Újdonságok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Újdonságok

Nézet:
 "Egy a legkisebbek közül" 2019/03.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

"Egy a legkisebbek közül" 2019/03.

Szolgálat az ínségben lévőkért

BIK Könyvkiadó

Negyedévi tanulmányaink sorra veszik a területeket, ahol szinte kiáltó az ínség, ahol szerető szívű, áldozatkész keresztények szolgálatáért kiált minden.
Isten Igéje arra tanít, hogy ahol szükséget látunk, ott azonnal lépjünk hitbeli bátorsággal, és kézzelfoghatóan tapasztaljuk majd Isten áldását, segítségét. Amit önzetlen szeretetből, hitben vállalunk, ahhoz Isten többleterőt, bölcsességet, illetve ha szükséges, anyagi forrásokat ad.

 Adni - a semmiből Reisinger János
Adni - a semmiből

500 FtKosárba

 Adni - a semmiből

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

Adni - a semmiből

Oltalom Alapítvány

Adni lehet a fölöslegből, a szükségletből, de lehet adni a semmiből is. Mit is jelent ez? Azt az állapotot, melyben semmi nem áll rendelkezésünkre abból, ami tőlünk kérnek, viszont meg van éber figyelmünk, együttérző szívünk és segíteni akaró szándékunk. Nem csüggeszt el, hogy nem tudunk adni – ha nem tudunk is, nagyon akarunk, és gondolkodásunk rááll a másik szükségletére. Ahhoz fordulunk, aki mindig Van, és az ember rendelkezésére áll, hiszen Ő tette meg minden létezés alaptörvényének az adást, mások szolgálatát. 

 Az alapvető bibliai tanítások kátéja

Eredeti ár: 2 000 Ft25% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsanna

Az alapvető bibliai tanítások kátéja

BIK Könyvkiadó

Az alapvető biblia tanítások kátéja kérdések és feleletek formájában ismerteti a legfontosabb bibliai tanításokat. A válaszok bibliai igék megjelöléséből és magyarázó megjegyzésekből állnak. A kérdésekre választ adó igék nagy részét kiírva, kiemelten találjuk a kiadványban.

 Az egészségem titkai - kifestő

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Kosárba

Az egészségem titkai - kifestő

Oltalom Alapítvány

Kifestő, kisgyermekek részére.

 Családi életünk 2019/02.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Családi életünk 2019/02.

A házasság szentsége

BIK Könyvkiadó

Ebben a negyedévben a családra vonatkozó bibliai kijelentésekkel foglalkoznak tanulmányaink, ezeken belül hangsúlyosan a házassággal mint szereteten és hűségen alapuló szövetséggel. Ezért hat tanulmány is szól a házasságról.

 Jelenések könyve 2019/01.

Eredeti ár: 900 Ft33% Ár: 600 Ft

Kosárba

Jelenések könyve 2019/01.

Tartalmának áttekintése, az összefüggések kiemelése

BIK Könyvkiadó

Tanulmányunk témája ebben a negyedévben Jelenések könyve. Nem szorul indoklásra, hogy mennyire időszerű ez a téma számunkra. Egy negyedév során természetesen nem lehetséges versről versre haladva, részletes írásmagyarázatként foglalkozni ezzel a fontos bibliai kinyilatkoztatással. Ezúttal nem a részletekre kerül a hangsúly, hanem az összefüggésekre.

 Kisversek költészete Reisinger János
Kisversek költészete

3 000 FtKosárba

 Kisversek költészete

Ár: 3 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Kisversek költészete

Oltalom Alapítvány

Közel hétszáz verssel, elemzésekkel és illusztrációkkal, verskedvelőknek, gyermekektől a szépkorúakig.

 Maranatha Ellen G. White
Maranatha

2 000 FtKosárba

 Maranatha

Eredeti ár: 2 500 Ft20% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Maranatha

Jövel, Uram, Jézus!

