Idők - jelek - események - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Idők - jelek - események

Nézet:
 A végidők titkai Mark A. Finley
A végidők titkai

2 900 FtKosárba

 A végidők titkai

Ár: 2 900 Ft

Kosárba
Mark A. Finley

A végidők titkai

Az ősi bibliai próféciák reménnyel teli üzenete megoldást keresőknek

Advent Kiadó

   Terrorista fenyegetések, iskolai lövöldözés, pusztító tornádók, folyton pengeélen táncoló gazdaság, növekvő nukleáris fenyegetettség Iránban, Észak-Koreában, háborús helyzet a szomszéd országban stb. – mindez bárkit megrémiszt és bizonytalanná tesz a jövőt illetően, hacsak nem kerülsz abba a helyzetbe, hogy betekinthess a színfalak mögé, hogy megértsd a történések mögötti történetet.
   A könyv válaszokat kínál azokra a kérdésekre, amelyekkel egyre zavarosabb világunk szembenéz. Mégpedig pozitív válaszokat. A szerző elmagyarázza, mit mond a Biblia arról, ami a világban ténylegesen történik, és értelmezése megnyugtat – mert bibliai. Megelégít, mert bizalmat ébreszt benned a jövőre nézve.

A nagy reménység Ellen G. White
A nagy reménység

600 FtKosárba

A nagy reménység

Ár: 600 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy reménység

A jó és a rossz küzdelmének leleplezése: Ki lesz a győztes?

Advent Kiadó

A remény élteti az embert — milyen gyakran mondjuk ezt. Sajnos, gyakran el is veszítjük reményünket, mivel látjuk a körülöttünk levő világ ridegségét, a híreket a háborúságokról, gyógyíthatatlan betegségekről, a természet fékezhetetlen megnyilvánulásairól, a növekvő gonoszságról. Mit mond minderre Isten? A nagy reménység c. kötet végigvezet minket attól fogva, hogy a rossz, a bűn bejött világunkba, egészen addig, amikor is Isten hatalmából és szeretetéből végleg távozik majd. A könyv üzenete: mindnyájan élhetünk abban a reménységben, hogy Istennél van a megoldás, aki jó véget és nem rosszat gondolt el nekünk.

Az utolsó napok eseményei Ellen G. White
Az utolsó napok eseményei

1 700 FtKosárba

Az utolsó napok eseményei

Ár: 1 700 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az utolsó napok eseményei

Advent Kiadó

Az utolsó napok eseményei című könyvet kézbe véve, az olvasó megismerkedhet Ellen G. White írásaiból, a földi történelem záróeseményeit tárgyaló legjelentősebb szemelvényeivel.

Ezredforduló vagy korszakforduló?

Eredeti ár: 550 Ft18% Ár: 450 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Ezredforduló vagy korszakforduló?

BIK Könyvkiadó

A könyv az ezredfordulón felvetődő "nagy" kérdésekre keres választ a Bibliai próféciák fényében.

Hollywoodtól az óvodákig Alan Sears - Craig Osten
Hollywoodtól az óvodákig

900 FtKosárba

Hollywoodtól az óvodákig

Eredeti ár: 1 800 Ft50% Ár: 900 Ft

Kosárba
Alan Sears - Craig Osten

Hollywoodtól az óvodákig

Homoszexuális propaganda kontra vallásszabadság Amerikában

Aeternitas Kiadó

Istenképek és az "élő Isten"

Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Istenképek és az "élő Isten"

Spalding Alapítvány

Milyen istenképek jellemzőek a mai kor emberére? Azonosak-e ezek a régi hívők, illetve a Biblia élő Istenével? Létezik-e ma is az a fajta különbség, amelyet Pascal érzékelt a 17. században: "Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákób Istene, nem a filozófusoké és a tudósoké...Jézus Krisztus Istene!" Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat ez a könyv.

Levél a vallási türelemről

Ár: 300 Ft

Kosárba
John Locke

Levél a vallási türelemről

BIK Könyvkiadó

Napjainkban is aktuális gondolatok a lelkiismereti és vallásszabadságról.

