Történetek - tapasztalatok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Történetek - tapasztalatok

Nézet:
  Isten csodálatos tanyája Ira Gish - Harry Christman
Isten csodálatos tanyája

1 950 FtKosárba

  Isten csodálatos tanyája

Ár: 1 950 Ft

Kosárba
Ira Gish - Harry Christman

Isten csodálatos tanyája

A Madison College története

Hetedik Kiadó

Milyen legyen az a tanoda, amely a Szentírás tanításain nyugszik? Létezik-e a mennyben – és ha igen, megismerhető-e a tervrajz, amely tiszta vonalakban adja tudtunkra, hogyan gondolta el a Menny Krisztus rektorságát, a test szerinti bölcsesség hajszolása helyett az üdvösség ismeretét, a megtisztító és megszentelő kegyelem munkáját téve meg a tantervek vezérlő eszméjének?

 A kapitány Joseph Bates - James White
A kapitány

4 500 FtKosárba

 A kapitány

Eredeti ár: 5 400 Ft17% Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Joseph Bates - James White

A kapitány

Joseph Bates élete

BIK Könyvkiadó

Joseph Bates ha­jós­ka­pi­tány élet­tör­té­ne­te igazi ku­ri­ó­­zum, egy kü­lön­le­ges em­ber életének rend­kí­vü­li eseményekkel tar­­kí­tott, re­gé­nyes his­tó­ri­á­ja, amely azon­ban épp olyan va­ló­­sá­gos, mint bár­me­lyi­künk éle­te – még ha a mi­énk nem is bő­vel­ke­dik olyan ka­lan­dok­ban, mint az övé, egy do­log­ban még­is meg­egye­ző: szá­munk­ra is adott a le­he­tő­ség, hogy kilátástalannak tűnő kö­rül­mé­nyek kö­zött is meg­ta­lál­has­suk a jó irányt, amerre éle­tünk hajóját kormányozhatjuk.
Bates ka­pi­tány iz­gal­mas fel­fe­de­ző­út­ra hív­ja az Ol­va­sót: csat­la­koz­zunk hoz­zá, in­dul­junk el ve­le együtt a nagy uta­zás­ra, hogy ve­le együtt ér­hes­sünk cél­ba – egy va­ló­ban nyu­godt, bé­kés és biz­ton­sá­gos ki­kö­tő­be.
Halálának 150. évfordulóján Joseph Batesre em­lé­kez­ve ajánljuk a viszontagságai­ról, útkereséséről szó­ló, korabeli illuszt­­rációkkal gazdagított könyvet.

 Luther jelleme Dr. Walther Vilmos
Luther jelleme

1 400 FtKosárba

 Luther jelleme

Eredeti ár: 1 800 Ft22% Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Dr. Walther Vilmos

Luther jelleme

BIK Könyvkiadó

Ez a könyv nem szokványos egyháztörténeti munka - annál sokkal több. A reformáció vezéralakjának aprólékos gondossággal elkészített jellemrajzán túl izgalmas életrajzi, kortörténeti oknyomozást olvashatunk, s végigkalauzol egy sokunk számára eddig nem kellően ismert lelki ösvényen. Elénk tárja milyen rejtett fogyatékosságok és nyilvánvaló erények ötvöződtek Luther személyiségében, mely vonások méltán avatták őt korának egyik legnagyobb hithősévé.

A leggazdagabb barlanglakó Doug Batchelor
A leggazdagabb barlanglakó

1 100 FtKosárba

A leggazdagabb barlanglakó

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Doug Batchelor

A leggazdagabb barlanglakó

Avagy egy tönkrement élet megváltásának története

Advent Kiadó

Bár apjának saját jachtja volt, repülőgépei és légitársasága, Doug mégis a kukákat bújta, hogy valami élelemhez jusson.
A boldogság, amit annyira áhított, valahogy mindig elkerülte őt, addig a napig, amíg el nem kezdte olvasni porlepte Bibliáját, amelyet barlangja korábbi boldogságkereső lakója hagyott hátra, lakóhelye egyik kiugró szikláján.
Ami ezután történt, azt csak egyetlen szóval lehetne jellemezni: csoda.