BIK Könyvkiadó

A Jézus Krisztus második eljövetelére mutató könyv mindennapi áhítatokat (napi egy ige, egy megjegyzés) tartalmaz. Áhítatos könyvünket azzal a reménnyel készítettük, hogy áldásul szolgálhasson mindazoknak, akik örömmel veszik a tiszta forrásból fakadó tanácsokat, amelyek segítenek tájékozódni az utolsó napok eseményei között, de ugyanakkor kérlelnek, bátorítanak és - ha szükséges - feddenek is, hogy készek lehessünk a Megváltónkkal való boldog találkozásra.
Második kiadás

 Útelágazás Herbert Edgar Douglass
Útelágazás

1 400 FtKosárba

 Útelágazás

Eredeti ár: 1 700 Ft18% Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Herbert Edgar Douglass

Útelágazás

Megosztó kérdések az adventmozgalomban 1957-től napjainkig

BIK Könyvkiadó

„Her­bert Douglass a He­ted­na­pi Ad­ven­tis­ta Egy­ház­ban az 1950-es évek­ben tör­tént ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt, rész­le­tes elem­zé­sé­nek ezért kü­lön­le­ges ér­té­ke van. Én is ott vol­tam, így ta­nú­sí­ta­ni tu­dom be­szá­mo­ló­já­nak hi­te­les­sé­gét. Az ál­tala ismertetett té­nyek né­me­lyi­ke szo­mo­rú, mert ar­ról tesz bizonyságot, hogy az el­múlt öt­ven év sok te­o­ló­gi­ai meg­osz­lá­sa el­ke­rül­he­tõ lett vol­na."

 Vegetáriánus táplálkozás Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash
Vegetáriánus táplálkozás

2 600 FtKosárba

 Vegetáriánus táplálkozás

Eredeti ár: 3 500 Ft26% Ár: 2 600 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash

Vegetáriánus táplálkozás

Miért érdemes vegetáriánusnak lenni? - Növényi alapú étrend az orvos szemével

BIK Könyvkiadó

„A Vegetáriánus táplálkozás a leginspirálóbb könyv, amely a vegetarianizmusról megjelent. Az orvos házaspár kötete nem sorolható a manapság oly felkapott, öngyógyítást népszerűsítő kiadványok közé, mivel olvasmányos, közérthető, felnőttszámba veszi olvasóit, megjelöli a forrásokat, és nagyképűség nélkül fordítja le a tudósok nyelvét a laikusok számára. Részletekbe menően tárgyalja az alapvető tápanyagokat, így az érdeklődő könnyen megértheti a táplálkozás alapelveit.

 A bölcsesség üzenete Amotáné Benkő Noémi
A bölcsesség üzenete

2 990 FtKosárba

 A bölcsesség üzenete

Ár: 2 990 Ft

Kosárba
Amotáné Benkő Noémi

A bölcsesség üzenete

Mindennapi útravaló fiataloknak

Katica Könyv Műhely

  A szerző egy ősi csoda könyv, a Példabeszédek könyve titkaiba vezeti be az olvasót. Azoknak a fiataloknak és régebb óta fiataloknak szól egyaránt, akik el akarnak boldogulni az élet zűrzavaros útvesztőiben, akik egy iránytűt szeretnének a hétköznapok gyakorlati élethelyzeteiben való bölcs döntésekhez, vagy egy útjelzőt keresnek a helyes irány megválasztásához. Azoknak, akik kézzelfogható segítséget szeretnének kapni problémahelyzetek kezeléséhez vagy erkölcsi iránymutatást az egyre kaotikusabbá váló, értékvesztett világban.

 A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

Eredeti ár: 500 Ft30% Ár: 350 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

A reformáció 500. évfodulóján

BIK Könyvkiadó

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem  című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét. E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját – ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában. Olvasása segít tisztábban látnunk és vállalnunk Jézus Krisztustól kapott szolgálatunkat.

A könyvből e rövid kiadványban idézett részletek a reformáció 500. évfordulóján aktuálisabbak, mint valaha.

 A skóciai reformáció története

Ár: 3 250 Ft

Kosárba
John Knox

A skóciai reformáció története

Hetedik Kiadó

Knox talán az egyetlen olyan kimagasló szereplő a reformáció 16. századi történetében, aki a bibliás históriás elkötelezettségével, szenvedélyes átélőként megírta nemzete küzdelmét a hit diadaláért. Az eredmény egy sodró lendületű, olykor krimiszerű mű. Nyilván más a Knox optikáján átszűrődő történet, mint azok a modernkori értekezések, amelyek úgyszólván tisztán emberi történetként tárgyalják és szedik ízekre a kor vallási viaskodásait.

 Barátom, Jézus Betty Lukens
Barátom, Jézus

3 500 FtKosárba

 Barátom, Jézus

Eredeti ár: 3 990 Ft12% Ár: 3 500 Ft

Kosárba
Betty Lukens

Barátom, Jézus

Legkedvesebb történeteim az Újszövetségből

Élj Inkább Alapítvány

Egy különlegesen kedves, személyes hangvételű könyv Jézus életéről, szeretetéről és tanításairól - nem csak gyerekeknek. Olvasásakor ismét életre kelnek a történetek, s magunk is átélői leszünk, az evangélium által lejegyzett, kétezer éve történt eseményeknek.
A közel száz újszövetségi történetet feldolgozó kötet felvillantja Jézus jellemét: önzetlenségét, szeretetét, amely erőt ad a csüggedőknek, vígaszt és reményt az elesetteknek, hitet és bizalmat a hitetleneknek, igaz barátot a mellőzötteknek.