Ómega Lewis R. Walton
Ómega

600 FtKosárba

Ómega

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Lewis R. Walton

Ómega

BIK Könyvkiadó

1900. január 1. – a századforduló első napja. A világ viszonylagos békességben élt, a jövőt illetően pedig tele volt reménységgel. Az adventista egyházon belül viszont egy veszedelmes hitehagyás kezdett kibontakozni: az egyház legragyogóbb elméi, legkarizmatikusabb egyéniségei készültek aláásni a közösség alapvető hitelveit, hogy ezáltal magukhoz vonják a legjobb képességű embereket. Ellen White az alfa jelzővel illette ezt a folyamatot, és figyelmeztetett arra, hogy el fog következni egy még nagyobb bukás – az ómega.

Remény a nehéz időkben

Ár: 800 Ft

Kosárba
Mark Finley

Remény a nehéz időkben

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged..."

Advent Kiadó

Világunk sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. A koronavírus-járvány élesen elénk tárta, hogy bizonyos eseményeket alig tudunk kontrollálni (néha sehogy). Rossz érzés szembesülni azzal, hogy olyan világban vagyunk kénytelenek élni, amelyben akár egészen apró dolgok (mint egy vírus) az egész jövőnket egyik napról a másikra átírhatják vagy az életünkre törhetnek. 

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

Eredeti ár: 300 Ft33% Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

BIK Kiadó

Ennek az írásnak az a célja, hogy olyan prognózist ismertessen meg az olvasóval az előttünk álló jövőt illetően, amely csak kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert sokak számára. Két okból is különleges ez a jövőkép. Elsősorban azért, mert nem napjainkban vagy a közelmúltban született és foglaltatott írásba, hanem csaknem 2000 évvel ezelőtt. Továbbá - a legtöbb mai prognózistól eltérően - nem csupán sokkoló jelenségeket és riasztó kilátásokat tár elénk, hanem a súlyos nehézségeket követő katarzisról is szól.

Isten, ki vagy? Vankó Zsuzsa
Isten, ki vagy?

440 FtElfogyott

Isten, ki vagy?

Ár: 440 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Isten, ki vagy?

"András könyve" szerzőjének és más keresőknek

BIK Könyvkiadó

E kis könyv megírására Nagy Bandó András sok vitát és vihart kavart könyve, a Fordított teremtés adott késztetést.

Korszakok nyomában Ellen G. White
Korszakok nyomában

2 500 FtElfogyott

Korszakok nyomában

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Korszakok nyomában

BIK Könyvkiadó

A kiadvány jelenleg nem kapható.
Magyarul: "A nagy küzdelem" címmel is megjelent, melyet ajánlunk figyelmébe.

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét.
E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját. Ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában.

Mi az ökumenizmus? Vankó Zsuzsa
Mi az ökumenizmus?

150 FtElfogyott

Mi az ökumenizmus?

Eredeti ár: 250 Ft40% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Mi az ökumenizmus?

BIK Könyvkiadó

Szervezeti vagy eszmei egység? Mi az ökumenikus mozgalom célja, és mi Istené?

Útelágazás Herbert Edgar Douglass
Útelágazás

1 400 FtElfogyott

Útelágazás

Eredeti ár: 1 700 Ft18% Ár: 1 400 Ft

Elfogyott
Herbert Edgar Douglass

Útelágazás

Megosztó kérdések az adventmozgalomban 1957-től napjainkig

BIK Könyvkiadó

„Her­bert Douglass a He­ted­na­pi Ad­ven­tis­ta Egy­ház­ban az 1950-es évek­ben tör­tént ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt, rész­le­tes elem­zé­sé­nek ezért kü­lön­le­ges ér­té­ke van. Én is ott vol­tam, így ta­nú­sí­ta­ni tu­dom be­szá­mo­ló­já­nak hi­te­les­sé­gét. Az ál­tala ismertetett té­nyek né­me­lyi­ke szo­mo­rú, mert ar­ról tesz bizonyságot, hogy az el­múlt öt­ven év sok te­o­ló­gi­ai meg­osz­lá­sa el­ke­rül­he­tõ lett vol­na."

BIK Könyvkiadó