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

A reformáció 500. évfodulóján

BIK Könyvkiadó

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem  című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét. E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját – ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában. Olvasása segít tisztábban látnunk és vállalnunk Jézus Krisztustól kapott szolgálatunkat.

A könyvből e rövid kiadványban idézett részletek a reformáció 500. évfordulóján aktuálisabbak, mint valaha.

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Ár: 590 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Pilis-Vet Életmód Bt.

A mértékletességi misszió az adventmozgalom fontos eleme, és múltjának értő vizsgálata izgalmas, lebilincselő, tanulságos és előrevivő. Segít megbecsülni, értékelni a jelent, hiszen megláttatja velünk, mennyi fáradozás, küzdelem, kudarc és tapasztalat árán rendelkezhetünk a mai értékes ismeretanyaggal.

A skóciai reformáció története

Ár: 3 250 Ft

Kosárba
John Knox

A skóciai reformáció története

Hetedik Kiadó

Knox talán az egyetlen olyan kimagasló szereplő a reformáció 16. századi történetében, aki a bibliás históriás elkötelezettségével, szenvedélyes átélőként megírta nemzete küzdelmét a hit diadaláért. Az eredmény egy sodró lendületű, olykor krimiszerű mű. Nyilván más a Knox optikáján átszűrődő történet, mint azok a modernkori értekezések, amelyek úgyszólván tisztán emberi történetként tárgyalják és szedik ízekre a kor vallási viaskodásait.

A Washingtoni gyülekezet

Eredeti ár: 1 300 Ft23% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Mark Ford

A Washingtoni gyülekezet

Az adventizmus gyökereinek felfedezése

BIK Könyvkiadó

Mark Ford korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyve az 1840-es évektől kíséri nyomon a New Hampshirebeli washingtoni gyülekezet életén keresztül a H. N. Adventista Egyház születését, küzdelmeit és fejlődését. A szerző különös gondot fordít az Ellen G. White szolgálatában megnyilatkozó mennyei vezetés, valamint az adventista pionírok ma is bátorító tapasztalatainak bemutatására.

Áldott kezek Dr. Ben Carson és Cecil Murphey
Áldott kezek

1 500 FtKosárba

Áldott kezek

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Dr. Ben Carson és Cecil Murphey

Áldott kezek

Advent Kiadó

Az Áldott kezek című könyv dr. Ben Carson élettörténetét mutatja be. Megismerhetjük, hogy a tanulni nem szerető, problémás Benjámint miként segítette a megszülető istenhit és az áldozatos édesanyai törődés világhírű gyermeksebésszé.

Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Ár: 1 950 Ft

Kosárba
Rajki Zoltán

Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Advent Kiadó

"Meggyőződésem szerint ma legfontosabb feladatunk, hogy a lelkeket az Úrhoz vezessük... Egész tevékenységünket és anyagi eszközeinket erre a szolgálatra kell koncentrálnunk. Ma több munkással és anyagi eszközzel rendelkezünk, mint az üzenet hirdetésének kezdetén, mégis kevesebb lelket nyerünk meg az Úr számára. Életünket komolyabban meg kell vizsgálnunk..." (Részlet a J. F. Huenergardt Magyarországon végzett misszióját áttekintő könyv előszavából)
Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik szeretnék megismerni a Duna-medence adventizmusának megszervezőjét, az Isten ügyét szolgáló J. F. Huenergardt (1875-1955) élettörténetét.

Ha ezrek esnek is el... Susi Hasel Mundy
Ha ezrek esnek is el...

2 300 FtKosárba

Ha ezrek esnek is el...

Ár: 2 300 Ft

Kosárba
Susi Hasel Mundy

Ha ezrek esnek is el...

Fegyvertelenül, Bibliával a halál árnyékában

Advent Kiadó

Egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól.