 Bátorító mesék Mézes Judit
Bátorító mesék

2 800 FtKosárba

 Bátorító mesék

Ár: 2 800 Ft

Kosárba
Mézes Judit

Bátorító mesék

Katica Könyv Műhely

Annyi mindentől félhet gyermekünk: az oltástól, az éjszaka árnyaitól, az ismeretlentől, az új kihívásoktól. Hogyan bátorítsuk őt? Hogyan önthetünk belé egészséges önbizalmat ahhoz, hogy kibontakozzon és merjen élni képességeivel?

 Biblia - részletek

Ár: 1 700 Ft

Kosárba

Biblia - részletek

Ruth könyve, Jónás könyve, 1–40. zsoltár, Márk evangéliuma, Jelenések könyve

Spalding Alapítvány

Két rövid ószövetségi könyv és 40 zsoltár, valamint két újszövetségi könyv próbafordítását tartalmazza a kötet, egy új Biblia-fordítás első kezdeményeként.

 Bibliai jelképek lexikona Reisinger János
Bibliai jelképek lexikona

5 000 FtKosárba

 Bibliai jelképek lexikona

Eredeti ár: 6 250 Ft20% Ár: 5 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Bibliai jelképek lexikona

Oltalom Alapítvány

Jelképek, allegorikus kifejezések, hasonlatok, jelképes cselekedetek, nevek, számok, jelképpé vált személyek, példabeszédek, példázatok, jövendölések jelképei, álmok, látomások, gondolatihletés szóképei

1265 címszóval
13 táblázattal
241 illusztrációval

 Dániel és Jelenések könyve

Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

Dániel és Jelenések könyve

párhuzamos magyarázatokkal

Oltalom Alapítvány

A címben szereplő két bibliai könyvet a Károlyi Gáspár-féle legjobb és legszebb magyar fordítással adjuk az érdeklődők kezébe, azzal, hogy a bibliai szöveggel azonos terjedelmű magyarázat segít a tájékozódásban a kötet jobb oldali lapjain.

 Dr. Luther Márton önmagáról

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Virág Jenő

Dr. Luther Márton önmagáról

Oltalom Alapítvány

Ez a könyv lépésről lépésre mutatja be Luther lelki-szellemi fejlődését, írásaiból választott, találó idézetek segítségével.
Luther Márton a legnagyobb munkát végezte el a kereszténység kétezer éves történelmében. A több mint egy évezrede tartó középkori sötétségből kellett kivezetnie az egyházat. Igaz felismeréseihez szintén Istentől kapott erő és bátorság társult. Találó a róla szóló mondás: istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet.

 E-mentes övezet 2., avagy több mint reggeli Sebestyén Balázs - Tóth Gábor
E-mentes övezet 2., avagy több mint reggeli

2 990 FtKosárba

 E-mentes övezet 2., avagy több mint reggeli

Ár: 2 990 Ft

Kosárba
Sebestyén Balázs - Tóth Gábor

E-mentes övezet 2., avagy több mint reggeli

Újabb hasznos tippek Bio Gabitól. Ami az E-mentes övezetben elhangzott, és ami nem...

Pilis Vet Életmód Könyvkiadó Bt.

Kulisszatitkok, újabb kutatások, gyakorlati tanácsok.
Az E-mentes övezet rádiós táplálkozási rovat már ötödik éve ad hírt az élelmiszer- és táplálkozástudomány újabb felismeréseiről. Ez idő alatt sok ezer család életmód-változtatásában segített, emellett mind a műsor, mind az immár több mint húszezer példányban elkelt első kötet általános „véleményformáló erővé” lépett elő saját szakterületén belül.

 Jóléti szolgálat Ellen G. White
Jóléti szolgálat

1 800 FtKosárba

 Jóléti szolgálat

Eredeti ár: 2 250 Ft20% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jóléti szolgálat

BIK Könyvkiadó

Sokan Istent vádolják a világ szenvedéseiért és nyomoráért, azonban Isten soha nem akarta, hogy az ember boldogtalan legyen. Akkor miért van szegénység, nyomorúság e földön és mi Isten terve ennek ellensúlyozására? Milyen szerepük van ebben azoknak, akik Krisztus követőinek vallják magukat? Ezekre a kérdésekre kaphatunk ihletett tanácsot az Ellen G. White írásaiból összeállított idézetgyűjteményből.

