Újdonságok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Újdonságok

Nézet:
 A kapitány Joseph Bates - James White
A kapitány

4 500 FtKosárba

 A kapitány

Eredeti ár: 5 300 Ft15% Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Joseph Bates - James White

A kapitány

Joseph Bates élete

BIK Könyvkiadó

Joseph Bates ha­jós­ka­pi­tány élet­tör­té­ne­te igazi ku­ri­ó­­zum, egy kü­lön­le­ges em­ber életének rend­kí­vü­li eseményekkel tar­­kí­tott, re­gé­nyes his­tó­ri­á­ja, amely azon­ban épp olyan va­ló­­sá­gos, mint bár­me­lyi­künk éle­te – még ha a mi­énk nem is bő­vel­ke­dik olyan ka­lan­dok­ban, mint az övé, egy do­log­ban még­is meg­egye­ző: szá­munk­ra is adott a le­he­tő­ség, hogy kilátástalannak tűnő kö­rül­mé­nyek kö­zött is meg­ta­lál­has­suk a jó irányt, amerre éle­tünk hajóját kormányozhatjuk.
Bates ka­pi­tány iz­gal­mas fel­fe­de­ző­út­ra hív­ja az Ol­va­sót: csat­la­koz­zunk hoz­zá, in­dul­junk el ve­le együtt a nagy uta­zás­ra, hogy ve­le együtt ér­hes­sünk cél­ba – egy va­ló­ban nyu­godt, bé­kés és biz­ton­sá­gos ki­kö­tő­be.
Halálának 150. évfordulóján Joseph Batesre em­lé­kez­ve ajánljuk a viszontagságai­ról, útkereséséről szó­ló, korabeli illuszt­­rációkkal gazdagított könyvet.

 A kései eső visszatérése

Ár: 4 950 Ft

Kosárba
Ron Duffield

A kései eső visszatérése

Kétféle reménység, kétféle egyház: Hetednapi adventista perspektívák, 1844−1891

Hetedik Kiadó

A hetednapi adventista egyház történetének legvitatottabb időszaka az 1888-as minneapolisi generál konferencia és az a köré szerveződő eseményekhez kapcsolódik. Értelmezések feszülnek egymásnak arról, hogy mit – és mit nem – foglalt magában az ekkor és az azt követő években elhangzó üzenet, amit Ellen G. White hol „rendkívül értékes üzenet”-nek, hol „az igazság drágakövei”-nek nevezett.

 A Szentírás kijelentései a halálról és a feltámadásról 2022/04.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

A Szentírás kijelentései a halálról és a feltámadásról 2022/04.

BIK Kiadó

A tartalomból:
A bűn és a halál összefüggése, eredete --- Az első és a „második halál” --- A halottak állapota --- A lélek halhatatlanságának eszméje --- Van-e szó a Bibliában „pokolról”? --- Óvás a spiritizmustól --- A feltámadás ígérete

 Ha tűzben jársz... - Krisztussal együtt a megpróbáltatásban 2022/03.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Ha tűzben jársz... - Krisztussal együtt a megpróbáltatásban 2022/03.

„Ha tűzben jársz, nem égsz meg..., mert én vagyok a te Istened”

BIK Kiadó

A heti tanulmányokban elénk tárul, hogy milyen megpróbáltatásokon és szenvedéseken ment át Jézus Krisztus, a mi „üdvösségünk Fejedelme”. Megismerjük azokat az ígéreteket is, amelyek biztosítanak bennünket arról, hogy a végidő elkerülhetetlen megpróbáltatásaiban Ő velünk lesz, erőt, bátorságot és győzelmet ad mindazoknak, akik teljes szívből bíznak benne és követik Őt.

 Mi lesz velünk... - velünk és a világgal?

Ár: 100 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Mi lesz velünk... - velünk és a világgal?

BIK Kiadó

Napjaink történései alapján könnyen megállapítható, hogy világunk tele van emberileg megoldhatatlan problémákkal. Mi jelenthet mégis ebben a helyzetben valódi megoldást? Erre a kérdésre ad választ ez a rövid írás.

 Most tiéd a konyha! Dankóné Reisinger Magdolna
Most tiéd a konyha!

3 500 FtKosárba

 Most tiéd a konyha!

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Dankóné Reisinger Magdolna

Most tiéd a konyha!

Vegetáriánus, vegán szakácskönyv belevaló fiataloknak

Magánkiadás

120 oldalon 40 receptet, ugyanannyi egész oldalas ételfotót, tippet, tanácsot tartalmaz.
Azoknak a fiataloknak íródott, akik szeretnek otthon, a konyhában ügyködni, együtt lenni és enni a családdal, ezzel is erősítve bennük a család, összetartozás erejét. 
Mindenki megtalálhatja és elkészítheti e könyv alapján kedvenc ételét. A különböző nehézségi fokú receptek mellett sok hasznos tanáccsal látja el a szerző fiatal olvasóit.

 Mózes első könyve 2022/02.

Eredeti ár: 1 200 Ft33% Ár: 800 Ft

Kosárba

Mózes első könyve 2022/02.

"Figyelj, népem, tanításomra..., rejtett dolgokat szólok a régi időből”

BIK Kiadó

Mózes 1. könyve egyedülálló jelentősége abban rejlik, hogy folyamatos történeti elbeszélésként ismerteti velünk a Föld és az emberiség őstörténetét. Nem haladhatunk végig versről versre a tanulmány keretében, ezért tömörítve ismertetjük a könyv tartalmát, ráirányítva a figyelmet a benne rejlő sok fontos, értékes tanításra.

 A vigasztalásról Reisinger János
A vigasztalásról

500 FtKosárba

 A vigasztalásról

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

A vigasztalásról

Oltalom Alapítvány

Vigasztalan világban, de nem vigasztalhatatlan emberek között élünk, akik persze maguk is vigasztalódást keresnek az élet számtalan területén. A vigasztalás kárpótlás a szeretet hiányáért. A kihűlt világ részleges felfűtése. Nem árnyék, még kevésbé pótlék. A szeretet egyéb megnyilvánulási formái, mint a szánalom, az együttérzés, a segítőkészség, a bátorítás, a hála stb. között tetteinkhez erőt adó kincse, azt beragyogó szépsége. Öröm annak, aki kapja, boldogság annak, aki adja, adhatja.

