Kereszténység - hitélet - tapasztalatok - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Kereszténység - hitélet - tapasztalatok

Nézet:
  Az ima hatalma Ellen G. White
Az ima hatalma

2 500 FtKosárba

  Az ima hatalma

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az ima hatalma

BIK Kiadó

A könyv 80 fejezeten keresztül tárja elénk a szerző legszebb gondolatait az imádság hatalmáról. Lépésről lépésre segít egyre jobban megismerni, megérteni és megélni a mindenható Isten és a szükségben lévő ember kapcsolatában rejlő átalakító, életet formáló hatalmat.

  Isten csodálatos tanyája Ira Gish - Harry Christman
Isten csodálatos tanyája

1 950 FtKosárba

  Isten csodálatos tanyája

Ár: 1 950 Ft

Kosárba
Ira Gish - Harry Christman

Isten csodálatos tanyája

A Madison College története

Hetedik Kiadó

Milyen legyen az a tanoda, amely a Szentírás tanításain nyugszik? Létezik-e a mennyben – és ha igen, megismerhető-e a tervrajz, amely tiszta vonalakban adja tudtunkra, hogyan gondolta el a Menny Krisztus rektorságát, a test szerinti bölcsesség hajszolása helyett az üdvösség ismeretét, a megtisztító és megszentelő kegyelem munkáját téve meg a tantervek vezérlő eszméjének?

 A kapitány Joseph Bates - James White
A kapitány

4 500 FtKosárba

 A kapitány

Eredeti ár: 5 400 Ft17% Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Joseph Bates - James White

A kapitány

Joseph Bates élete

BIK Könyvkiadó

Joseph Bates ha­jós­ka­pi­tány élet­tör­té­ne­te igazi ku­ri­ó­­zum, egy kü­lön­le­ges em­ber életének rend­kí­vü­li eseményekkel tar­­kí­tott, re­gé­nyes his­tó­ri­á­ja, amely azon­ban épp olyan va­ló­­sá­gos, mint bár­me­lyi­künk éle­te – még ha a mi­énk nem is bő­vel­ke­dik olyan ka­lan­dok­ban, mint az övé, egy do­log­ban még­is meg­egye­ző: szá­munk­ra is adott a le­he­tő­ség, hogy kilátástalannak tűnő kö­rül­mé­nyek kö­zött is meg­ta­lál­has­suk a jó irányt, amerre éle­tünk hajóját kormányozhatjuk.
Bates ka­pi­tány iz­gal­mas fel­fe­de­ző­út­ra hív­ja az Ol­va­sót: csat­la­koz­zunk hoz­zá, in­dul­junk el ve­le együtt a nagy uta­zás­ra, hogy ve­le együtt ér­hes­sünk cél­ba – egy va­ló­ban nyu­godt, bé­kés és biz­ton­sá­gos ki­kö­tő­be.
Halálának 150. évfordulóján Joseph Batesre em­lé­kez­ve ajánljuk a viszontagságai­ról, útkereséséről szó­ló, korabeli illuszt­­rációkkal gazdagított könyvet.

 A kései eső visszatérése

Ár: 4 950 Ft

Kosárba
Ron Duffield

A kései eső visszatérése

Kétféle reménység, kétféle egyház: Hetednapi adventista perspektívák, 1844−1891

Hetedik Kiadó

A hetednapi adventista egyház történetének legvitatottabb időszaka az 1888-as minneapolisi generál konferencia és az a köré szerveződő eseményekhez kapcsolódik. Értelmezések feszülnek egymásnak arról, hogy mit – és mit nem – foglalt magában az ekkor és az azt követő években elhangzó üzenet, amit Ellen G. White hol „rendkívül értékes üzenet”-nek, hol „az igazság drágakövei”-nek nevezett.

 A végidők titkai Mark A. Finley
A végidők titkai

2 900 FtKosárba

 A végidők titkai

Ár: 2 900 Ft

Kosárba
Mark A. Finley

A végidők titkai

Az ősi bibliai próféciák reménnyel teli üzenete megoldást keresőknek

Advent Kiadó

   Terrorista fenyegetések, iskolai lövöldözés, pusztító tornádók, folyton pengeélen táncoló gazdaság, növekvő nukleáris fenyegetettség Iránban, Észak-Koreában, háborús helyzet a szomszéd országban stb. – mindez bárkit megrémiszt és bizonytalanná tesz a jövőt illetően, hacsak nem kerülsz abba a helyzetbe, hogy betekinthess a színfalak mögé, hogy megértsd a történések mögötti történetet.
   A könyv válaszokat kínál azokra a kérdésekre, amelyekkel egyre zavarosabb világunk szembenéz. Mégpedig pozitív válaszokat. A szerző elmagyarázza, mit mond a Biblia arról, ami a világban ténylegesen történik, és értelmezése megnyugtat – mert bibliai. Megelégít, mert bizalmat ébreszt benned a jövőre nézve.

 Karantén-evangélium Hommer Attila
Karantén-evangélium

1 000 FtKosárba

 Karantén-evangélium

Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Hommer Attila

Karantén-evangélium

Oltalom Alapítvány

Ha volt is némi előszele, azért mégis váratlanul rontott ránk 2020 tavaszán a világjárvány. Tudjuk, hogy nemcsak egészségügyi kérdéseket kavart fel, de gazdaságiakat, társadalmiakat éppúgy, szinte az egész világ működése vált problémává. Mit tehet az egyes ember egy egész világnyi kényszerzubbonyban?

Aki ezeket a leveleket írta, tapogatózva, mégis határozottan keresi a kitörési pontokat, a felívelési lehetőségeket, melyek megtalálásáért mindannyiunknak személyesen kell megküzdenünk. E kis könyv a negyedévre karanténba zárt ország időszakában született levelek gyűjteményével  - bibliai igék és a magyar költészet vezérfonalát kézben tartva - ehhez lehet jó segítség a kezünkben.


Reisinger János

 Kinyilatkoztatáson innen és túl

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

Kinyilatkoztatáson innen és túl

Tanulmányok a Bibliáról és a Biblia határvidékeiről

Spalding Alapítvány

A kötetben összegyűjtött írások mindegyike érdekes felvetésekből kiindulva keres választ mindnyájunk alapkérdéseire, és segít eligazodni a filozófiai és teológiai dilemmák labirintusában.

 Luther jelleme Dr. Walther Vilmos
Luther jelleme

1 400 FtKosárba

 Luther jelleme

Eredeti ár: 1 800 Ft22% Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Dr. Walther Vilmos

Luther jelleme

BIK Könyvkiadó

Ez a könyv nem szokványos egyháztörténeti munka - annál sokkal több. A reformáció vezéralakjának aprólékos gondossággal elkészített jellemrajzán túl izgalmas életrajzi, kortörténeti oknyomozást olvashatunk, s végigkalauzol egy sokunk számára eddig nem kellően ismert lelki ösvényen. Elénk tárja milyen rejtett fogyatékosságok és nyilvánvaló erények ötvöződtek Luther személyiségében, mely vonások méltán avatták őt korának egyik legnagyobb hithősévé.