 Keresztség vagy keresztelő? Henry Francis Brown - Alfred-Felix Vaucher
Keresztség vagy keresztelő?

1 000 FtKosárba

 Keresztség vagy keresztelő?

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Henry Francis Brown - Alfred-Felix Vaucher

Keresztség vagy keresztelő?

Oltalom Alapítvány

A ma általánosan ismert csecsemőkori leöntés, vagy a felnőttként, tudatos keresés után vállalt szövetségkötés érvényes Jézus Krisztus előtt? Mióta lett gyakorlattá az első, és mióta szorult háttérbe a második?

 Kinyilatkoztatáson innen és túl

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

Kinyilatkoztatáson innen és túl

Tanulmányok a Bibliáról és a Biblia határvidékeiről

Spalding Alapítvány

A kötetben összegyűjtött írások mindegyike érdekes felvetésekből kiindulva keres választ mindnyájunk alapkérdéseire, és segít eligazodni a filozófiai és teológiai dilemmák labirintusában.

 Kismackó története Balázs Bernadett
Kismackó története

1 890 FtKosárba

 Kismackó története

Ár: 1 890 Ft

Kosárba
Balázs Bernadett

Kismackó története

Az igazi bölcsesség

Katica Könyv Műhely

Színes rajzokkal illusztrált, 4-8 éveseknek szánt, rímelős mesekönyv.

 Luther Márton füveskönyve Reisinger János - szerkesztő
Luther Márton füveskönyve

2 000 FtKosárba

 Luther Márton füveskönyve

Eredeti ár: 2 200 Ft9% Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Reisinger János - szerkesztő

Luther Márton füveskönyve

Erős vár a mi Istenünk!

Lazi Könyvkiadó

E kötet megjelenése tisztelegni kíván a valdensek, Wyclift, Husz János után kibontakozó legnagyobb európai reformáció főalakja előtt, aki 500 évvel ezelőtt olyan gondolatokat fogalmazott meg, melyek mindmáig érvényesek és folytatásra ösztönöznek.

 Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Ár: 950 Ft

Kosárba
Gerhard Padderatz

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Advent Kiadó

Miért engedi meg Isten a szenvedést, ha ő annyira szeretetteljes és mindenható?
Nem képes semmit tenni ellene vagy nem tehet semmit ellene?
Megbízhatunk benne vagy félnünk kell tőle?
Hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával az, hogy jó emberek rosszabbul élnek mint a rosszak?
Mi történik a halál után? Valóban fenyeget a pokol?
Létezik örök élet? Ha igen, hogyan érhetem el?

 Mit tesz most Jézus? Prancz Zoltán
Mit tesz most Jézus?

300 FtKosárba

 Mit tesz most Jézus?

Eredeti ár: 450 Ft33% Ár: 300 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

Mit tesz most Jézus?

Hogyan válik teljessé a hit általi megigazulás tana Jézus papi és főpapi szolgálatának fényében?

BIK Könyvkiadó

Jézus kereszthalála, feltámadása és ezt követő mennybemenetele olyan bibliai kijelentések, amelyekről szinte mindenki hallott már. Azonban még a keresztények között is csak kevesen ismerik a Biblia válaszát erre az egyszerű kérdésre: „Mit tesz most Jézus?” 
Pedig ha csupán mákszemnyi esélyt is adunk annak, hogy a bibliai megváltás igaz, akkor ez életbevágó kérdéssé lép elő. Olyanná, amely által egyaránt feltárul Jézus megváltói művének lényege, valamint a kereszténység – azaz Jézus követésének – alapja és summája. 

 Ómega Lewis R. Walton
Ómega

600 FtKosárba

 Ómega

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Lewis R. Walton

Ómega

BIK Könyvkiadó

1900. január 1. – a századforduló első napja. A világ viszonylagos békességben élt, a jövőt illetően pedig tele volt reménységgel. Az adventista egyházon belül viszont egy veszedelmes hitehagyás kezdett kibontakozni: az egyház legragyogóbb elméi, legkarizmatikusabb egyéniségei készültek aláásni a közösség alapvető hitelveit, hogy ezáltal magukhoz vonják a legjobb képességű embereket. Ellen White az alfa jelzővel illette ezt a folyamatot, és figyelmeztetett arra, hogy el fog következni egy még nagyobb bukás – az ómega.

 Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Eredeti ár: 1 700 Ft6% Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Őrizzük az emlékét, és az értékeit is?

Dokumentumok és kérdések a 16. századi reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán

Spalding Alapítvány

Remélhető-e napjainkban az olyan igazságkereső vallásosság megelevenedése, mint amely a 16. századi reformációt jellemezte? Az 1517 óta eltelt ötszáz év nagy idő. Mi maradt meg, mi él tovább a reformáció örökségéből ma?
Korabeli művekből vett szemelvényekkel ismertetjük azokat az eszméket, amelyeket a reformáció a figyelem középpontjába állított. Bemutatjuk azt is - szintén szemelvények által -, hogy mi jellemzi a mai keresztény közgondolkodást ugyanezekben a témakörökben.

 Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról

Ár: 2 950 Ft

Kosárba
Luther Márton

Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisztusról

A Galata-kommentár

Hetedik Kiadó

Luther Galata-kommentárja a Krisztus-központú teológia páratlan manifesztuma, a lelkiismeret felszabadító örömhíre. Pál levele a galatákhoz elevenen hordozza a keresztény tan azon központi magját, amelyből Luther felismerései táplálkoztak, és amely személyesen is hevítette. A Római mellett a Galata-levél az elsődleges szócsöve a Szentírás azon átfogó tanításának, miszerint a bűnös ember reménysége kizárólag a kereszten megszerzett üdvösség lehet, és egyedül a Krisztusban való hit által igazul meg, az emberi törvénybuzgalom és érdemek legcsekélyebb hozzájárulása nélkül.

"Sötétségből világosság ragyogjon!"

Ár: 1 700 Ft

Kosárba

"Sötétségből világosság ragyogjon!"

A ma is időszerű reformáció

Spalding Alapítvány

Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója tiszteletére

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola negyedévenként megjelenő lapjában, a Sola Scriptura teológiai szakfolyóiratban megjelent, reformációhoz kapcsolódó cikkeit gyűjtöttük egybe ebben a kötetben.

„Továbbra is reformálódjatok!”

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Magos István

„Továbbra is reformálódjatok!”

Reformáció Magyarországon – századról századra

Spalding Alapítvány

A reformáció ötödik centenáriuma jó alkalom a számvetésre és az önvizsgálatra, a további tennivalók tisztázására. A múlt történéseinek ismerete, tanulságainak levonása mindehhez elengedhetetlen. Amint a XVIII. század jeles tudósa, Bod Péter is megállapította egyetemes egyháztörténete bevezetésében: az ember ezáltal „a régiekből újságot, az elmúltakból jövendőket” tanulhat. Ehhez kíván hozzájárulni ez a könyv, amely a magyar reformáció kibontakozásától a jelen helyzetig kalauzolja az olvasót.

A Biblia a magyar képzőművészetben

Eredeti ár: 6 400 Ft22% Ár: 5 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a magyar képzőművészetben

Oltalom Alapítvány

A középkori templomi faliképektől a gótikus szárnyas oltárakon át a barokk, klasszicizmus, romantika és az azután következő stílusirányzatok alkotásaiig számtalan mű áll rendelkezésünkre amely a Biblia útját a magyar képzőművészetben megmutatja. Ez akönyv az első nagyobb szabású kísérlet arra, hogy ezt az örökséget számba vegye.

A Biblia tíz vázlatpróféciája

Ár: 500 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia tíz vázlatpróféciája

Merre halad a történelem?

Oltalom Alapítvány

Tíz hatalmas léptékű, évezredek eseményeit felölelő jövendölés található a Bibliában. Ezeket a perspektivikus vagy vázlatpróféciákat tovább részletezi az a mintegy hatszáz pillanatkép-prófécia, melynek egyharmada szól a Megváltónak első, másik kétharmada pedig a második eljöveteléről A Biblia "prófétai beszéd"-ként határozza meg magát, melyben "egy szó se támad saját magyarázatból". (2Pt 1: 19-21)

 

A Szabadító jövetele Vankó Zsuzsa
A Szabadító jövetele

1 900 FtKosárba

A Szabadító jövetele

Eredeti ár: 2 300 Ft17% Ár: 1 900 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Szabadító jövetele

Messiási ígéretek a Bibliában

Spalding Alapítvány

Semmi túlzás nincs abban a megállapításban, hogy az emberiség története drámai szakaszba jutott. A klímaváltozás, a háborús konfliktusok, az ebből fakadó népvándorlás, továbbá a gazdasági, szociális, nemzedéki, kulturális és egyéb krízisjelenségek egymásra halmozódása, valamint a megoldásukra mutatkozó csekély esély miatt reális e kijelentés.
Kiélezett tehát a kérdés: Mit tartalmaznak a Szentírás isteni Szabadítóra vonatkozó ígéretei? Hitelesítette-e ezeket múltbeli beteljesedésük? Vannak-e olyan vonatkozásai ezeknek az ígéreteknek, amelyek még nem teljesedtek be? Adhatnak-e valamilyen reménységet ezek a jövőt illetően?