 Az állatok titkai Szondy Zsuzsanna
Az állatok titkai

2 000 FtKosárba

 Az állatok titkai

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Szondy Zsuzsanna

Az állatok titkai

Oltalom Alapítvány

Ez a könyv sokszor igen megható módon mutatja be a valóságos életből vett ember-állat, illetve állat-állat kapcsolatokat. A kötet többéves gyűjtési munka eredménye. A harminc állatfajról szóló történetek gyermeknek és felnőttnek egyaránt bizonyítják, hogy az állatok világa még sok titkot rejteget.

 Az úrvacsora teológiája

Eredeti ár: 650 Ft23% Ár: 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az úrvacsora teológiája

BIK Kiadó

Az úrvacsora eszmei tartalmáról, tanításáról és gyakorlatáról szól az a két cikk, amit ez a kis kiadvány magában foglal. Az első írás a keresztény felekezetek eltérő úrvacsora-értelmezéséről és gyakorlatáról is szót ejt.

 Boldogságra vágyunk Kárpáti Petronella
Boldogságra vágyunk

1 690 FtKosárba

 Boldogságra vágyunk

Ár: 1 690 Ft

Kosárba
Kárpáti Petronella

Boldogságra vágyunk

Advent Kiadó

"Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban." Példabeszédek könyve 16:20

Aligha van nagyobb vágya az embernek, mint boldogan élni. Hogy is lehetne másképp, hiszen Alkotónk ültette belénk ezt a vágyat. Eredeti terve szerint az ember örökké élhetett volna, töretlen boldogságban. De elfordult Istenétől. Ettől a pillanattól kezdve a boldogság is elvesztette eredeti tisztaságát, és ma néha nem több az élet elérhetetlen kék madaránál.

 Ellen G. White étkezési tanácsai szerkesztette: Tóth Gábor
Ellen G. White étkezési tanácsai

790 FtKosárba

 Ellen G. White étkezési tanácsai

Ár: 790 Ft

Kosárba
szerkesztette: Tóth Gábor

Ellen G. White étkezési tanácsai

Összefoglaló tanulmány az Étrendi és táplálkozási tanácsok című kötet alapján

Pilis-Vet Életmód Bt.

Ellen G. White étkezésről szóló sorai az olyan írások közé tartoznak, amelyek nem avulnak el az idő előrehaladtával, hanem egyre aktuálisabbá válnak. Életművének fontos részei az egészségreformmal kapcsolatos tanácsok, amelyek százezrek életét befolyásolták jó irányba. Nemcsak a jelenre vonatkozó útmutatásokat olvashatunk tőle, hanem a jövő tendenciáiról, jelenségeiről is írt. Az életmód megújítására bátorító írásai egyszerre nevelnek, gyógyítanak és prófétálnak az egészségről - szemünk előtt teljesednek a több mint száz évvel ezelőtt papírra vetett szavak.

 És Veled ki törődik? Antal Judit
És Veled ki törődik?

3 600 FtKosárba

 És Veled ki törődik?

Ár: 3 600 Ft

Kosárba
Antal Judit

És Veled ki törődik?

A pedagógus lelki egészsége

Barbori Bt.

"A könyvben a pedagógusi és a mentálhigiénés szaktanácsadói tapasztalataimat osztom meg az olvasókkal. Gondolataimat sok idézettel, verssel, viccel, tanulságos történettel, humorral és elgondolkodtató saját élményekkel fűszereztem meg." (Antal Judit)

 Hogyan étkezzünk? Ellen G. White
Hogyan étkezzünk?

1 500 FtKosárba

 Hogyan étkezzünk?

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Hogyan étkezzünk?

Oltalom Alapítvány

Évtizedekkel azelőtt, hogy a sok élettantudós az egészség és táplálkozás közötti kapcsolattal foglalkozott volna, Ellen G. White írásai világosan rámutattak az összefüggésre táplálkozásunk, valamint testi és lelki jólétünk között. 1863-tól kezdve beszédeiben és írásaiban gyakran tárgyalja az étrend és a megfelelő táplálkozás fontosságát. Tanácsai füzetekben, könyvekben, felekezeti folyóiratokban és személyes bizonyságtevésekben maradtak ránk.

 Homiletika Vankó Zsuzsa
Homiletika

1 300 FtKosárba

 Homiletika

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Homiletika

Spalding Alapítvány

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola tankönyve

A kiadvány az igehirdetés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, nem korlátozva az igehirdetés fogalmát a templomban vagy imateremben tartott prédikációra.


 Immunkalauz Tóth Gábor
Immunkalauz

2 490 FtKosárba

 Immunkalauz

Ár: 2 490 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

Immunkalauz

Táplálkozás és immunvédelem

Pilis-Vet Életmód Bt.

Az immunrendszer ma a legaktuálisabb témakör, és Bio Gabi rendhagyó módon tálalja. Szó esik mikrobiomról, pre- és probiotikus étkezésről, antioxidánsokról, vitaminokról és nyomelemekről, szuperélelmiszerekről, gyógynövényekről, huminanyagokról, méhészeti termékekről, gyógygombákról és számtalan újonnan felfedezett fitonutriensről.

 ITT és MOST Antal Judit
ITT és MOST

3 600 FtKosárba

 ITT és MOST

Ár: 3 600 Ft

Kosárba
Antal Judit

ITT és MOST

Mentálhigiéné az óvodában

Barbori Bt.

A könyv a szerző 20 éves, mentálhigiénés óvodai szaktanácsadói tapasztalatait mutatja be.
Fő témái: az óvodáskorú gyermek lelki egészsége, az érzelmek, a problémák és konfliktusok kezelése, a hatékony kommunikáció, az egyéni és a csoportfejlesztés összehangolása, az óvoda és a család kapcsolata, a kollektíva működése, az óvodai dolgozó lelki egészsége stb.