"Sötétségből világosság ragyogjon!"

Ár: 1 500 Ft

Kosárba

"Sötétségből világosság ragyogjon!"

A ma is időszerű reformáció

Spalding Alapítvány

Tanulmánykötet a reformáció 500. évfordulója tiszteletére

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola negyedévenként megjelenő lapjában, a Sola Scriptura teológiai szakfolyóiratban megjelent, reformációhoz kapcsolódó cikkeit gyűjtöttük egybe ebben a kötetben.

„Továbbra is reformálódjatok!”

Ár: 1 300 Ft

Kosárba
Magos István

„Továbbra is reformálódjatok!”

Reformáció Magyarországon – századról századra

Spalding Alapítvány

A reformáció ötödik centenáriuma jó alkalom a számvetésre és az önvizsgálatra, a további tennivalók tisztázására. A múlt történéseinek ismerete, tanulságainak levonása mindehhez elengedhetetlen. Amint a XVIII. század jeles tudósa, Bod Péter is megállapította egyetemes egyháztörténete bevezetésében: az ember ezáltal „a régiekből újságot, az elmúltakból jövendőket” tanulhat. Ehhez kíván hozzájárulni ez a könyv, amely a magyar reformáció kibontakozásától a jelen helyzetig kalauzolja az olvasót.

A fény megtalál Válogatás
A fény megtalál

2 500 FtKosárba

A fény megtalál

Ár: 2 500 Ft

Kosárba
Válogatás

A fény megtalál

Történetek emberségről, reményről, szép jellemvonásokról

Élj Inkább Alapítvány

A fény megtalál. Csak a legtöbbször nem úgy és nem feltétlenül akkor, amikor mi szeretnénk. A fény az égitestek közvetítésével folyamatosan jelen van a világunkban, mégis előfordul,hogy időnként annyira elhomályosodik, besötétedik körülöttünk minden, hogy teljesen reménytelennek, kilátástalannak látszik a jövő.
Hasonló élethelyzetekről, megrázó sorsokról szólnak a kötetben található rövid írások is. Azonban szinte kivétel nélkül egy dolog közös bennük: végül felfedezik a fényt.
A kötet ötven rövid írást, történetet tartalmaz. 

A leggazdagabb barlanglakó Doug Batchelor
A leggazdagabb barlanglakó

1 100 FtKosárba

A leggazdagabb barlanglakó

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Doug Batchelor

A leggazdagabb barlanglakó

Avagy egy tönkrement élet megváltásának története

Advent Kiadó

Bár apjának saját jachtja volt, repülőgépei és légitársasága, Doug mégis a kukákat bújta, hogy valami élelemhez jusson.
A boldogság, amit annyira áhított, valahogy mindig elkerülte őt, addig a napig, amíg el nem kezdte olvasni porlepte Bibliáját, amelyet barlangja korábbi boldogságkereső lakója hagyott hátra, lakóhelye egyik kiugró szikláján.
Ami ezután történt, azt csak egyetlen szóval lehetne jellemezni: csoda.

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai

A reformáció 500. évfodulóján

BIK Könyvkiadó

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem  című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét. E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját – ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában. Olvasása segít tisztábban látnunk és vállalnunk Jézus Krisztustól kapott szolgálatunkat.

A könyvből e rövid kiadványban idézett részletek a reformáció 500. évfordulóján aktuálisabbak, mint valaha.

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Ár: 590 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

A mértékletességi misszió fejlődése az adventmozgalomban

Pilis-Vet Életmód Bt.

A mértékletességi misszió az adventmozgalom fontos eleme, és múltjának értő vizsgálata izgalmas, lebilincselő, tanulságos és előrevivő. Segít megbecsülni, értékelni a jelent, hiszen megláttatja velünk, mennyi fáradozás, küzdelem, kudarc és tapasztalat árán rendelkezhetünk a mai értékes ismeretanyaggal.

A nagy reménység Ellen G. White
A nagy reménység

600 FtKosárba

A nagy reménység

Ár: 600 Ft

Kosárba
Ellen G. White

A nagy reménység

A jó és a rossz küzdelmének leleplezése: Ki lesz a győztes?

Advent Kiadó

A remény élteti az embert — milyen gyakran mondjuk ezt. Sajnos, gyakran el is veszítjük reményünket, mivel látjuk a körülöttünk levő világ ridegségét, a híreket a háborúságokról, gyógyíthatatlan betegségekről, a természet fékezhetetlen megnyilvánulásairól, a növekvő gonoszságról. Mit mond minderre Isten? A nagy reménység c. kötet végigvezet minket attól fogva, hogy a rossz, a bűn bejött világunkba, egészen addig, amikor is Isten hatalmából és szeretetéből végleg távozik majd. A könyv üzenete: mindnyájan élhetünk abban a reménységben, hogy Istennél van a megoldás, aki jó véget és nem rosszat gondolt el nekünk.

A skóciai reformáció története

Ár: 3 250 Ft

Kosárba
John Knox

A skóciai reformáció története

Hetedik Kiadó

Knox talán az egyetlen olyan kimagasló szereplő a reformáció 16. századi történetében, aki a bibliás históriás elkötelezettségével, szenvedélyes átélőként megírta nemzete küzdelmét a hit diadaláért. Az eredmény egy sodró lendületű, olykor krimiszerű mű. Nyilván más a Knox optikáján átszűrődő történet, mint azok a modernkori értekezések, amelyek úgyszólván tisztán emberi történetként tárgyalják és szedik ízekre a kor vallási viaskodásait.

A vigasztalásról Reisinger János
A vigasztalásról

1 000 FtKosárba

A vigasztalásról

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

A vigasztalásról

Oltalom Alapítvány

Vigasztalan világban, de nem vigasztalhatatlan emberek között élünk, akik persze maguk is vigasztalódást keresnek az élet számtalan területén. A vigasztalás kárpótlás a szeretet hiányáért. A kihűlt világ részleges felfűtése. Nem árnyék, még kevésbé pótlék. A szeretet egyéb megnyilvánulási formái, mint a szánalom, az együttérzés, a segítőkészség, a bátorítás, a hála stb. között tetteinkhez erőt adó kincse, azt beragyogó szépsége. Öröm annak, aki kapja, boldogság annak, aki adja, adhatja.

A Washingtoni gyülekezet

Eredeti ár: 1 300 Ft23% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Mark Ford

A Washingtoni gyülekezet

Az adventizmus gyökereinek felfedezése

BIK Könyvkiadó

Mark Ford korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyve az 1840-es évektől kíséri nyomon a New Hampshirebeli washingtoni gyülekezet életén keresztül a H. N. Adventista Egyház születését, küzdelmeit és fejlődését. A szerző különös gondot fordít az Ellen G. White szolgálatában megnyilatkozó mennyei vezetés, valamint az adventista pionírok ma is bátorító tapasztalatainak bemutatására.