Hadd szóljanak a napok

Ár: 500 Ft

Kosárba
Orosz Csaba

Hadd szóljanak a napok

Tíz beszélgetés a százéves magyarországi adventmozgalom elmúlt ötven esztendejéről

BIK Könyvkiadó

Orosz Csaba beszélgetőtársainak átlagéletkora az ezredfordulón nyolcvan év. Győzelmekről szólnak e beszélgetések, a talpon maradók közül az életben maradottakról, akiknek Isten megengedte, hogy elmondhassák történeteiket a gondtalan, vagy másféle gondokkal bajlódó, de lelkierő és helytállás dolgában bizonyosan sokkal nagyobb hátránnyal induló fiataloknak. Nem volt kárbaveszett fáradozás e kötet megszerkesztése, ha az ő jelenlétének apróbb és szembetűnőbb jeleit sikerült felfedeznünk a riportokban.

Játék a tűzzel Roger J. Morneau
Játék a tűzzel

1 200 FtKosárba

Játék a tűzzel

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Roger J. Morneau

Játék a tűzzel

Advent Kiadó

Roger J. Morneau az okkult, démoni világgal való fiatalkori, megdöbbentő tapasztalatairól mesél könyvében, mely által bepillantást nyerhetünk, hogyan működnek Sátán és démonai földünkön.
Egyre több ember esik bele abba a csapdába, amiből a szerzőnek csak Isten különös kegyelme és hatalmas erőfeszítés által sikerült megmenekülnie.

Marie Durand Daniel Benoit
Marie Durand

1 450 FtKosárba

Marie Durand

Ár: 1 450 Ft

Kosárba
Daniel Benoit

Marie Durand

A constance-i torony foglya

Spalding Alapítvány

A könyvből megismerhetjük Marie Durand élettörténetét, aki harmincnyolc éven át volt a constance-i torony foglya. Mintegy a lelkigondozója lett a vele együtt raboskodó többi hugenotta asszonynak. Fennmaradt levelei elénk tárják a fogolytársaival együtt elszenvedett viszontagságok közepette is töretlen hitét, lelki-szellemi erejét, megnyerő és csodálatra méltó személyiségét.

Megújult élet Jim Hohnberger
Megújult élet

2 840 FtKosárba

Megújult élet

Eredeti ár: 3 790 Ft25% Ár: 2 840 Ft

Kosárba
Jim Hohnberger

Megújult élet

Tizenkét hetes terv legfontosabb kapcsolataink javítására

Olvasók Háza

Számos keresztény életében először fedezi fel a mindennapokban az evangélium hatalmát Jim Hohnberger nagyszerű könyvének segítségével. A szerző ebben az írásában általa megtanult alapelvek és esettanulmányok - különböző emberek tapasztalatai - segítségével gyakorlati tervet nyújt arra vonatkozóan, hogyan lehet életünkön javítani.

Missziós pilóta Eileen E. Lantry
Missziós pilóta

1 500 FtKosárba

Missziós pilóta

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Eileen E. Lantry

Missziós pilóta

A David Gates-misszió története

BIK Könyvkiadó

Könyvünk a nemrég Magyarországon is járt amerikai misszionárius élettörténetén, ta­pasz­ta­la­tain keresztül nyújt valódi segítséget mindannyiunknak: bizonyságát adja annak, hogy nem kell elcsüggednünk, bármi is érjen az életben, hiszen Isten megszabadítja a benne bízókat. A szorult helyzetekben engedjük, mint David Gates, hogy Teremtőnk csodát tegyen a mi éle­tünk­ben is, mert nála semmi sem lehetetlen!

Mondd el a világnak! C. Mervin Maxwell
Mondd el a világnak!

1 900 FtKosárba

Mondd el a világnak!

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
C. Mervin Maxwell

Mondd el a világnak!

A hetednapi adventisták története

Advent Kiadó

A "Mondd el a világnak!" című könyv évekig forrásként szolgált a hetednapi adventisták történetéhez, korhű információt nyújtva az egyház kialakulásáról, megerősödéséről, küzdelmeiről.