 Kalandozások Zöldségországban Dankóné R. Magdolna
Kalandozások Zöldségországban

1 500 FtKosárba

 Kalandozások Zöldségországban

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Dankóné R. Magdolna

Kalandozások Zöldségországban

Kitti és Beni a zöldségekkel ismerkedik

Oltalom Alapítvány

Könyvünkben egy csodás képzeletbeli helyre hívunk minden Olvasót, ami nem más, mint Marci bácsi Vitamintárja. lde főhőseink, Kitti és Beni gyakran betérnek, és nemcsak vásárolnak, hanem beszélgetni, tanulni és kalandozni is szeretnek ott. Aki kinyitja a könyvet, maga is képzeletben átlépheti Marci bácsi birodalmának kapuját!

 Krisztus és az Írás Saphir Adolf
Krisztus és az Írás

1 200 FtKosárba

 Krisztus és az Írás

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Saphir Adolf

Krisztus és az Írás

Spalding Alapítvány

A magyarul 1879-ben megjelent mű átdolgozott kiadása.

 Mi lennék, ha ÁLLAT lennék?

Ár: 4 650 Ft

Kosárba
Antal Judit

Mi lennék, ha ÁLLAT lennék?

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

A Mi lennék ha... sorozat ebben a részében 64 állaté a főszerep. A könyv tartalmazza az állatok élményszerű, érdekességekkel tűzdelt ismertetőjét, ötleteket, illetve játékleírásokat. A könyvben bemutatott módszerek az óvodások és az általános iskolások körében egyaránt jól alkalmazhatóak.

 Mi lennék, ha GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG lennék,

Ár: 4 650 Ft

Kosárba
Antal Judit

Mi lennék, ha GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG lennék,

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

Ez a könyv számtalan ötletet ad a gyümölcsök és a zöldségek sokoldalú és tevékeny megismeréséhez, valamint az egészségtudatos táplálkozáshoz. Mentálhigiénés játékok, barkácsolási ötletek, kísérletek, találós kérdések, szólások, mondókák, versek, mesék, viccek, dalok gazdag gyűjteménye támogatja a pedagógust a téma izgalmas és színvonalas feldolgozásában.
A könyv melléklete egy 64 db-os képgyűjtemény.

 Mi lennék, ha JÁRMŰ lennék?

Ár: 4 650 Ft

Kosárba
Antal Judit

Mi lennék, ha JÁRMŰ lennék?

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

Ez a könyv és a hozzá tartozó képgyűjtemény számtalan ötletet ad a járművek és a közlekedés sokoldalú és tevékeny megismeréséhez. Mentálhigiénés játékok, barkácsolási ötletek, kísérletek, találós kérdések, szólások, mondókák, versek, mesék, viccek gazdag gyűjteménye támogatja a pedagógust a téma izgalmas és színvonalas feldolgozásában.
A könyv melléklete egy 64 db-os képgyűjtemény.

 Mi lennék, ha VÍZ-ből lennék?

Ár: 4 650 Ft

Kosárba
Antal Judit

Mi lennék, ha VÍZ-ből lennék?

könyv és képgyűjtemény

Barbori Bt.

"Minden óvodapedagógus számára ajánlom ezt a könyvet és a hozzátartozó képgyűjteményt, aki a gyermekeket környezet- és egészségtudatos magatartásra akarja nevelni, ugyanakkor izgalmas, változatos, jó hangulatú, cselekvésbe ágyazott „vizes” napokat szeretne szervezni." (Juhász Katalin, a tatabányai Turul Óvoda vezetője)
A könyv melléklete egy 64 db-os képgyűjtemény.

 Remény a nehéz időkben

Ár: 690 Ft

Kosárba
Mark Finley

Remény a nehéz időkben

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged..."

Advent Kiadó

Világunk sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. A koronavírus-járvány élesen elénk tárta, hogy bizonyos eseményeket alig tudunk kontrollálni (néha sehogy). Rossz érzés szembesülni azzal, hogy olyan világban vagyunk kénytelenek élni, amelyben akár egészen apró dolgok (mint egy vírus) az egész jövőnket egyik napról a másikra átírhatják vagy az életünkre törhetnek. 

 Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

Eredeti ár: 300 Ft33% Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

BIK Kiadó

Ennek az írásnak az a célja, hogy olyan prognózist ismertessen meg az olvasóval az előttünk álló jövőt illetően, amely csak kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert sokak számára. Két okból is különleges ez a jövőkép. Elsősorban azért, mert nem napjainkban vagy a közelmúltban született és foglaltatott írásba, hanem csaknem 2000 évvel ezelőtt. Továbbá - a legtöbb mai prognózistól eltérően - nem csupán sokkoló jelenségeket és riasztó kilátásokat tár elénk, hanem a súlyos nehézségeket követő katarzisról is szól.

 Tanyák népe Nagy Edit
Tanyák népe

1 300 FtKosárba

 Tanyák népe

Eredeti ár: 1 600 Ft19% Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Nagy Edit

Tanyák népe

Oltalom Alapítvány

"Milyen is a tanyák népe, hogyan viselkedik a délkelet-alföldi világ Szeged-Hódmezővásárhely-Szegvár kirajzolta területének embere? Mi maradt meg a régi világból, és hogyan rontott ebbe az utóbbi néhány évtized egyéneket, családokat, faluközösségeket egyaránt szétziláló fergetege? Miként keverte össze az értékrendeket, forgatta fel az emberi kapcsolatokat?

 Vidéki élet Ellen G. White
Vidéki élet

500 FtKosárba

 Vidéki élet

Ár: 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Vidéki élet

Összeállítás Ellen G. White írásaiból

BIK Könyvkiadó

Első alkalommal 1946-ban került kiadásra ez az idézetgyűjtemény, amely Ellen Gould White írásai alapján ad tanácsokat és útmutatást lakóhelyünk kiválasztásával kapcsolatban. Milyen szempontok alapján válasszuk meg otthonunkat? Hogyan gondolkodjunk a városi létformát illetően? Milyen előnyei vannak a vidéki életnek?

„Nyugalmat adok néktek” 2021/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

„Nyugalmat adok néktek” 2021/03.