Adni - a semmiből Reisinger János
Adni - a semmiből

1 000 FtKosárba

Adni - a semmiből

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Adni - a semmiből

Oltalom Alapítvány

Adni lehet a fölöslegből, a szükségletből, de lehet adni a semmiből is. Mit is jelent ez? Azt az állapotot, melyben semmi nem áll rendelkezésünkre abból, ami tőlünk kérnek, viszont megvan éber figyelmünk, együttérző szívünk és segíteni akaró szándékunk. Nem csüggeszt el, hogy nem tudunk adni – ha nem tudunk is, nagyon akarunk, és gondolkodásunk rááll a másik szükségletére. Ahhoz fordulunk, aki mindig Van, és az ember rendelkezésére áll, hiszen Ő tette meg minden létezés alaptörvényének az adást, mások szolgálatát. 

Áldott kezek Dr. Ben Carson és Cecil Murphey
Áldott kezek

1 500 FtKosárba

Áldott kezek

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Dr. Ben Carson és Cecil Murphey

Áldott kezek

Advent Kiadó

Az Áldott kezek című könyv dr. Ben Carson élettörténetét mutatja be. Megismerhetjük, hogy a tanulni nem szerető, problémás Benjámint miként segítette a megszülető istenhit és az áldozatos édesanyai törődés világhírű gyermeksebésszé.

Az ima ereje Roger J. Morneau
Az ima ereje

1 400 FtKosárba

Az ima ereje

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Roger J. Morneau

Az ima ereje

Advent Kiadó

Világunk, környezetünk tele van szörnyű csalódásokkal, csüggedésekkel, életük értelmét elveszített emberekkel. Hogyan segíthetünk? — Saját erőnkből és bölcsességünkből: sehogy! Van azonban egy erőforrás: Jézus Krisztus, aki közbeléphet és közbe is lép, hogyha imáinkkal feljogosítjuk őt, hogy adja vissza szeretett embertársaink örömteli életérzését, testi és lelki egészségét, miközben mi is egyre közelebb és közelebb kerülünk hozzá.

Az utolsó napok eseményei Ellen G. White
Az utolsó napok eseményei

1 700 FtKosárba

Az utolsó napok eseményei

Ár: 1 700 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Az utolsó napok eseményei

Advent Kiadó

Az utolsó napok eseményei című könyvet kézbe véve, az olvasó megismerkedhet Ellen G. White írásaiból, a földi történelem záróeseményeit tárgyaló legjelentősebb szemelvényeivel.

Befogadván az Igét I-II. Samuel Koranteng-Pipim
Befogadván az Igét I-II.

3 200 FtKosárba

Befogadván az Igét I-II.

Ár: 3 200 Ft

Kosárba
Samuel Koranteng-Pipim

Befogadván az Igét I-II.

Spalding Alapítvány

A könyv szerzője a biblikus reformirányzat egyik legismertebb képviselője a nemzetközi adventközösségben. A mű meggyőz bennünket arról, hogy nem lehetünk semlegesek, állást kell foglalnunk abban a vitakérdésben, amely ma kiélesedett a Biblia körül a kereszténységben világszerte.

Boldogságra vágyunk Kárpáti Petronella
Boldogságra vágyunk

1 900 FtKosárba

Boldogságra vágyunk

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
Kárpáti Petronella

Boldogságra vágyunk

Advent Kiadó

"Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban." Példabeszédek könyve 16:20

Aligha van nagyobb vágya az embernek, mint boldogan élni. Hogy is lehetne másképp, hiszen Alkotónk ültette belénk ezt a vágyat. Eredeti terve szerint az ember örökké élhetett volna, töretlen boldogságban. De elfordult Istenétől. Ettől a pillanattól kezdve a boldogság is elvesztette eredeti tisztaságát, és ma néha nem több az élet elérhetetlen kék madaránál.

E. G. White gondolatai a hitről

Eredeti ár: 1 960 Ft20% Ár: 1 570 Ft

Kosárba

E. G. White gondolatai a hitről

Olvasók Háza

A szerző e könyvben olvasható, a hit témakörével foglalkozó gondolatainak jelentős része most jelenik meg először magyar fordításban. A kötet érdekessége, hogy párhuzamosan közli az eredeti angol és a magyarra fordított szöveget.

Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Ár: 1 950 Ft

Kosárba
Rajki Zoltán

Egy amerikai lelkész magyarországi missziója

Advent Kiadó

"Meggyőződésem szerint ma legfontosabb feladatunk, hogy a lelkeket az Úrhoz vezessük... Egész tevékenységünket és anyagi eszközeinket erre a szolgálatra kell koncentrálnunk. Ma több munkással és anyagi eszközzel rendelkezünk, mint az üzenet hirdetésének kezdetén, mégis kevesebb lelket nyerünk meg az Úr számára. Életünket komolyabban meg kell vizsgálnunk..." (Részlet a J. F. Huenergardt Magyarországon végzett misszióját áttekintő könyv előszavából)
Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik szeretnék megismerni a Duna-medence adventizmusának megszervezőjét, az Isten ügyét szolgáló J. F. Huenergardt (1875-1955) élettörténetét.

Élni - miből? Reisinger János
Élni - miből?

1 000 FtKosárba

Élni - miből?

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Kosárba
Reisinger János

Élni - miből?

Oltalom Alapítvány

Miből élünk? - A legtöbben erre azt válaszolják: pénzből. Mások a "csak egészség legyen" jelszavát hangoztatják. Ez a rövid tanulmány sorra veszi a legfontosabb válaszokat az "Élni-miből?" kérdésére, és arra a végkövetkeztetésre jut, hogy minden ember kegyelemből él, még akkor is, ha nincsen ennek egészen tudatában, vagy nem ismeri el.

Ezredforduló vagy korszakforduló?

Eredeti ár: 550 Ft18% Ár: 450 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Ezredforduló vagy korszakforduló?

BIK Könyvkiadó

A könyv az ezredfordulón felvetődő "nagy" kérdésekre keres választ a Bibliai próféciák fényében.

Győzelem Reisinger János (szerk.)
Győzelem

1 200 FtKosárba

Győzelem

Eredeti ár: 1 500 Ft20% Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Reisinger János (szerk.)

Győzelem

Krisztus győzelme a mi győzelmünk is lehet

BIK Könyvkiadó

Természetünk káros vonásai szokásokká is rögzülve sokszor elviselhetetlen tulajdonságokként jelentkeznek, magunk és mások számára egyaránt. Mit kezdjünk a félelemmel, az aggodalmaskodással, a sértődékenységgel, a csüggedéssel, az indulatoskodással? Mindenki mindennap beleütközik ezekbe a kérdésekbe. Legyőzhető-e az emberi természet, vagy újra és újra felülkerekedik rajtunk? Mit jelent hit által győzni az évek vagy évtizedek óta leküzdhetetlennek hitt jellemhibáink felett? Mindezekre a bibliai tanítások alapján keres választ a könyv, befejezésében azzal a tanulmánnyal, melynek végső mondanivalója: Jézus Krisztus nemcsak azért jött a világra, hogy saját életében megtestesítse az isteni elveket, hanem az ő győzelme hit által a mi győzelmünk is lehet.