A fény megtalál Válogatás
A fény megtalál

2 500 FtElfogyott

A fény megtalál

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Válogatás

A fény megtalál

Történetek emberségről, reményről, szép jellemvonásokról

Élj Inkább Alapítvány

A fény megtalál. Csak a legtöbbször nem úgy és nem feltétlenül akkor, amikor mi szeretnénk. A fény az égitestek közvetítésével folyamatosan jelen van a világunkban, mégis előfordul,hogy időnként annyira elhomályosodik, besötétedik körülöttünk minden, hogy teljesen reménytelennek, kilátástalannak látszik a jövő.
Hasonló élethelyzetekről, megrázó sorsokról szólnak a kötetben található rövid írások is. Azonban szinte kivétel nélkül egy dolog közös bennük: végül felfedezik a fényt.
A kötet ötven rövid írást, történetet tartalmaz. 

A világ útvesztője Johannes Amos Comenius
A világ útvesztője

700 FtElfogyott

A világ útvesztője

Eredeti ár: 980 Ft29% Ár: 700 Ft

Elfogyott
Johannes Amos Comenius

A világ útvesztője

BIK Könyvkiadó

Milyen boldogságot kínál a földi világ, és milyet Isten? A kiváló cseh pedagógus-író meseszerű vándorútra hívja olvasóját a válasz megtalálásához. A XVII. század valóságán messze túlmutató, örök érvényű igazságok felmutatásával vezet végig az emberiség tapasztalatszerző próbálkozásainak rögös útján. A klasszikus művet grafikák illusztrálják.

Az egészségesek városa

Eredeti ár: 500 Ft30% Ár: 350 Ft

Elfogyott
Tóth Gábor

Az egészségesek városa

BIK Könyvkiadó

A könyvben található példatörténet mintegy tükörként mutatja meg a polgári és a keresztényi lét ellentmondásait. Az Egészségesek városa szembenézésre, a jó választására ösztönöz, a hétköznapi langyosságból való kiemelkedésre, az élet minőségi megélésére bátorít.

Dr. Luther Márton önmagáról

Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Virág Jenő

Dr. Luther Márton önmagáról

Oltalom Alapítvány

Ez a könyv lépésről lépésre mutatja be Luther lelki-szellemi fejlődését, írásaiból választott, találó idézetek segítségével.
Luther Márton a legnagyobb munkát végezte el a kereszténység kétezer éves történelmében. A több mint egy évezrede tartó középkori sötétségből kellett kivezetnie az egyházat. Igaz felismeréseihez szintén Istentől kapott erő és bátorság társult. Találó a róla szóló mondás: istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet.

Hol vagy Istenem? Moravcsik Árpád
Hol vagy Istenem?

450 FtElfogyott

Hol vagy Istenem?

Eredeti ár: 600 Ft25% Ár: 450 Ft

Elfogyott
Moravcsik Árpád

Hol vagy Istenem?

BIK Könyvkiadó

Egy ember elindul az életben... de a történelmi keretek és változó díszletek között ugyanennek az embernek az igazságkeresése, a tudatlanságból, a félhittől a valódi hitig eljutó személyes útja mindannyiunkat érdeklődővé teheti az iránt az Isten és gondviselése iránt, akit mindannyian keresünk, mígnem engedjük, hogy megtaláljon bennünket.

Isten odavan érted! Cheri Peters
Isten odavan érted!

1 950 FtElfogyott

Isten odavan érted!

Eredeti ár: 2 500 Ft22% Ár: 1 950 Ft

Elfogyott
Cheri Peters

Isten odavan érted!

Újabb csodák az utcáról

Aeternitas Kiadó

Csoda az utcáról szerzőjétől

Mintegy két tucat megindító történet. Újabb csodák az utcáról. Cheri történetei? Nem. A saját története sem Cheri története volt. Ezek mind Isten történetei.

Jöjj a csendességbe! Jim Hohnberger
Jöjj a csendességbe!

1 990 FtElfogyott

Jöjj a csendességbe!