A Krisztus által elnyerhető békesség

BIK Kiadó

Negyedévi tanulmányaink a legszükségesebb és a legkívánatosabb dologról szólnak: a Krisztus által elnyerhető, valódi, belső békességről. A Biblia kifejező hasonlattal szól erről az oly igen áhított békességről: „Bárcsak figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyóvíz…” (Ésa 48,18)

A Júdás - rejtély Reisinger János
A Júdás - rejtély

850 FtKosárba

A Júdás - rejtély

Eredeti ár: 1 200 Ft29% Ár: 850 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Júdás - rejtély

Oltalom Alapítvány

Jézus tanítványának a sorsa számos kérdést vet föl. Például: Miért és hogyan lett a tanítványból áruló? Mikor és minek a hatására fordult szembe először Jézussal? Ha a Mester kezdettől fogva tudott Júdás szándékáról, miért nem leplezte le őt?... Ezekre a kérdésekre keres választ a könyv, a bibliai kijelentések fényében. Ezáltal nemcsak Biblia-ismeretet nyújt, hanem útmutatást is ad a napjainkban előkerült és nemrég közzétett Júdás evangéliumával kapcsolatos kérdésekben.

A leggazdagabb barlanglakó

Ár: 990 Ft

Kosárba
Doug Batchelor

A leggazdagabb barlanglakó

Avagy egy tönkrement élet megváltásának története

Advent Kiadó

Bár apjának saját jachtja volt, repülőgépei és légitársasága, Doug mégis a kukákat bújta, hogy valami élelemhez jusson.
A boldogság, amit annyira áhított, valahogy mindig elkerülte őt, addig a napig, amíg el nem kezdte olvasni porlepte Bibliáját, amelyet barlangja korábbi boldogságkereső lakója hagyott hátra, lakóhelye egyik kiugró szikláján.
Ami ezután történt, azt csak egyetlen szóval lehetne jellemezni: csoda.

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Ár: 590 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Pilis-Vet Életmód Bt.

A mértékletességi misszió az adventmozgalom fontos eleme, és múltjának értő vizsgálata izgalmas, lebilincselő, tanulságos és előrevivő. Segít megbecsülni, értékelni a jelent, hiszen megláttatja velünk, mennyi fáradozás, küzdelem, kudarc és tapasztalat árán rendelkezhetünk a mai értékes ismeretanyaggal.

A nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White
A nagy Orvos lábnyomán

2 000 FtKosárba

A nagy Orvos lábnyomán

Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy Orvos lábnyomán

Editura Viata Si Sanatate

Ez a könyv, amely az olvasó rendelkezésére áll, függetlenül attól, hogy szakavatott vagy sem, számos olyan gyakorlati információt tartalmaz, amely az életről, az egészség megőrzésének szabályairól, illetve a különböző betegségek megelőzéséről vagy gyógyításáról szól. Egy másik, jobb életmódot mutat be, amely bár a beteg világ árnyékában bontakozik ki, beragyogják Isten szeretetének és az örök gyógyulásnak a sugarai. Gyakorlatilag Isten üzenete ez a szomjazó, beteg világ számára.

A népszerűtlen Messiás Prancz Zoltán
A népszerűtlen Messiás

1 500 FtKosárba

A népszerűtlen Messiás

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

A népszerűtlen Messiás

Karácsonytól húsvétig

BIK Könyvkiadó

Ki volt Jézus valójában? Miért volt népszerűtlen a földi szolgálata idején? Népszerűtlensége az érdemtelenségéből fakadt, vagy ellenkezőleg: ha a mélyére nézünk, éppen hogy hitelesítette a küldetését? Egyáltalán indokolt-e, hogy múlt időben beszéljünk Jézusról, vagy nagyon is jelen időben kell szólnunk róla?

A Szabadító jövetele II. kötet

Ár: 2 400 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele II. kötet

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

A Szabadító jövetele című könyv I. és II. kötete az ószövetségi messiási próféciák tartalmát törekszik mélységeiben feltárni, egybevetve azokat az újszövetségi hivatkozásokkal, amelyek rámutatnak beteljesedésükre. Rendkívül tömörek a messiási próféciák. Különleges, sokatmondó kifejezéseket tartalmaznak. Nyelvi szempontból is remekműveknek tekinthetők. Ami pedig a tartalmukat illeti, a legfontosabbról szólnak: az isteni Szabadító személyéről, a megváltás történelmi művének döntő eseményeiről. Minderről úgy, hogy tele vannak szépséges, vigasztaló, bátorító ígéretekkel.

A Vigasztaló eljövetele LeRoy Edwin Froom
A Vigasztaló eljövetele

1 400 FtKosárba

A Vigasztaló eljövetele

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
LeRoy Edwin Froom

A Vigasztaló eljövetele

Advent Kiadó

Van-e félreértettebb és félremagyarázottabb kérdés, mint a Szentléleknek a jelenléte és tevékenysége? Le Roy Edwin Froom ezzel a kötettel olyan művet ad a kezünkbe, amely a legapróbb részletekig kitér a Szentírás minden utalására, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Istennek történő odaszánásra és szívbéli átadásra hív, amelyhez a Szentlélek Isten ismerete és bennünk lakozása elengedhetetlen. Művét a hit és az alázat jellemzi.

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

A zsidókhoz írt levél 2022/01.

„Olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült”

BIK Kiadó

„...e szent könyvek között egy sincs, amely Krisztus papságát oly világosan fejtegetné, s az ő halálával bemutatott egyetlenegy áldozata erejét és méltóságát oly felségesen magasztalná, valamint a szertartások használatáról és azok eltörléséről bővebben beszélne…” Kálvin János

Adni - a semmiből Reisinger János
Adni - a semmiből

500 FtKosárba

Adni - a semmiből

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

Adni - a semmiből

Oltalom Alapítvány

Adni lehet a fölöslegből, a szükségletből, de lehet adni a semmiből is. Mit is jelent ez? Azt az állapotot, melyben semmi nem áll rendelkezésünkre abból, ami tőlünk kérnek, viszont megvan éber figyelmünk, együttérző szívünk és segíteni akaró szándékunk. Nem csüggeszt el, hogy nem tudunk adni – ha nem tudunk is, nagyon akarunk, és gondolkodásunk rááll a másik szükségletére. Ahhoz fordulunk, aki mindig Van, és az ember rendelkezésére áll, hiszen Ő tette meg minden létezés alaptörvényének az adást, mások szolgálatát. 