Ha ezrek esnek is el... Susi Hasel Mundy
Ha ezrek esnek is el...

2 300 FtKosárba

Ha ezrek esnek is el...

Ár: 2 300 Ft

Kosárba
Susi Hasel Mundy

Ha ezrek esnek is el...

Fegyvertelenül, Bibliával a halál árnyékában

Advent Kiadó

Egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól.


Hadd szóljanak a napok

Ár: 500 Ft

Kosárba
Orosz Csaba

Hadd szóljanak a napok

Tíz beszélgetés a százéves magyarországi adventmozgalom elmúlt ötven esztendejéről

BIK Könyvkiadó

Orosz Csaba beszélgetőtársainak átlagéletkora az ezredfordulón nyolcvan év. Győzelmekről szólnak e beszélgetések, a talpon maradók közül az életben maradottakról, akiknek Isten megengedte, hogy elmondhassák történeteiket a gondtalan, vagy másféle gondokkal bajlódó, de lelkierő és helytállás dolgában bizonyosan sokkal nagyobb hátránnyal induló fiataloknak. Nem volt kárbaveszett fáradozás e kötet megszerkesztése, ha az ő jelenlétének apróbb és szembetűnőbb jeleit sikerült felfedeznünk a riportokban.

Hollywoodtól az óvodákig Alan Sears - Craig Osten
Hollywoodtól az óvodákig

900 FtKosárba

Hollywoodtól az óvodákig

Eredeti ár: 1 800 Ft50% Ár: 900 Ft

Kosárba
Alan Sears - Craig Osten

Hollywoodtól az óvodákig

Homoszexuális propaganda kontra vallásszabadság Amerikában

Aeternitas Kiadó

Isten angyalai velünk vannak Ellen G. White
Isten angyalai velünk vannak

2 150 FtKosárba

Isten angyalai velünk vannak

Eredeti ár: 2 500 Ft14% Ár: 2 150 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Isten angyalai velünk vannak

Az emberiség szolgálatában

Olvasók Háza

Földi életünk újabb - talán eddig ismeretlen vagy elfelejtett dimenziója tárul fel az olvasó előtt a könyv oldalain. A szerző írásaiból készült válogatás bemutatja a mennyei angyalok származását, lakóhelyét és elsősorban az emberiség szolgálatában végzett munkáját.

Isten hatalma Tóth Gábor
Isten hatalma

970 FtKosárba

Isten hatalma

Ár: 970 Ft

Kosárba
Tóth Gábor

Isten hatalma

BIK Könyvkiadó

A tudatunkban élő istenkép közvetlenül visszahat a gondolatainkra, cselekedeteinkre, életszemléletünkre. Nem közömbös tehát, hogyan gondolkodunk Istenről, a képére és hasonlatosságára teremtett ember és Teremtője kapcsolatáról.  A Biblia határozott állásfoglalása szerint az „írások és Isten hatalmának” megismerése megóv a kételyektől, félelmektől, és új, életigenlő szemléletet, maradandó megnyugvást ad. Ezt a célt szeretné szolgálni ez a keresésre ösztönző kiadvány is, amelyben választ keresünk arra, milyen is a Biblia Istene, mekkora a hatalma, s miben rejlik valódi és legnagyobb ereje.

Istenképek és az "élő Isten"

Ár: 800 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Istenképek és az "élő Isten"

Spalding Alapítvány

Milyen istenképek jellemzőek a mai kor emberére? Azonosak-e ezek a régi hívők, illetve a Biblia élő Istenével? Létezik-e ma is az a fajta különbség, amelyet Pascal érzékelt a 17. században: "Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákób Istene, nem a filozófusoké és a tudósoké...Jézus Krisztus Istene!" Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat ez a könyv.

Játék a tűzzel Roger J. Morneau
Játék a tűzzel

1 200 FtKosárba

Játék a tűzzel

Ár: 1 200 Ft

Kosárba
Roger J. Morneau

Játék a tűzzel

Advent Kiadó

Roger J. Morneau az okkult, démoni világgal való fiatalkori, megdöbbentő tapasztalatairól mesél könyvében, mely által bepillantást nyerhetünk, hogyan működnek Sátán és démonai földünkön.
Egyre több ember esik bele abba a csapdába, amiből a szerzőnek csak Isten különös kegyelme és hatalmas erőfeszítés által sikerült megmenekülnie.

Jézusban maradni Helmut Haubeil
Jézusban maradni

1 400 FtKosárba

Jézusban maradni

Ár: 1 400 Ft

Kosárba
Helmut Haubeil

Jézusban maradni

Jézus Krisztus: "Maradjatok énbennem, és én tibennetek."

Advent Kiadó

Lépések a személyes ébredésért című mű után a szerző mintegy folytatásként írta meg jelen könyvét. Az őszinte keresztény nemcsak alkalmilag akar kapcsolatban lenni Jézussal, hanem folyamatosan, megszakítás nélkül. A könyv mottószövege: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek”, Jézus egyik legszebb hasonlatából, a szőlőtőke és a szőlővesszők című tanításból való. Arra utal, amiről a könyv szól: a tőkének és a vesszőnek azonos keringésre, ugyanarra a táplálékra van szüksége, hogy lelki életben gyümölcsöző lehessen. A Tő: Jézus. Benne maradni nem egyéb, mint az örökké tartó élet feltétele.

Jóléti szolgálat Ellen G. White
Jóléti szolgálat

1 800 FtKosárba

Jóléti szolgálat

Eredeti ár: 2 250 Ft20% Ár: 1 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Jóléti szolgálat

BIK Könyvkiadó

Sokan Istent vádolják a világ szenvedéseiért és nyomoráért, azonban Isten soha nem akarta, hogy az ember boldogtalan legyen. Akkor miért van szegénység, nyomorúság e földön és mi Isten terve ennek ellensúlyozására? Milyen szerepük van ebben azoknak, akik Krisztus követőinek vallják magukat? Ezekre a kérdésekre kaphatunk ihletett tanácsot az Ellen G. White írásaiból összeállított idézetgyűjteményből.

Kegyelem, győzelem Szabó Ferenc
Kegyelem, győzelem

1 100 FtKosárba

Kegyelem, győzelem

Ár: 1 100 Ft

Kosárba
Szabó Ferenc

Kegyelem, győzelem

Szabó Ferenc

A Szentírás szerint Isten minden embernek felajánlja a bűnbocsánat és a megváltozott élet lehetőségét. Megtérésünkkor sokan azt reméltük, hogy diadalmasan haladunk majd egyre előrébb, egyenesen a menny felé. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy ez az új élet nem mindig olyan erőteljes és fejlődő, mint szeretnénk. Kérdéseinkre a könyv a Szentírásból kapott válaszok felfedezéséhez, a megoldások megtalálásához szeretne segítséget nyújtani.

