetően pedig tele volt reménységgel. Az adventista egyházon belül viszont egy veszedelmes hitehagyás kezdett kibontakozni: az egyház legragyogóbb elméi, legkarizmatikusabb egyéniségei készültek aláásni a közösség alapvető hitelveit, hogy ezáltal magukhoz vonják a legjobb képességű embereket. Ellen White az alfa jelzővel illette ezt a folyamatot, és figyelmeztetett arra, hogy el fog következni egy még nagyobb bukás – az ómega.

Útelágazás Herbert Edgar Douglass
Útelágazás

1 400 FtKosárba

Útelágazás

Eredeti ár: 1 700 Ft18% Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Herbert Edgar Douglass

Útelágazás

Megosztó kérdések az adventmozgalomban 1957-től napjainkig

BIK Könyvkiadó

„Her­bert Douglass a He­ted­na­pi Ad­ven­tis­ta Egy­ház­ban az 1950-es évek­ben tör­tént ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt, rész­le­tes elem­zé­sé­nek ezért kü­lön­le­ges ér­té­ke van. Én is ott vol­tam, így ta­nú­sí­ta­ni tu­dom be­szá­mo­ló­já­nak hi­te­les­sé­gét. Az ál­tala ismertetett té­nyek né­me­lyi­ke szo­mo­rú, mert ar­ról tesz bizonyságot, hogy az el­múlt öt­ven év sok te­o­ló­gi­ai meg­osz­lá­sa el­ke­rül­he­tõ lett vol­na."

A nagy reménység Ellen G. White
A nagy reménység

220 FtElfogyott

A nagy reménység

Ár: 220 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

A nagy reménység

A jó és a rossz küzdelmének leleplezése: Ki lesz a győztes?

Advent Kiadó

A remény élteti az embert — milyen gyakran mondjuk ezt. Sajnos, gyakran el is veszítjük reményünket, mivel látjuk a körülöttünk levő világ ridegségét, a híreket a háborúságokról, gyógyíthatatlan betegségekről, a természet fékezhetetlen megnyilvánulásairól, a növekvő gonoszságról. Mit mond minderre Isten? A nagy reménység c. kötet végigvezet minket attól fogva, hogy a rossz, a bűn bejött világunkba, egészen addig, amikor is Isten hatalmából és szeretetéből végleg távozik majd. A könyv üzenete: mindnyájan élhetünk abban a reménységben, hogy Istennél van a megoldás, aki jó véget és nem rosszat gondolt el nekünk.

Isten, ki vagy? Vankó Zsuzsa
Isten, ki vagy?

440 FtElfogyott

Isten, ki vagy?

Ár: 440 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Isten, ki vagy?

"András könyve" szerzőjének és más keresőknek

BIK Könyvkiadó

E kis könyv megírására Nagy Bandó András sok vitát és vihart kavart könyve, a Fordított teremtés adott késztetést.

Levél a vallási türelemről

Eredeti ár: 300 Ft17% Ár: 250 Ft

Elfogyott
John Locke

Levél a vallási türelemről

BIK Könyvkiadó

Napjainkban is aktuális gondolatok a lelkiismereti és vallásszabadságról.

Mi az ökumenizmus? Vankó Zsuzsa
Mi az ökumenizmus?

150 FtElfogyott

Mi az ökumenizmus?

Eredeti ár: 250 Ft40% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Mi az ökumenizmus?

BIK Könyvkiadó

Szervezeti vagy eszmei egység? Mi az ökumenikus mozgalom célja, és mi Istené?

BIK Könyvkiadó