Áldott kezek Dr. Ben Carson és Cecil Murphey
Áldott kezek

1 290 FtKosárba

Áldott kezek

Ár: 1 290 Ft

Kosárba
Dr. Ben Carson és Cecil Murphey

Áldott kezek

Advent Kiadó

Az Áldott kezek című könyv dr. Ben Carson élettörténetét mutatja be. Megismerhetjük, hogy a tanulni nem szerető, problémás Benjámint miként segítette a megszülető istenhit és az áldozatos édesanyai törődés világhírű gyermeksebésszé.

Az "örökkévaló szövetség" ígérete 2021/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az "örökkévaló szövetség" ígérete 2021/02.

BIK Kiadó

A tanulmányok átfogják az Ó- és Újszövetség Isten és ember szövetségével kapcsolatos tanításait. Szó lesz a Noéval, Ábrahámmal, Izráel népével, a papsággal és Lévivel kötött szövetségről. Úgyszintén a Dáviddal kötött szövetségről, az örök kegyelmi szövetségről, az új szövetségről, valamint az ahhoz kapcsolódó szövetségi szertartásokról, a keresztségről és az úrvacsoráról.
Nagy és felemelő, sok mindent magában foglaló téma ez. Benne rejlik az egész evangélium, a hit általi megigazulás csodája.

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

Eredeti ár: 2 000 Ft25% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

BIK Könyvkiadó

Az alapvető biblia tanítások kátéja kérdések és feleletek formájában ismerteti a legfontosabb bibliai tanításokat. A válaszok bibliai igék megjelöléséből és magyarázó megjegyzésekből állnak. A kérdésekre választ adó igék nagy részét kiírva, kiemelten találjuk a kiadványban.

Az apostolok története Ellen G. White
Az apostolok története

2 200 FtKosárba

Az apostolok története

Ár: 2 200 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az apostolok története

Advent Kiadó

A nagy küzdelem Krisztus és Sátán között évezredek óta tart, könyvünk e kozmikus méretű történelemnek csupán egy rövid szakaszával foglalkozik: A könyv a kereszténység születésének körülményeit írja le.Krisztus beváltva ígéretét, mennybe menetele után elküldte a Szentlelket, s Ő tanítványokká tette Jézus követőit. A mai bűnterhes világban Krisztus követőinek az a feladata, hogy hirdessék az örömhírt minden embernek, miszerint van a bűn fogságából szabadulás.

Az Eleki Életmódközpont szakácskönyve

Ár: 4 500 Ft

Kosárba

Az Eleki Életmódközpont szakácskönyve

Tisztán növényi alapú receptekkel és táplálkozási tanácsokkal

Vajdaságért Alapítvány

Több mint 250 növényi alapú recepttel, táplálkozási tanácsokkal, és számos fotóval illusztrálva.
Ez a könyv alkalmas arra, hogy már meglévő betegségek esetén is gyakorlati segítséget nyújtson a növényi alapú étrend megvalósításában. Legfőbb erőssége, hogy sokak által kipróbált módszereket és recepteket mutat be, közérthető formában.
A szakácskönyv bemutató videója a YouTube-on.

Az ima ereje Roger J. Morneau
Az ima ereje

1 200 FtKosárba

Az ima ereje

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Roger J. Morneau

Az ima ereje

Advent Kiadó

Világunk, környezetünk tele van szörnyű csalódásokkal, csüggedésekkel, életük értelmét elveszített emberekkel. Hogyan segíthetünk? — Saját erőnkből és bölcsességünkből: sehogy! Van azonban egy erőforrás: Jézus Krisztus, aki közbeléphet és közbe is lép, hogyha imáinkkal feljogosítjuk őt, hogy adja vissza szeretett embertársaink örömteli életérzését, testi és lelki egészségét, miközben mi is egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá.

Az utolsó napok eseményei Ellen G. White
Az utolsó napok eseményei

1 500 FtKosárba

Az utolsó napok eseményei

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az utolsó napok eseményei

Advent Kiadó

Az utolsó napok eseményei című könyvet kézbe véve, az olvasó megismerkedhet Ellen G. White írásaiból, a földi történelem záróeseményeit tárgyaló legjelentősebb szemelvényeivel.

Biblia (RBE) Károli Gáspár (ford.)
Biblia (RBE)

1 300 FtKosárba

Biblia (RBE)

Eredeti ár: 2 000 Ft35% Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Károli Gáspár (ford.)

Biblia (RBE)

Román Biblia Egyesület

A teljes Szentírást Károli Gáspár fordította le először magyar nyelvre, s Vizsolyban nyomtatták ki 1590-ben. A legnagyobb hatású magyar bibliafordítás szövegét utoljára 1908-ban javították (revideálták), ezt veheti kezébe a mai olvasó.

Mérete: 206x135 mm

Boldog otthon Ellen G. White
Boldog otthon

2 490 FtKosárba

Boldog otthon

Ár: 2 490 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Boldog otthon

Kézikönyv a stabil családépítéshez

Advent Kiadó

A „Boldog otthon” Ellen G. White, szülőknek írt értékes tanácsait tartalmazza. A családi élet minden mozzanatát érintve ad választ a kérdések sokaságára, amelyek manapság oly sok gondot okoznak a gondterhelt és gyakran aggódó édesanyáknak és édesapáknak.

 

Dániel könyve 2020/01. 1-2. rész

Eredeti ár: 1 400 Ft36% Ár: 900 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Dániel könyve 2020/01. 1-2. rész

„Aki olvassa, értse meg!”

BIK Könyvkiadó

Biblia-tanulmányaink tárgya ebben a negyedévben: Dániel könyve. E könyv úgynevezett történeti fejezetei (1,3–6) értékes mondanivalót foglalnak magukban, különösen a végidőben élők számára. A hangsúlyt mégis a prófétikus fejezetek (2,7–12) tanulmányozására tesszük, mert nagy szükségünk van arra, hogy ezeket helyesen értsük. A tartalomjegyzékre pillantva látható, hogy erre törekedtünk.