Keresztény vezetés Ellen G.White
Keresztény vezetés

750 FtKosárba

Keresztény vezetés

Eredeti ár: 900 Ft17% Ár: 750 Ft

Kosárba
Ellen G.White

Keresztény vezetés

...azzal a szeretettel, amelyről Krisztus tett bizonyságot

BIK Könyvkiadó

Az idézetgyűjtemény felhívja figyelmünket a hatalomvágy, a tekintélyelvűség veszélyeire, a másokat uralni kívánó törekvésekre, amelyeket semmilyen módon nem szentesít az Ige. Ellen White bemutatja, hogyan kell és érdemes munkálkodnia a keresztény vezetőnek.

Kit küldjek el, ki megy el nékünk?

Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Kit küldjek el, ki megy el nékünk?

Bátorítás és felkészítés a személyes bizonyságtevés szolgálatára

Spalding Alapítvány

E könyv különösképpen a személyes bizonyságtevés szolgálatára való lelki és gyakorlati felkészítésben szeretne segítséget nyújtani.

Közösség Sonnleitner Károly
Közösség

500 FtKosárba

Közösség

Eredeti ár: 600 Ft17% Ár: 500 Ft

Kosárba
Sonnleitner Károly

Közösség

BIK Könyvkiadó

Hogyan válhat emberek csoportja valódi közösséggé? Ha nem igazán mély, nem is igazán tartalmas kapcsolatok jellemzik a csoport tagjait, vagy ha a „kapcsolat” csupán az istentiszteleti alkalmakra korlátozódik, ez semmiképpen nem felel meg a krisztusi kívánalomnak.

Krisztushoz vezető lépések

Eredeti ár: 1 000 Ft20% Ár: 800 Ft

Kosárba
Ellen G. White

Krisztushoz vezető lépések

4. kiadás

BIK Könyvkiadó

Az ember közeledése a számára ismeretlen - sok esetben kételyek, előítéletek és ellenérzések homályába burkolt - teremtő és megváltó Istenhez, továbbá az Isten és ember között kialakuló láthatatlan, de személyes, valóságos és bensőséges lelki kapcsolat - ez az, amiről e könyv szól. A keresztény tapasztalatok világa sokak számára megközelíthetetlennek tűnik, másokat pedig taszíthatnak az érzelgős, ellenőrizhetetlen hitelességű, egyéni élményekre építő írások, amelyeket erről a témáról olvastak. Ez a kis könyv biblikus megközelítésben, közérthetően, érzelgősségtől mentesen szól a hitélet érzelmeiről, rejtett, belső tapasztalatairól.

Levél a vallási türelemről

Ár: 300 Ft

Kosárba
John Locke

Levél a vallási türelemről

BIK Könyvkiadó

Napjainkban is aktuális gondolatok a lelkiismereti és vallásszabadságról.

Marie Durand Daniel Benoit
Marie Durand

1 450 FtKosárba

Marie Durand

Ár: 1 450 Ft

Kosárba
Daniel Benoit

Marie Durand

A constance-i torony foglya

Spalding Alapítvány

A könyvből megismerhetjük Marie Durand élettörténetét, aki harmincnyolc éven át volt a constance-i torony foglya. Mintegy a lelkigondozója lett a vele együtt raboskodó többi hugenotta asszonynak. Fennmaradt levelei elénk tárják a fogolytársaival együtt elszenvedett viszontagságok közepette is töretlen hitét, lelki-szellemi erejét, megnyerő és csodálatra méltó személyiségét.

Megújult élet Jim Hohnberger
Megújult élet

2 840 FtKosárba

Megújult élet

Eredeti ár: 3 790 Ft25% Ár: 2 840 Ft

Kosárba
Jim Hohnberger

Megújult élet

Tizenkét hetes terv legfontosabb kapcsolataink javítására

Olvasók Háza

Számos keresztény életében először fedezi fel a mindennapokban az evangélium hatalmát Jim Hohnberger nagyszerű könyvének segítségével. A szerző ebben az írásában általa megtanult alapelvek és esettanulmányok - különböző emberek tapasztalatai - segítségével gyakorlati tervet nyújt arra vonatkozóan, hogyan lehet életünkön javítani.

Menekülés Istenhez Jim Hohnberger
Menekülés Istenhez

2 300 FtKosárba

Menekülés Istenhez

Eredeti ár: 2 700 Ft15% Ár: 2 300 Ft

Kosárba
Jim Hohnberger

Menekülés Istenhez

Hiteles történet egy családról akik engedelmeskedtek Isten hangjának

Olvasók Háza

Ma hajszában, izgalomban, stresszben zajlik mindenki élete. Ez a tény alapvetően megváltoztatta, sokak számára szinte lehetetlenné tette az élő kapcsolat fenntartását Istennel. Az Egyesült Államokban élő szerző életében - aki a világ legelfoglaltabb és legmakacsabb emberének nevezi magát - mégis valóra vált a látszólag lehetetlen. Tapasztalatból beszéli el, hogyan vezetett útja a pusztán elméleti vallásosságtól a naponkénti szeretetközösségre Istennel.

Missziós pilóta Eileen E. Lantry
Missziós pilóta

1 500 FtKosárba

Missziós pilóta

Eredeti ár: 1 800 Ft17% Ár: 1 500 Ft

Kosárba
Eileen E. Lantry

Missziós pilóta

A David Gates-misszió története

BIK Könyvkiadó

Könyvünk a nemrég Magyarországon is járt amerikai misszionárius élettörténetén, ta­pasz­ta­la­tain keresztül nyújt valódi segítséget mindannyiunknak: bizonyságát adja annak, hogy nem kell elcsüggednünk, bármi is érjen az életben, hiszen Isten megszabadítja a benne bízókat. A szorult helyzetekben engedjük, mint David Gates, hogy Teremtőnk csodát tegyen a mi éle­tünk­ben is, mert nála semmi sem lehetetlen!

Mit tesz most Jézus? Prancz Zoltán
Mit tesz most Jézus?

400 FtKosárba

Mit tesz most Jézus?

Eredeti ár: 500 Ft20% Ár: 400 Ft

Kosárba
Prancz Zoltán

Mit tesz most Jézus?

Hogyan válik teljessé a hit általi megigazulás tana Jézus papi és főpapi szolgálatának fényében?

BIK Könyvkiadó

Jézus kereszthalála, feltámadása és ezt követő mennybemenetele olyan bibliai kijelentések, amelyekről szinte mindenki hallott már. Azonban még a keresztények között is csak kevesen ismerik a Biblia válaszát erre az egyszerű kérdésre: „Mit tesz most Jézus?” 
Pedig ha csupán mákszemnyi esélyt is adunk annak, hogy a bibliai megváltás igaz, akkor ez életbevágó kérdéssé lép elő. Olyanná, amely által egyaránt feltárul Jézus megváltói művének lényege, valamint a kereszténység – azaz Jézus követésének – alapja és summája. 