Eredeti ár: 2 490 Ft20% Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Jöjj a csendességbe!

Hogyan lelték meg egy szilánkokra tört család tagjai Istent és egymást?

Olvasók Háza

Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik egyre elfoglaltabbnak érzik magukat, mégis egyre kevesebbet végeznek. Akiket elárasztanak a telefonhívások,az e-mailek, a megbeszélések, vagy mások elvárásai, akik belefáradtak az élet gondjaiba és a teendők végtelen sorába. Teremtőnk mindenkit elhívott a csendességbe - nemcsak a nyugalom és a pihenés, hanem az Istenben megnyugvás csendességébe.

Kezdj el élni! Lucian Cristescu
Kezdj el élni!

1 000 FtElfogyott

Kezdj el élni!

Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Lucian Cristescu

Kezdj el élni!

Túlélési kalauz a 21. századra

Editura Viata Si Sanatate

A szülők nemzedéke azon szánakozik, mennyire megváltozott a világ. Ha csak ennyi történt volna, nem is lenne olyan nagy baj: régi támpontokat felcserélhetnénk újakra. Ám tragikus módon a világ állandó változásban van, és nem jut időnk támpontok szerint élni. A mai ember minden szempontból kisodródott, legfőként pedig erkölcsi értelemben. Hogyan lehetséges a túlélés ilyen káosz közepette?
A Túlélési kalauz a 21. századra, segít újból felfedezni az élet sarkalatos igazságait!

L. R. Conradi Dr. Daniel Heinz
L. R. Conradi

1 050 FtElfogyott

L. R. Conradi

Ár: 1 050 Ft

Elfogyott
Dr. Daniel Heinz

L. R. Conradi

a Hetednapi Adventista Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezõje Európában

Advent Kiadó

A könyv L. R. Conradi életútját eleveníti fel, aki a H. N. Adventista egyház misszionáriusa, evangélizátora és szervezője volt Európában.

Menekülés Istenhez Jim Hohnberger
Menekülés Istenhez

2 300 FtElfogyott

Menekülés Istenhez

Eredeti ár: 2 700 Ft15% Ár: 2 300 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Menekülés Istenhez

Hiteles történet egy családról akik engedelmeskedtek Isten hangjának

Olvasók Háza

Ma hajszában, izgalomban, stresszben zajlik mindenki élete. Ez a tény alapvetően megváltoztatta, sokak számára szinte lehetetlenné tette az élő kapcsolat fenntartását Istennel. Az Egyesült Államokban élő szerző életében - aki a világ legelfoglaltabb és legmakacsabb emberének nevezi magát - mégis valóra vált a látszólag lehetetlen. Tapasztalatból beszéli el, hogyan vezetett útja a pusztán elméleti vallásosságtól a naponkénti szeretetközösségre Istennel.

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Ár: 950 Ft

Elfogyott
Gerhard Padderatz

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Advent Kiadó

Miért engedi meg Isten a szenvedést, ha ő annyira szeretetteljes és mindenható?
Nem képes semmit tenni ellene vagy nem tehet semmit ellene?
Megbízhatunk benne vagy félnünk kell tőle?
Hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával az, hogy jó emberek rosszabbul élnek mint a rosszak?
Mi történik a halál után? Valóban fenyeget a pokol?
Létezik örök élet? Ha igen, hogyan érhetem el?

Titokban formáltattam Soós Attila
Titokban formáltattam

850 FtElfogyott

Titokban formáltattam

Eredeti ár: 990 Ft14% Ár: 850 Ft

Elfogyott
Soós Attila

Titokban formáltattam

Egy túlélő vallomásai

BIK Könyvkiadó

"Titokban formáltattam..." - ez a sokatmondó félmondat Dávid 139. zsoltárában szerepel, és arra utal, hogy az emberi lény megszületése és kiformálódása az élet egyik legnagyobb titka, csodálatos eseménye. Maga a testi születés és kiformálódás is csodálatos önmagában, ám jóval meghatározóbb és értékesebb a lelki növekedés.

BIK Könyvkiadó