Ésaiás könyve 2021/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Ésaiás könyve 2021/01.

„Kihez hasonlítjátok Istent, és milyen képet készítetek Őróla?”

BIK Kiadó

Ésaiás próféta könyve nagy terjedelmű, 66 fejezetet magában foglaló bibliai irat. Sok mély mondanivalójú isteni kinyilatkoztatást közvetít. Különösen gazdagon tartalmaz messiási próféciákat és vigasztaló ígéreteket. Ezért „az Ószövetség evangélistájának” is nevezik Ésaiás prófétát, aki mintegy hatvan évig volt Isten üzeneteinek a hírnöke Júda országában. Viszontagságos történelmi időben végezte szolgálatát, az i. e. 8–7. században.

Gondolatok a Hegyibeszédről

Ár: 990 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Gondolatok a Hegyibeszédről

Advent Kiadó

A Hegyibeszéd az evangéliumok - és talán az egész Újszövetség - legismertebb részlete. Isten áldott üzenetét tartalmazza, amely nemcsak hívőknek szól, hanem az egész emberi családnak. Olyan beszéd ez, amelyből megérthetjük a Tízparancsolat lelkiségét, azt, hogy a parancsolatok megtartása az Isten iránti szeretet jele.

Ha ezrek esnek is el... Susi Hasel Mundy
Ha ezrek esnek is el...

1 990 FtKosárba

Ha ezrek esnek is el...

Ár: 1 990 Ft

Kosárba
Susi Hasel Mundy

Ha ezrek esnek is el...

Fegyvertelenül, Bibliával a halál árnyékában

Advent Kiadó

Egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól.


Isten beszéde Vankó Zsuzsa
Isten beszéde

1 200 FtKosárba

Isten beszéde

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Isten beszéde

Az Isten-keresés kulcskérdése

Spalding Alapítvány

Második, bővített kiadás

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, amennyiben létezik egyáltalán, és megérthető az ember számára Isten beszéde, ez az egyetlen reális lehetőség arra, hogy megismerjük Istent, s ezáltal az emberiség rendeltetését. Vizsgálat alá veszi a ma is élő és globális hatású világvallásokat abból a szempontból, hogy mit tanítanak az isteni kinyilatkoztatásról.

Isten küldött egy embert C. B. Haynes
Isten küldött egy embert

1 290 FtKosárba

Isten küldött egy embert

Ár: 1 290 Ft

Kosárba
C. B. Haynes

Isten küldött egy embert

Advent Kiadó

Ha meg akarsz győződni arról, hogy az emberek és a nemzetek Isten kezében vannak, s az Ő akarata igazgatja a föld népeit, hogy "azoknak akik Istent szeretik minden javukra van", s akik Őt követik, sohasem lesznek a környezet vagy a körülmények tehetetlen áldozatai: hogy Isten a körülményeket is fel tudja használni mindent átfogó terve véghezvitelére, hogy olyan életet élhetsz, amely sohasem jut zsákutcába, s hogy Isten az élet fegyelmező eszközeinek egész sorát is igénybe veszi, hogy saját képmására alakítson, olyanná aki az Ő mindent uraló akaratával összhangban él - akkor olvasd el ezt a könyvet!

Jézus élete Ellen G. White
Jézus élete

3 990 FtKosárba

Jézus élete

Ár: 3 990 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jézus élete

Advent Kiadó

A könyv, sokak szerint az egyik legszebb és legbiblikusabb betekintést nyújtja Jézus Krisztus, a Megváltó értünk végzett szol­gá­­la­tá­ba. A világ legjelentősebb lelki veze­tő­­­­jé­nek életén kalauzol végig, ám nem pusztán számba veszi az eseményeket, hanem úgy mondja el, hogy közben magunk is szinte részévé válunk a történteknek. Igazi ereje mégsem ebben rejlik. Sokkal inkább abban, ahogy ragaszkodik az eredeti leíráshoz, a Bibliához. E forrásból táplálkozva ad olyannyira mély lelki élményt, amely csak kevés Jézus életét feldolgozó könyv sajátja. Benne Jézus nem csupán történelmi személy, sokkal inkább Istenfiú, Megváltó, Isten kiábrázolódása − a szó legnemesebb értelmében.
A mű a Korszakok küzdelme sorozat harmadik kötete.

Jézusban maradni Helmut Haubeil
Jézusban maradni

1 190 FtKosárba

Jézusban maradni

Ár: 1 190 Ft

Kosárba
Helmut Haubeil

Jézusban maradni

Jézus Krisztus: "Maradjatok énbennem, és én tibennetek."

Advent Kiadó

Lépések a személyes ébredésért című mű után a szerző mintegy folytatásként írta meg jelen könyvét. Az őszinte keresztény nemcsak alkalmilag akar kapcsolatban lenni Jézussal, hanem folyamatosan, megszakítás nélkül. A könyv mottószövege: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek”, Jézus egyik legszebb hasonlatából, a szőlőtőke és a szőlővesszők című tanításból való. Arra utal, amiről a könyv szól: a tőkének és a vesszőnek azonos keringésre, ugyanarra a táplálékra van szüksége, hogy lelki életben gyümölcsöző lehessen. A Tő: Jézus. Benne maradni nem egyéb, mint az örökké tartó élet feltétele.

Ki nekünk Arany János? Reisinger János
Ki nekünk Arany János?

3 000 FtKosárba

Ki nekünk Arany János?

Ár: 3 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Ki nekünk Arany János?

Oltalom Alapítvány

A 66 évet élt Arany Jánosról hatvanhat történetet elevenítünk fel – életéből és műveiből. Tehetsége és jelleme egyaránt kidomborodik mindegyikőjükből.
Végigolvasva e kötetet nemcsak „a ballada Shakespeare-jét” látjuk, hanem azt a küzdő művészembert is, aki (Babits szavai szerint) „egész életét egy Hamlet életévé tette”.
A kiadvány Arany János születésének 200. évfordulójára jelent meg.