Mondd el a világnak! C. Mervin Maxwell
Mondd el a világnak!

1 900 FtKosárba

Mondd el a világnak!

Ár: 1 900 Ft

Kosárba
C. Mervin Maxwell

Mondd el a világnak!

A hetednapi adventisták története

Advent Kiadó

A "Mondd el a világnak!" című könyv évekig forrásként szolgált a hetednapi adventisták történetéhez, korhű információt nyújtva az egyház kialakulásáról, megerősödéséről, küzdelmeiről.

Ómega Lewis R. Walton
Ómega

600 FtKosárba

Ómega

Eredeti ár: 800 Ft25% Ár: 600 Ft

Kosárba
Lewis R. Walton

Ómega

BIK Könyvkiadó

1900. január 1. – a századforduló első napja. A világ viszonylagos békességben élt, a jövőt illetően pedig tele volt reménységgel. Az adventista egyházon belül viszont egy veszedelmes hitehagyás kezdett kibontakozni: az egyház legragyogóbb elméi, legkarizmatikusabb egyéniségei készültek aláásni a közösség alapvető hitelveit, hogy ezáltal magukhoz vonják a legjobb képességű embereket. Ellen White az alfa jelzővel illette ezt a folyamatot, és figyelmeztetett arra, hogy el fog következni egy még nagyobb bukás – az ómega.

Remény a nehéz időkben

Ár: 800 Ft

Kosárba
Mark Finley

Remény a nehéz időkben

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged..."

Advent Kiadó

Világunk sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. A koronavírus-járvány élesen elénk tárta, hogy bizonyos eseményeket alig tudunk kontrollálni (néha sehogy). Rossz érzés szembesülni azzal, hogy olyan világban vagyunk kénytelenek élni, amelyben akár egészen apró dolgok (mint egy vírus) az egész jövőnket egyik napról a másikra átírhatják vagy az életünkre törhetnek. 

Szenteljetek böjtöt! Várkonyi András
Szenteljetek böjtöt!

400 FtKosárba

Szenteljetek böjtöt!

Eredeti ár: 600 Ft33% Ár: 400 Ft

Kosárba
Várkonyi András

Szenteljetek böjtöt!

A böjtről szóló tanítás a Bibliában - a késői eső idején

BIK Könyvkiadó

Mi hiányzik ma még a Lélek esőjéhez? Mi az, amiért a leginkább böjtölnünk és imádkoznunk kell? A hívő ember számára létkérdések ezek, s választ az Igét kutatva keres rájuk a böjtről szóló tanulmány.

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

Eredeti ár: 300 Ft33% Ár: 200 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

Szorongató kérdésünk: Mit hoz a holnap?

BIK Kiadó

Ennek az írásnak az a célja, hogy olyan prognózist ismertessen meg az olvasóval az előttünk álló jövőt illetően, amely csak kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert sokak számára. Két okból is különleges ez a jövőkép. Elsősorban azért, mert nem napjainkban vagy a közelmúltban született és foglaltatott írásba, hanem csaknem 2000 évvel ezelőtt. Továbbá - a legtöbb mai prognózistól eltérően - nem csupán sokkoló jelenségeket és riasztó kilátásokat tár elénk, hanem a súlyos nehézségeket követő katarzisról is szól.

A gyógyító megbocsátás Szabó Attila
A gyógyító megbocsátás

1 450 FtElfogyott

A gyógyító megbocsátás

Eredeti ár: 1 800 Ft19% Ár: 1 450 Ft

Elfogyott
Szabó Attila

A gyógyító megbocsátás

Maschek Könyvkiadó

  Könnyen megbántunk másokat, s ha minket bántanak, gyakran neheztelünk. A szívünkben dúló harag és sértõdöttség jelzi, hogy letértünk a békesség útjáról. Vannak, akik évekig, évtizedekig, sõt a halálos ágyukig engesztelhetetlenek. Sokszor épp ez viszi õket a sírba, s ezzel a lelkülettel másokat is megbetegítenek. 

A lelkiismeret Reisinger János
A lelkiismeret

1 500 FtElfogyott

A lelkiismeret

Eredeti ár: 2 000 Ft25% Ár: 1 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

A lelkiismeret

BIK Könyvkiadó

1912 óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan.
A szerző "Theofilushoz" írt leveleiben a következő kérdésekre keresi a választ: Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása?

A világ útvesztője Johannes Amos Comenius
A világ útvesztője

700 FtElfogyott

A világ útvesztője

Eredeti ár: 980 Ft29% Ár: 700 Ft

Elfogyott
Johannes Amos Comenius

A világ útvesztője

BIK Könyvkiadó

Milyen boldogságot kínál a földi világ, és milyet Isten? A kiváló cseh pedagógus-író meseszerű vándorútra hívja olvasóját a válasz megtalálásához. A XVII. század valóságán messze túlmutató, örök érvényű igazságok felmutatásával vezet végig az emberiség tapasztalatszerző próbálkozásainak rögös útján. A klasszikus művet grafikák illusztrálják.

Az egészségesek városa

Eredeti ár: 500 Ft30% Ár: 350 Ft

Elfogyott
Tóth Gábor

Az egészségesek városa

BIK Könyvkiadó

A könyvben található példatörténet mintegy tükörként mutatja meg a polgári és a keresztényi lét ellentmondásait. Az Egészségesek városa szembenézésre, a jó választására ösztönöz, a hétköznapi langyosságból való kiemelkedésre, az élet minőségi megélésére bátorít.

Az evangélium szolgái Ellen G. White
Az evangélium szolgái

1 100 FtElfogyott

Az evangélium szolgái

Ár: 1 100 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az evangélium szolgái

BIK Könyvkiadó

"Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy fáradhatatlanul az emberek szolgálatára legyen- A kegyelem gyöngéd érintésével kiűzte a lélekből a kétséget és a nyugtalanságot. Az ellenségeskedést szeretetté, a hitetlenséget bizalommá változtatta- Mennybemenetele óta Krisztus - mint az egyház feje - kiválasztott követei által végzi munkáját a Földön. Rajtuk keresztül szól az emberekhez és tölti be szükségleteiket: ők csupán eszközök a kezében, és mindaz a jó, amit véghezvisznek, Jézus erejéből történik. Az Üdvözítő az erejük. Amilyen mértékben Istenre bízzák magukat, akként részesíti majd őket dicsőségében, hogy azt visszatükrözzék a világnak."

Az imádság Ellen G. White
Az imádság

2 000 FtElfogyott

Az imádság

Ár: 2 000 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Az imádság

Hogyan tapasztaljuk meg az ima erejét?