Az isteni előre elrendelés

Eredeti ár: 1 000 Ft15% Ár: 850 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Az isteni előre elrendelés

Kétségeket keltő titok, vagy jó hír?

Spalding Alapítvány

Isten "gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél " (Ésa 55,8-9) - ez válik nyilvánvalóvá az isteni előre elrendeléssel kapcsolatos bibliai kijelentések megértése nyomán. A kétségek homálya eloszlik, helyette felszabadító, bátorító jó hírről szerezhetünk tudomást.

Bibliai képességfejlesztő - József

Ár: 690 Ft

Kosárba
Scur Katalin

Bibliai képességfejlesztő - József

Játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére

Katica Könyv Műhely

A kiadvány egy olyan bibliai képességfejlesztő sorozat része, melynek segítségével az az 5-6 éves óvodás és a 7-8 éves kisiskolás gyerekek bevezetést kapnak a bibliaismeret alapjaiba, amely az alapműveltség és az emberiség egyetemes kultúrájának része. 

Bibliai képességfejlesztő - Noé

Ár: 690 Ft

Kosárba
Scur Katalin

Bibliai képességfejlesztő - Noé

Játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére

Katica Könyv Műhely

A kiadvány egy olyan bibliai képességfejlesztő sorozat része, melynek segítségével az az 5-6 éves óvodás és a 7-8 éves kisiskolás gyerekek bevezetést kapnak a bibliaismeret alapjaiba, amely az alapműveltség és az emberiség egyetemes kultúrájának része. 

Bibliai képességfejlesztő - Teremtéstörténet

Ár: 690 Ft

Kosárba
Scur Katalin

Bibliai képességfejlesztő - Teremtéstörténet

Játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére

Katica Könyv Műhely

A kiadvány egy olyan bibliai képességfejlesztő sorozat része, melynek segítségével az az 5-6 éves óvodás és a 7-8 éves kisiskolás gyerekek bevezetést kapnak a bibliaismeret alapjaiba, amely az alapműveltség és az emberiség egyetemes kultúrájának része. 

Csábító mérgek Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash
Csábító mérgek

600 FtKosárba

Csábító mérgek

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash

Csábító mérgek

Sötétbarna ellenségek - zöld alternatívák

BIK Könyvkiadó

A prevencióval, megelőző orvostudománnyal foglalkozó szerzők ebben a könyvben elmondják mindazt, amit fontos tudnunk a kávéról, teáról, kóláról és a csokoládéról.

Csodatévő Jézus Kánya Andrea, Mézes Judit
Csodatévő Jézus

1 100 FtKosárba

Csodatévő Jézus

Eredeti ár: 1 400 Ft21% Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Kánya Andrea, Mézes Judit

Csodatévő Jézus

Biblia-tanulmányok gyermekeknek

BIK Könyvkiadó

Jézus csodái mindenkit ámulatba ejtettek. Vajon miért tett csodákat? Mi volt a célja velük? Miért tette legtöbb csodáját gyermekekkel, családokkal? Ma is megteheti ezt?

E-mentes övezet 1., avagy mit reggeliztél ma? Sebestyén Balázs - Tóth Gábor
E-mentes övezet 1., avagy mit reggeliztél ma?

2 890 FtKosárba

E-mentes övezet 1., avagy mit reggeliztél ma?

Ár: 2 890 Ft

Kosárba
Sebestyén Balázs - Tóth Gábor

E-mentes övezet 1., avagy mit reggeliztél ma?

Hasznos tippek Bio Gabitól. Ami az E-mentes övezetben elhangzott, és ami nem...

Pilis Vet Életmód Könyvkiadó Bt.

Mindennapi étrendi dilemmáink és a gasztropszichológia.
Világunkban a helyes táplálkozáshoz mindenkinek értenie kell egy kicsit. Az élelmiszeripar kettős játékot játszik, és ennek a polgár ihatja meg a levét. Hasznos tisztában lenni a belső folyamatokkal, összefüggésekkel az élelmiszergyártás és a táplálkozás terén, hogy ezek ismeretében jó döntéseket hozhassunk az egészségünket érintő kérdésekben.