Ki nekünk Jézus Krisztus? Reisinger János
Ki nekünk Jézus Krisztus?

3 000 FtKosárba

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Ár: 3 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Oltalom Alapítvány

Mit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van- e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?

Kisversek költészete Reisinger János
Kisversek költészete

3 000 FtKosárba

Kisversek költészete

Ár: 3 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Kisversek költészete

Oltalom Alapítvány

Közel hétszáz verssel, elemzésekkel és illusztrációkkal, verskedvelőknek, gyermekektől a szépkorúakig.

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Ár: 950 Ft

Kosárba
Gerhard Padderatz

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Advent Kiadó

Miért engedi meg Isten a szenvedést, ha ő annyira szeretetteljes és mindenható?
Nem képes semmit tenni ellene vagy nem tehet semmit ellene?
Megbízhatunk benne vagy félnünk kell tőle?
Hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával az, hogy jó emberek rosszabbul élnek mint a rosszak?
Mi történik a halál után? Valóban fenyeget a pokol?
Létezik örök élet? Ha igen, hogyan érhetem el?

Mózes V. könyve 2021/04.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Mózes V. könyve 2021/04.

„Vegyétek szívetekre ezeket az igéket, mert ez a ti életetek”

BIK Kiadó

Mózes ötödik könyve Izráel népe vezetőjének utolsó beszédeit, meghagyatkozásait örökíti meg. Mózes mindig a szívén viselte népe gondjait, lelki szükségleteit. Ezért búcsúbeszédeiben újra és újra ismétel egyes óvásokat, illetve parancsolatokat, mintegy a lelkükre akarja kötni ezeket.

Nincs többé halál! Gustav Tobler
Nincs többé halál!

2 190 FtKosárba

Nincs többé halál!

Ár: 2 190 Ft

Kosárba
Gustav Tobler

Nincs többé halál!

Advent Kiadó

Mi történik valójában velünk, amikor elszáll belőlünk a élet ereje, lehelete? Hová megyünk - ha megyünk - a halál bekövetkezése után? "Visszajárnak-e", a halottak, hogy közöljenek velünk titkokat? Vagy más és más megjelenési formában, de egy örök körforgás szerint jelen vagyunk az élet folytonosságában? És hol vagyunk jelen: ezen a földön, vagy a beláthatatlan kozmoszban? Mit mondott a halálról Isten az Ószövetség lapjain? Mit mondott Jézus és az Újszövetség szent emberei?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nincs többé halál! című kötet.

Nyitott szemmel 2020/1. 54. szám

Ár: 750 Ft

Kosárba

Nyitott szemmel 2020/1. 54. szám

Mit tehetünk világjárvány idején?

Élj Inkább Alapítvány

Tartalomból:

Pátriárkák és próféták Ellen G. White
Pátriárkák és próféták

3 500 FtKosárba

Pátriárkák és próféták

Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Pátriárkák és próféták

Advent Kiadó

Jóval több mint egy évszázad óta emberek milliói olvasták a Pátriárkák és próféták című hatalmas művet. Olyan könyv ez, amely elkalauzol minket az ószövetségi őstörténet világától a pátriárkák korán át Izrael kiválasztásáig, letelepedéséig és államiságának első párszáz idejéig, Dávid király uralkodásának végéig. Egészen páratlan mű ez, amely a jelzett korszakokat átöleli, miközben minden olvasója előtt tisztán feltetszik, hogy ezek nélkül az ismeretek nélkül az Újszövetséget sem tudnánk megérteni.

Titkok megfejtése Jacyues Doukhan
Titkok megfejtése

1 590 FtKosárba

Titkok megfejtése

Ár: 1 590 Ft

Kosárba
Jacyues Doukhan

Titkok megfejtése

A múlt, jelen és jövő a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben

Advent Kiadó

Nincs Dániel könyvéhez fogható könyv a Biblia hatalmas iratgyűjteményén belül az evangéliumokat kivéve, amely hasonlóan szenvedélyes érdeklődést váltott volna ki az évszázadok során az írástudók, művészek és tudósok körében. Nem csoda, hiszen ez az irat soha addig nem látott tág perspektívát nyit az emberiség legnagyobb létkérdéseinek.

Vegetáriánus táplálkozás Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash
Vegetáriánus táplálkozás

2 000 FtKosárba

Vegetáriánus táplálkozás

Eredeti ár: 2 990 Ft33% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash

Vegetáriánus táplálkozás

Miért érdemes vegetáriánusnak lenni? - Növényi alapú étrend az orvos szemével

BIK Könyvkiadó

„A Vegetáriánus táplálkozás a leginspirálóbb könyv, amely a vegetarianizmusról megjelent. Az orvos házaspár kötete nem sorolható a manapság oly felkapott, öngyógyítást népszerűsítő kiadványok közé, mivel olvasmányos, közérthető, felnőttszámba veszi olvasóit, megjelöli a forrásokat, és nagyképűség nélkül fordítja le a tudósok nyelvét a laikusok számára. Részletekbe menően tárgyalja az alapvető tápanyagokat, így az érdeklődő könnyen megértheti a táplálkozás alapelveit.

 A végidők titkai Mark A. Finley
A végidők titkai

2 500 FtElfogyott

 A végidők titkai

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Mark A. Finley

A végidők titkai

Advent Kiadó

   Terrorista fenyegetések, iskolai lövöldözés, pusztító tornádók, folyton pengeélen táncoló gazdaság, növekvő nukleáris fenyegetettség Iránban, Észak-Koreában, háborús helyzet a szomszéd országban stb. – mindez bárkit megrémiszt és bizonytalanná tesz a jövőt illetően, hacsak nem kerülsz abba a helyzetbe, hogy betekinthess a színfalak mögé, hogy megértsd a történések mögötti történetet.
   A könyv válaszokat kínál azokra a kérdésekre, amelyekkel egyre zavarosabb világunk szembenéz. Mégpedig pozitív válaszokat. A szerző elmagyarázza, mit mond a Biblia arról, ami a világban ténylegesen történik, és értelmezése megnyugtat – mert bibliai. Megelégít, mert bizalmat ébreszt benned a jövőre nézve.