Editura Viata Si Sanatate

Komoly idők küszöbéhez ékeztünk. Világunk eseményei megkövetelik tőlünk, hogy Krisztus követőiként állandó, odaszentelt kapcsolatban legyünk Istenünkkel. Szüntelenül törekednünk kell arra, hogy ebben a viszonyban egyre erősebb szálakkal kötődjünk Megváltónkhoz, hogy lelki és érzelmi szükségleteinket betölthesse. Tudatában kell lennünk az imában rejlő csodálatos erőnek. A tanítványokhoz hasonlóan kérnünk kell Urunkat: "Taníts meg minket imádkozni!"

Az imádságról Ole Hallesby
Az imádságról

1 200 FtElfogyott

Az imádságról

Ár: 1 200 Ft

Elfogyott
Ole Hallesby

Az imádságról

Evangéliumi Kiadó

Dr. Ole Hallesby (1879-1961) professzor könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, módjáról és titkáról, az imádkozással való visszaélésről ír, ezáltal olvasóit az Istennel való kapcsolat új, teljesebb megértéséhez vezeti el. Őszintén és nagyon szelíden ír a keresztény hit egyik legbensőbb titkáról.

Dr. Luther Márton önmagáról

Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Virág Jenő

Dr. Luther Márton önmagáról

Oltalom Alapítvány

Ez a könyv lépésről lépésre mutatja be Luther lelki-szellemi fejlődését, írásaiból választott, találó idézetek segítségével.
Luther Márton a legnagyobb munkát végezte el a kereszténység kétezer éves történelmében. A több mint egy évezrede tartó középkori sötétségből kellett kivezetnie az egyházat. Igaz felismeréseihez szintén Istentől kapott erő és bátorság társult. Találó a róla szóló mondás: istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet.

Félelem és elrejtettség Reisinger János
Félelem és elrejtettség

1 000 FtElfogyott

Félelem és elrejtettség

Eredeti ár: 1 250 Ft20% Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Félelem és elrejtettség

Theodor Bovet hasoncímű tanulmányával

Oltalom Alapítvány

A II. világháború után kibontakozó keresztény szellemiségű lélektani irodalom egyik jelentős tanulmánya volt Theodor Bovet Félelem és elrejtettség című műve, amely már címével felkeltette a figyelmet. Több mint fél évszázaddal megjelenése után újra érdemes átgondolni az e két fogalom által felvetett kérdéseket, elmélyítve azok bibliai jelentéstartalmát. Erre tesz kísérletet ez a kötet, rövid, esszéisztikus formában, függelékében közölve az alapművet, mely számtalan kiadásban fogyott el a magyar könyvpiacon.

Gyere Velem! Jim Hohnberger
Gyere Velem!

2 200 FtElfogyott

Gyere Velem!

Eredeti ár: 2 500 Ft12% Ár: 2 200 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Gyere Velem!

Többet szeretnél, mint egy vallás?

Olvasók Háza

Isten biztonságban kivezet a világ kínálta zavaros labirintusokból.

A könyv nem a keresztény élet elméleti alapjait próbálja újra rajzolni, hanem a gyakorlati Krisztus-követés mai útját keresi és találja meg.

Hit vagy hagyomány? Reisinger János
Hit vagy hagyomány?

250 FtElfogyott

Hit vagy hagyomány?

Eredeti ár: 300 Ft17% Ár: 250 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hit vagy hagyomány?

BIK Könyvkiadó

Minden isteni közeledés elsődleges célja értelmi világunk – a Biblia az ember gondolkodásához szóló üzenet. Történelmünk folyamán az értelmet támadó törekvések száma végtelen, s nem véletlen, ha napjainkban éppen az okkultizmus több évezredes múltjából merítve támadnak újabb és újabb értelempusztító irányzatok. De az értelmet más irányból támadó jelenségnek is tanúi lehetünk: ez a hagyomány hit- és valláspótlékká növekedése.

Hit, remény, cselekvő szeretet

Eredeti ár: 1 490 Ft13% Ár: 1 290 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Hit, remény, cselekvő szeretet

Krisztus átformál és mássá leszel

Olvasók Háza

Reménység nélkül lehetetlen kiteljesedett, örömteli, alkotó életet élni. A keresztény ember reménysége szilárd hitéből táplálkozik, melynek valóságos, megbízható alapja Isten szava. 

Hol a határ...? Reisinger János
Hol a határ...?

500 FtElfogyott

Hol a határ...?

Eredeti ár: 750 Ft33% Ár: 500 Ft

Elfogyott
Reisinger János

Hol a határ...?

Oltalom Alapítvány

Könyvünkben a hétköznapi kereszténységet, vagy más szóval a kereszténység gyakorlatát szeretnénk leírni. Azt, hogy mitől is vagyunk vagy leszünk keresztények. Miben is áll, hogy „Krisztuséi vagyunk?” (Gal 5:24)

Hol vagy Istenem? Moravcsik Árpád
Hol vagy Istenem?

450 FtElfogyott

Hol vagy Istenem?

Eredeti ár: 600 Ft25% Ár: 450 Ft

Elfogyott
Moravcsik Árpád

Hol vagy Istenem?

BIK Könyvkiadó

Egy ember elindul az életben... de a történelmi keretek és változó díszletek között ugyanennek az embernek az igazságkeresése, a tudatlanságból, a félhittől a valódi hitig eljutó személyes útja mindannyiunkat érdeklődővé teheti az iránt az Isten és gondviselése iránt, akit mindannyian keresünk, mígnem engedjük, hogy megtaláljon bennünket.

Isten odavan érted! Cheri Peters
Isten odavan érted!

1 950 FtElfogyott

Isten odavan érted!

Eredeti ár: 2 500 Ft22% Ár: 1 950 Ft

Elfogyott
Cheri Peters

Isten odavan érted!

Újabb csodák az utcáról

Aeternitas Kiadó

Csoda az utcáról szerzőjétől

Mintegy két tucat megindító történet. Újabb csodák az utcáról. Cheri történetei? Nem. A saját története sem Cheri története volt. Ezek mind Isten történetei.

Isten, ki vagy? Vankó Zsuzsa
Isten, ki vagy?

440 FtElfogyott

Isten, ki vagy?

Ár: 440 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Isten, ki vagy?

"András könyve" szerzőjének és más keresőknek

BIK Könyvkiadó

E kis könyv megírására Nagy Bandó András sok vitát és vihart kavart könyve, a Fordított teremtés adott késztetést.

Jézushoz vezető út Ellen G. White
Jézushoz vezető út

690 FtElfogyott

Jézushoz vezető út

Ár: 690 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Jézushoz vezető út

Advent Kiadó

Sok könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni?
Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. 

Jöjj a csendességbe! Jim Hohnberger
Jöjj a csendességbe!

1 990 FtElfogyott

Jöjj a csendességbe!

Eredeti ár: 2 490 Ft20% Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Jim Hohnberger

Jöjj a csendességbe!

Hogyan lelték meg egy szilánkokra tört család tagjai Istent és egymást?