Faszenes kezelések Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash
Faszenes kezelések

850 FtKosárba

Faszenes kezelések

Eredeti ár: 1 150 Ft26% Ár: 850 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash

Faszenes kezelések

Új tények az orvosi célra használt leghatékonyabb felszívó anyagról

BIK Könyvkiadó

Dr. Agatha és Dr. Calvin Thrash 1970-ben alapították az egészségneveléssel foglalkozó nonprofit intézményt, a Uchee Pines Intézetet, ahol egyszerű módszerekkel - például vízgyógyászattal, masszázzsal, diétával és természetes faszénnel - igyekeznek helyreállítani pácienseik egészségét. Ez a könyvük elsősorban a faszén gyógyászati célú felhasználására összpontosít, de egyéb alkalmazási lehetőségeiről is említést tesz.

Halhatatlanság vagy feltámadás? Samuele Bacchiocchi
Halhatatlanság vagy feltámadás?

1 600 FtKosárba

Halhatatlanság vagy feltámadás?

Eredeti ár: 1 800 Ft11% Ár: 1 600 Ft

Kosárba
Samuele Bacchiocchi

Halhatatlanság vagy feltámadás?

Biblia-tanulmány az emberi természetről és sorsról

BIK Könyvkiadó

Halhatatlanság vagy feltámadás? napjaink igen fontos könyve. Rendkívül alapos, biblikus érveléssel leplezi le a legrégebbi és talán minden idők legnagyobb csalását, nevezetesen, hogy az emberi lényeknek halhatatlan lelkük van, ami örökké él. Segít megérteni, hogy a bennünk rejlő, velünk születetett halhatatlanságnak ez a megtévesztő tanítása hogyan keltette életre téves hitelvek egész skáláját, amelyek ellentétesen hatottak a keresztény gondolkodásra és gyakorlatra.

Helykereső 11. Bánhidi Tibor
Helykereső 11.

500 FtKosárba

Helykereső 11.

Eredeti ár: 550 Ft9% Ár: 500 Ft

Kosárba
Bánhidi Tibor

Helykereső 11.

A küldetés - Jézus élettörténete, II. rész

Reménység Alapítvány

Jézus csodái Kánya Andrea, Mézes Judit
Jézus csodái

1 100 FtKosárba

Jézus csodái

Eredeti ár: 1 400 Ft21% Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Kánya Andrea, Mézes Judit

Jézus csodái

Biblia - tanulmányok óvodásoknak

BIK Könyvkiadó

Jézus csodái mindenkit ámulatba ejtettek. Vajon miért tett csodákat? Mi volt a célja velük? Miért tette legtöbb csodáját gyermekekkel, családokkal? Ma is megteheti ezt?

Kezünkben van-e a jövő? Vankó Zsuzsa
Kezünkben van-e a jövő?

1 100 FtKosárba

Kezünkben van-e a jövő?

Eredeti ár: 1 500 Ft27% Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kezünkben van-e a jövő?

Történelmi vonatkozású próféciák a Bibliában

Spalding Alapítvány

Utolsó példány, borító sarka kicsit sérült...

A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy kezünkben van-e ténylegesen a jövő alakításának a lehetősége? Ha pedig nincs - már nincs, vagy eleve nem is volt -, kiszámítható-e, megismerhető-e valamiképpen, hogy mi várható? Megtudható-e, hogy mi következik ránk, és a mi generációnkon túl azokra, akiknek a sorsa a legközvetlenebbül érint minket -gyermekeinkre és unokáinkra?

Krisztus példázatai E. G. White
Krisztus példázatai

1 700 FtKosárba

Krisztus példázatai

Eredeti ár: 2 100 Ft19% Ár: 1 700 Ft

Kosárba
E. G. White

Krisztus példázatai

BIK Könyvkiadó

Az evangéliumokban fontos helyet foglalnak el a Jézus Krisztus által elmondott példázatok: a természeti képeken, hasonlatokon vagy hétköznapi történeteken alapuló tanítások, amelyek Isten országának alapelveit szemléltetik. A példázatok nyelve mindenki számára érthető, de az egyszerű képek létfontosságú, kortól és helytől függetlenül érvényes igazságokat mutatnak be.