 Beteg táplálékaink Tóth Gábor
Beteg táplálékaink

2 800 FtElfogyott

 Beteg táplálékaink

Eredeti ár: 3 490 Ft20% Ár: 2 800 Ft

Elfogyott
Tóth Gábor

Beteg táplálékaink

Az állati eredetű élelmiszerek problémaköre a világjárványok tükrében

Pilis-Vet Életmód Bt.

Igen aktuális könyvet tart kezében az Olvasó. Világjárványok söpörnek végig bolygónkon időről időre, és a „tétek” is emelkednek. Az emberre veszélyes kórokozók túlnyomó többsége összefüggést mutat az állatvilággal, így az állati eredetű élelmiszerek is a figyelem középpontjába kerülnek. Talán nem is gondolnánk, milyen komoly kockázatok rejlenek a háttérben, mind a mikrobák, mind a tenyészállatok tekintetében. A húsfélék, a halak, a tej, a tejtermékek és a tojás már nem ugyanazok, mint régen.

 Egy mondatban, egy szóban Összeállította: Reisinger János
Egy mondatban, egy szóban

500 FtElfogyott

 Egy mondatban, egy szóban

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Összeállította: Reisinger János

Egy mondatban, egy szóban

A beszéd erejéről

Oltalom Alapítvány

Ebben a kis kötetben mintegy tucatnyi történet beszél a rövid nyelvi közlések erejéről. Egy mondatot vagy egyetlen szót kaptak az elbeszélések írói, de ezek egész életükre végig kísérték őket. Vigasztaló, építő és biztató írások sorakoznak fel, melyek erőt és örömet nyújthatnak az élet nagy kérdései iránt őszintén érdeklődőknek, és nem utolsósorban könnyen továbbadhatók másoknak.

Az imádság Ellen G. White
Az imádság

2 000 FtElfogyott

Az imádság

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az imádság

Hogyan tapasztaljuk meg az ima erejét?

Editura Viata Si Sanatate

Komoly idők küszöbéhez ékeztünk. Világunk eseményei megkövetelik tőlünk, hogy Krisztus követőiként állandó, odaszentelt kapcsolatban legyünk Istenünkkel. Szüntelenül törekednünk kell arra, hogy ebben a viszonyban egyre erősebb szálakkal kötődjünk Megváltónkhoz, hogy lelki és érzelmi szükségleteinket betölthesse. Tudatában kell lennünk az imában rejlő csodálatos erőnek. A tanítványokhoz hasonlóan kérnünk kell Urunkat: "Taníts meg minket imádkozni!"

Bibliai jelképek lexikona Reisinger János
Bibliai jelképek lexikona

5 000 FtElfogyott

Bibliai jelképek lexikona

Eredeti ár: 6 250 Ft20% Ár: 5 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Bibliai jelképek lexikona

Oltalom Alapítvány

Utolsó példányok, sérült borítóval!

Jelképek, allegorikus kifejezések, hasonlatok, jelképes cselekedetek, nevek, számok, jelképpé vált személyek, példabeszédek, példázatok, jövendölések jelképei, álmok, látomások, gondolatihletés szóképei

1265 címszóval
13 táblázattal
241 illusztrációval

Dániel és Jelenések könyve

Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Dániel és Jelenések könyve

párhuzamos magyarázatokkal

Oltalom Alapítvány

A címben szereplő két bibliai könyvet a Károlyi Gáspár-féle legjobb és legszebb magyar fordítással adjuk az érdeklődők kezébe, azzal, hogy a bibliai szöveggel azonos terjedelmű magyarázat segít a tájékozódásban a kötet jobb oldali lapjain.

Félelem és elrejtettség Reisinger János
Félelem és elrejtettség

500 FtElfogyott

Félelem és elrejtettség

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Félelem és elrejtettség

Theodor Bovet hasoncímű tanulmányával

Oltalom Alapítvány

A II. világháború után kibontakozó keresztény szellemiségű lélektani irodalom egyik jelentős tanulmánya volt Theodor Bovet Félelem és elrejtettség című műve, amely már címével felkeltette a figyelmet. Több mint fél évszázaddal megjelenése után újra érdemes átgondolni az e két fogalom által felvetett kérdéseket, elmélyítve azok bibliai jelentéstartalmát. Erre tesz kísérletet ez a kötet, rövid, esszéisztikus formában, függelékében közölve az alapművet, mely számtalan kiadásban fogyott el a magyar könyvpiacon.

Hogyan védjük egészségünket világjárványok idején?

Eredeti ár: 900 Ft28% Ár: 650 Ft

Elfogyott
Tóth Gábor

Hogyan védjük egészségünket világjárványok idején?

Tények, tendenciák és következtetések

Pilis Vet Bt.

A kiadvány jelenleg nem kapható, viszont ingyenesen letölthető a szerző honlapján

A könyv eredetileg néhány évvel ezelőtt jelent meg, de a jelenlegi koronavírus kapcsán újra izgalmassá és aktuálissá vált sokak számára.

Hol a határ...? Reisinger János
Hol a határ...?

500 FtElfogyott

Hol a határ...?

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hol a határ...?

Oltalom Alapítvány

Könyvünkben a hétköznapi kereszténységet, vagy más szóval a kereszténység gyakorlatát szeretnénk leírni. Azt, hogy mitől is vagyunk vagy leszünk keresztények. Miben is áll, hogy „Krisztuséi vagyunk?” (Gal 5:24)

Ki nekünk Jézus Krisztus? Reisinger János
Ki nekünk Jézus Krisztus?

2 500 FtElfogyott

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Ki nekünk Jézus Krisztus?

Oltalom Alapítvány

Mit mond nekünk jelenleg ez a név és az azt viselő személy? Gondoltunk-e rá, és végiggondoltuk-e szerepét eddigi életünkben? Van- e tapasztalatunk róla, vagy alig több a semminél? Meg akarjuk-e ismerni egyáltalán? Mutatunk-e érdeklődést mások róla szóló vallomásai iránt? Akarunk-e szembesülni vele kapcsolatos előítéleteinkkel, kudarcainkkal, és reménykedünk-e lehetőségeink megváltozásában?

BIK Könyvkiadó