Olvasók Háza

Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik egyre elfoglaltabbnak érzik magukat, mégis egyre kevesebbet végeznek. Akiket elárasztanak a telefonhívások,az e-mailek, a megbeszélések, vagy mások elvárásai, akik belefáradtak az élet gondjaiba és a teendők végtelen sorába. Teremtőnk mindenkit elhívott a csendességbe - nemcsak a nyugalom és a pihenés, hanem az Istenben megnyugvás csendességébe.

Kezdj el élni! Lucian Cristescu
Kezdj el élni!

1 000 FtElfogyott

Kezdj el élni!

Ár: 1 000 Ft

Elfogyott
Lucian Cristescu

Kezdj el élni!

Túlélési kalauz a 21. századra

Editura Viata Si Sanatate

A szülők nemzedéke azon szánakozik, mennyire megváltozott a világ. Ha csak ennyi történt volna, nem is lenne olyan nagy baj: régi támpontokat felcserélhetnénk újakra. Ám tragikus módon a világ állandó változásban van, és nem jut időnk támpontok szerint élni. A mai ember minden szempontból kisodródott, legfőként pedig erkölcsi értelemben. Hogyan lehetséges a túlélés ilyen káosz közepette?
A Túlélési kalauz a 21. századra, segít újból felfedezni az élet sarkalatos igazságait!

Korszakok nyomában Ellen G. White
Korszakok nyomában

2 500 FtElfogyott

Korszakok nyomában

Eredeti ár: 3 000 Ft17% Ár: 2 500 Ft

Elfogyott
Ellen G. White

Korszakok nyomában

BIK Könyvkiadó

A kiadvány jelenleg nem kapható.
Magyarul: "A nagy küzdelem" címmel is megjelent, melyet ajánlunk figyelmébe.

A Korszakok nyomában 1888-ban jelent meg először, és közel ötven nyelvre fordították le. Zárókötete A nagy küzdelem című sorozatnak, amely a teremtéstől az újjáteremtésig tekinti át a megváltás történetét.
E könyvnek a mai kereszténység számára is van mondanivalója: könnyebben találnánk meg az utat a jövő felé, ha az üdvösségtörténet egészének perspektívájából szemlélnénk a keresztény egyház útját. Ehhez nyújt segítséget a Korszakok nyomában.

L. R. Conradi Dr. Daniel Heinz
L. R. Conradi

1 050 FtElfogyott

L. R. Conradi

Ár: 1 050 Ft

Elfogyott
Dr. Daniel Heinz

L. R. Conradi

a Hetednapi Adventista Egyház misszionáriusa, evangélistája és szervezõje Európában

Advent Kiadó

A könyv L. R. Conradi életútját eleveníti fel, aki a H. N. Adventista egyház misszionáriusa, evangélizátora és szervezője volt Európában.

Lépések a személyes ébredésért

Eredeti ár: 350 Ft14% Ár: 300 Ft

Elfogyott
Helmut Haubeil

Lépések a személyes ébredésért

BIK Könyvkiadó

Megjelent a könyv folytatása: Jézusban maradni

A Biblia magas szintű etikáját – az ellenség szeretetét, a megbocsátást, a bűn legyőzését – csak a Szentlélek ereje által lehet megvalósítani, nem pedig emberi erőből. A Szentlélek személyében csodálatos vezetőt kapunk minden élethelyzetben, így változhat meg a jellemünk, és így végezhetünk hasznos munkát Isten szolgálatában. A könyv szerzője arra hív bennünket, hogy vele együtt tegyünk lépéseket a személyes ébredésért, míg felismerjük, mi a problémáink gyökere, mi lehet a nehézségeink és a tehetetlenségünk lelki oka.

Mi az ökumenizmus? Vankó Zsuzsa
Mi az ökumenizmus?

150 FtElfogyott

Mi az ökumenizmus?

Eredeti ár: 250 Ft40% Ár: 150 Ft

Elfogyott
Vankó Zsuzsa

Mi az ökumenizmus?

BIK Könyvkiadó

Szervezeti vagy eszmei egység? Mi az ökumenikus mozgalom célja, és mi Istené?

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Ár: 950 Ft

Elfogyott
Gerhard Padderatz

Mindenható? Tehetetlen? Igazságos?

Advent Kiadó

Miért engedi meg Isten a szenvedést, ha ő annyira szeretetteljes és mindenható?
Nem képes semmit tenni ellene vagy nem tehet semmit ellene?
Megbízhatunk benne vagy félnünk kell tőle?
Hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával az, hogy jó emberek rosszabbul élnek mint a rosszak?
Mi történik a halál után? Valóban fenyeget a pokol?
Létezik örök élet? Ha igen, hogyan érhetem el?

Te is járhatsz a vízen Thomas A. Davis
Te is járhatsz a vízen

250 FtElfogyott

Te is járhatsz a vízen

Ár: 250 Ft

Elfogyott
Thomas A. Davis

Te is járhatsz a vízen

BIK Könyvkiadó

Hogyan győzhetjük le megromlott természetünket, velünk született rossz hajlamainkat, szokásainkat, ha Isten törvénye szerint szeretnénk élni? A kanadai igehirdető a gyakorlati keresztény élet problémáinak megoldására keresi a választ.

Titokban formáltattam Soós Attila
Titokban formáltattam

850 FtElfogyott

Titokban formáltattam

Eredeti ár: 990 Ft14% Ár: 850 Ft

Elfogyott
Soós Attila

Titokban formáltattam

Egy túlélő vallomásai

BIK Könyvkiadó

"Titokban formáltattam..." - ez a sokatmondó félmondat Dávid 139. zsoltárában szerepel, és arra utal, hogy az emberi lény megszületése és kiformálódása az élet egyik legnagyobb titka, csodálatos eseménye. Maga a testi születés és kiformálódás is csodálatos önmagában, ám jóval meghatározóbb és értékesebb a lelki növekedés.

Útelágazás Herbert Edgar Douglass
Útelágazás

1 400 FtElfogyott

Útelágazás

Eredeti ár: 1 700 Ft18% Ár: 1 400 Ft

Elfogyott
Herbert Edgar Douglass

Útelágazás

Megosztó kérdések az adventmozgalomban 1957-től napjainkig

BIK Könyvkiadó

„Her­bert Douglass a He­ted­na­pi Ad­ven­tis­ta Egy­ház­ban az 1950-es évek­ben tör­tént ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt, rész­le­tes elem­zé­sé­nek ezért kü­lön­le­ges ér­té­ke van. Én is ott vol­tam, így ta­nú­sí­ta­ni tu­dom be­szá­mo­ló­já­nak hi­te­les­sé­gét. Az ál­tala ismertetett té­nyek né­me­lyi­ke szo­mo­rú, mert ar­ról tesz bizonyságot, hogy az el­múlt öt­ven év sok te­o­ló­gi­ai meg­osz­lá­sa el­ke­rül­he­tõ lett vol­na."

BIK Könyvkiadó