Krisztushoz vezető lépések

Eredeti ár: 790 Ft18% Ár: 650 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Krisztushoz vezető lépések

4. kiadás

BIK Könyvkiadó

Az ember közeledése a számára ismeretlen - sok esetben kételyek, előítéletek és ellenérzések homályába burkolt - teremtő és megváltó Istenhez, továbbá az Isten és ember között kialakuló láthatatlan, de személyes, valóságos és bensőséges lelki kapcsolat - ez az, amiről e könyv szól. A keresztény tapasztalatok világa sokak számára megközelíthetetlennek tűnik, másokat pedig taszíthatnak az érzelgős, ellenőrizhetetlen hitelességű, egyéni élményekre építő írások, amelyeket erről a témáról olvastak. Ez a kis könyv biblikus megközelítésben, közérthetően, érzelgősségtől mentesen szól a hitélet érzelmeiről, rejtett, belső tapasztalatairól.

Naptár 2019 - Távlatok Takács Gábor
Naptár 2019 - Távlatok

750 FtKosárba

Naptár 2019 - Távlatok

Eredeti ár: 1 500 Ft50% Ár: 750 Ft

Kosárba
Takács Gábor

Naptár 2019 - Távlatok

Élj Inkább Alapítvány

Takács Gábor fotóművész természetfotóival.
A/3-as méretű, praktikus naptárrésszel.
Ide kattintva tekintsen meg néhány oldalt a naptárból.

Nincs többé halál! Gustav Tobler
Nincs többé halál!

2 000 FtKosárba

Nincs többé halál!

Ár: 2 000 Ft

Kosárba
Gustav Tobler

Nincs többé halál!

Advent Kiadó

Mi történik valójában velünk, amikor elszáll belőlünk a élet ereje, lehelete? Hová megyünk - ha megyünk - a halál bekövetkezése után? "Visszajárnak-e", a halottak, hogy közöljenek velünk titkokat? Vagy más és más megjelenési formában, de egy örök körforgás szerint jelen vagyunk az élet folytonosságában? És hol vagyunk jelen: ezen a földön, vagy a beláthatatlan kozmoszban? Mit mondott a halálról Isten az Ószövetség lapjain? Mit mondott Jézus és az Újszövetség szent emberei?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Nincs többé halál! című kötet.

Reménység rákbetegeknek Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash
Reménység rákbetegeknek

1 100 FtKosárba

Reménység rákbetegeknek

Eredeti ár: 1 500 Ft27% Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Dr. Agatha Thrash - Dr. Calvin Thrash

Reménység rákbetegeknek

A rák jelei, kiváltó okai, megelőzése és kezelése

BIK Könyvkiadó

Rákkeltő anyagok, rákkeltő hatások vesznek körül bennünket, amelyeket mi magunk idézünk elő, és vannak, amelyekről nem is tudunk. Kiadványunkban szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy bizonyos veszélyforrások elkerülésével, a természet törvényeivel összhangra jutva csökkenthessük e rettenetes betegség kialakulásának valószínűségét. Véleményünk szerint a rákbetegségek legkevesebb kilencven százalékát képesek lennénk elkerülni. Arra az esetre pedig, ha mégis megbetegednénk, könyvünk az öngyógyítás módszereit kínálja.

Szenteljetek böjtöt! Várkonyi András
Szenteljetek böjtöt!

400 FtKosárba

Szenteljetek böjtöt!

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Kosárba
Várkonyi András

Szenteljetek böjtöt!

A böjtről szóló tanítás a Bibliában - a késői eső idején

BIK Könyvkiadó

Mi hiányzik ma még a Lélek esőjéhez? Mi az, amiért a leginkább böjtölnünk és imádkoznunk kell? A hívő ember számára létkérdések ezek, s választ az Igét kutatva keres rájuk a böjtről szóló tanulmány.

Társas játékok - Párkapcsolati ABC

Eredeti ár: 690 Ft20% Ár: 550 Ft

Kosárba
Végh József

Társas játékok - Párkapcsolati ABC

A sikeres párválasztástól a boldog párkapcsolatig

Vita Plaza Kft.

Melyek az összeillés jelei? Mi áll leggyakrabban a konfliktusok hátterében? Mi mindenben figyelhető meg a férfi és a női gondolkodásmód közötti különbözőség? Hogyan kerülhetjük el a válást? Hogyan nevelhetjük magunkat egymás jobb megértésére? Mi a sikeres kommunikáció titka? A pszichológus szerző egyszerűen, humorosan, lényegre törően irányítja figyelmünket azokra a mozzanatokra, amelyek teljesebbé és boldogabbá tehetik kapcsolatainkat.

BIK Könyvkiadó